• Rodičovská rada

    • Rodičovské združenie:

     • pomáha finančnými príspevkami zlepšiť kvalitu edukácie-napr. zakúpenie učebníc cudzích jazykov,odmeny pre žiakov  reprezentujúcich školu,
     • hradí finančné príspevky venované na výdavky napr. cestovné pre žiakov na súťažiach, hromadné akcie-exkurzie, kurzy plávania, lyžovania, škola v prírode- /príspevok na cestovné -autobus  /
     • organizuje rôzne podujatia pre žiakov napr. Mikulášsku diskotéku, oslava MDD,
     • spolupracuje s vedením školy pri zveľadení interiéru a exteriéru školy 

      

     Rodičovská rada pri Rodičovskom združení ZŠ a MŠ Kamenec pod Vtáčnikom  pracuje v školskom roku 2022/2023  v zložení:

        

     1.  Mgr. Magdaléna Kocáková
     2. Eva Krpelanová
     3. Zuzana Prístupná
     4. Ing. Martina Iliašová Krajčovičová
     5. Katarína Žiaková
     6. Žaneta Bartolenová
     7. Jaroslava Nechalová
     8. Lenka Fábryová
     9. predsedkyňa  Adriana Bialešová

      Milí rodičia, prečítajte si dodatok, v ktorom sa hovorí o zmene platby rodičovského príspevku / od 9.5.2016/:

     Dodatok_2.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje