• Rodičovská rada

    • Rodičovské združenie:

     • pomáha finančnými príspevkami zlepšiť kvalitu edukácie-napr. zakúpenie učebníc cudzích jazykov, odmeny pre žiakov  reprezentujúcich školu,
     • hradí finančné príspevky venované na výdavky napr. cestovné pre žiakov na súťažiach, hromadné akcie-exkurzie, kurzy plávania, lyžovania, škola v prírode- /príspevok na cestovné -autobus  /
     • organizuje rôzne podujatia pre žiakov napr. Mikulášsku diskotéku, oslava MDD,
     • spolupracuje s vedením školy pri zveľadení interiéru a exteriéru školy 

      

     Rodičovská rada pri Rodičovskom združení ZŠ a MŠ Kamenec pod Vtáčnikom  pracuje v školskom roku 2023/2024  v zložení:

        

     1. Ing. Michal Mokrý, PhD.
     2. Vladimíra Jánošková
     3. Eva Krpelanová
     4. Petra Machová
     5. Ing. Martina Krajčovičová
     6. Katarína Žiaková
     7. Jana Dudová
     8. Ing. Martina Krajčovičová
     9. Ing. Lenka Fábryová
     10. Andrea Mendelová

     V prípade podnetov môžete kontaktovať Radu rodičovského združenia e-mailom na: rzkamenec@gmail.com 

      

     Milí rodičia, prečítajte si dodatok, v ktorom sa hovorí o zmene platby rodičovského príspevku / od 9.5.2016/:

      

     Dodatok_2.pdf

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje