• Pasovanie za prvákov

     • Už vieme čítať, písať a počítať, veru, už sme zrelí na pasovanie za prvákov ! Takto sa predstavili naši prváci svojím najstarším kamarátom, deviatakom. Pred pasovaním za prváka sa však prváci museli " popasovať" s rozprávkovými hádankami, poskladať rozprávkové puzzle, vyriešiť doplňovačky a rébusy. Pozrite si fotoalbum Pasovanie za prvákov.

     • Baltie- finále

     • 2. júna 2023 sa uskutočnilo finále medzinárodnej  programátorskej súťaže Baltie. Celkovo sa jej zúčastnilo viac ako 500 žiakov z 3 štátov: Slovenska, Česka a Poľska, ktorí súťažili v 3 kategŕiách. Naši žiaci Stanislav Pohliad, Patrik Komžík a Damián Borecký súťažili  v Základnej škole s MŠ v Čereňanoch spolu s ďalšími 11 žiakmi z 3 základných škôl. Vo fotoalbume si môžete pozrieť fotografie z náročného programátorského zápolenia Baltie- finále.

     • oslava MDD

     • Už tradične  Deň detí oslavujú naši žiaci rôznymi športovými aktivitami a súťažami, ktoré pre nich pripravili rodičia a deviataci. Za statočné športové zápolenie si všetci zaslúžili občerstvenie v podobe nanuku a iných maškŕt. Ďakujeme ZRŠ za zorganizovanie tejto milej oslavy. Pozrite si fotografie vo fotoalbume oslava MDD.

     • Výlet do Levíc

     • 31. mája 2023 sa žiaci 5.-9 ročníka zúčastnili koncoročného výletu. Najskôr sme navštívili benediktínsky kláštor a baziliku v Hronskom Beňadiku, kde sme si prezreli kláštornú záhradu, krížovú chodbu a baziliku. Zo zaujímavého výkladu sme sa dozvedeli o živote rehoľníkov i o histórii tohto sakrálneho objektu Poklonili sme sa aj relikvii Kristovej krvi v kaplnke . V Leviciach sme navštívili Tekovské múzeum, kde nás sprievodca previedol takmer dvomi tisícročiami tohto pre nás nepoznaného regiónu. Po prehliadke zaujímavých múzejných zbierok sme nakoniec navštívili Atlantis. Tu sme absolvovali dva zaujímavé programy staroveký Egypt a vesmír. Zážitkové učenie vystriedala bublinová šou a  fyzikálne hlavolamy. Vo fotoalbume  Výlet do Levíc si môžete pozrieť naše zážitky .

     • Deň mlieka

     • Deň mlieka sme si pripomenuli v piatok 26. mája rozhlasovou reláciou, ktorú pre nás pripravili piataci.Po veľkej prestávke nás čakalo chutné biele prekvapenie- ochutnávka mlieka a mliečnych výrobkov kefíru, jogurtového mlieka, melty bielej kávy, zakysanky, ktorú pre nás pripravili pani učiteľky.  Pozreli sme si aj výrobu syra pomocou syridla. Chutil vynikajúco, rovnako ako všetky mliečne dobroty. Fotografie zo zdravej ochutnávky si môžete pozrieť vo fotoalbume Deň mlieka.

     • Eko exkurzia v Handlovej

     • Dňa 22.5.2023 sa žiaci 3., 4.a  5. ročníka zúčastnili exkurzie vo firme Mat obaly v Handlovej, v ktorej sa spracúvajú použité plastové obaly. Privítal nás majiteľ firmy pán Matejka a zasvätil nás do neznámej oblasti recyklácie plastov. Bežne človek nedostáva priestor, aby si mohol prezrieť firmy a továrne vo vnútorných priestoroch, aby mal predstavu ako sa to, čo my dostávame ako hotový, nový produkt,  vyrába.

      Ako sa použité plasty recyklujú? Mikroténové obaly sa vyrábajú z polyetylénu, ktorý sa získava z ropy, ktorá je taktiež prírodnou nerastnou surovinou. Akýkoľvek použitý plastový obal sa v zberných surovinách  vytriedi. Jogurtové kelímky a teprapaky sa využívajú vo veľkých firmách ako zdroj paliva, aby firmy zabezpečili výrobu iného materiálu napr. v cementárni. Podľa získaných údajov z meraní sa zistilo, že pri spaľovaní plastov ako paliva v špeciálnych peciach vznikajú menšie emisie ako pri spaľovaní dreva a tento materiál poskytuje aj vyššiu výhrevnosť. A tak triedením a recykláciou odpadu ochraňujeme  lesy.

      Čo sa stane s vytriedenými plastovými obalmi, ktoré sa využívajú na balenie iných výrobkov a mikroténovými sáčkami? Po dovezení do firmy sa použité obaly posekajú na malinké kúsočky, a „v práčkach“ sa tento odpad dokonale vyčistí, aby sa zbavil nečistôt, prachu a zápachu.  Potom  čistý materiál prejde cez mlyny a zmenou teploty vznikajú drobné tvrdené pastilky podobné šošovici. Tento produkt sa vkladá do iných strojov, kde sa taví a vznikajú bubliny, ktoré sa následne ochladia a prechádzajú cez lisy, aby sa hotové plastové pláty neprilepili k sebe. Už stačí „iba“ postrihať, zataviť, narolkovať, opáskovať a nové plastové obaly a sáčky rôznych farieb sú pripravené na opätovné použitie.

      Plast môžeme nahradiť papierovými taškami, ale i papier sa musí bieliť, lepíť, a v prírode sa síce rýchlo schová ale aj s prídavnými látkami.

      Ľudia, ktorí pracujú v takejto firme, odvádzajú skvelú prácu, ktorú si treba vážiť.  Pracujú so vstupným  špinavým materiálom, aby sme my mohli použiť nový.

        Ak budeme všetci dôsledne triediť odpad a vyzbierame všetko, čo nepatrí do prírody, zachováme ju nielen pre seba ,ale aj pre naše potomstvo. Treba začať od seba. Každý z nás môže prispieť k pozitívnej zmene a svojim prístupom „nakaziť“ ostatných.

      Po odchode z exkurzie nás pán šofér  doviezol pred detské ihrisko v Zemianskych Kostoľanoch, kde sme sa osviežili chutnou zmrzlinou. Prežili sme zaujímavý, poučný a veselý slnečný deň.

      V škole vytvorili žiaci 3. a 4. ročníka zaujímavé lepolero s tématikou spracovania plastov. 

      Pozrite si fotografie z tejto zaujímavej eko akcie vo fotoalbume Eko exkurzia v Handlovej.

     • Návšteva muzikálu Ak veríš zázrakom

     • Radi snívate? Máte radi rozprávky?

      Naši starší žiaci navštívili 16. mája 2023 muzikálové divadlo Nová scéna  s predstavením Ak veríš zázrakom. Muzikálový príbeh dvoch priateľov, ktorí milujú fantáziu a dobro sa rozhodli, že nájdu dieťa, ktoré nemá predstavivosť a naučia ho snívať. a tak sme s nimi  zavítali do najznámejších rozprávok súčasnosti.Neveríte? Tak si pozrite fotografie z predstavenia v našom fotoalbume

        Návšteva muzikálu, alebo sa presvečte návštevou divadla Nová scéna.

     • Deň matiek

     • Druhú májovú nedeľu oslavujú všetky mamy na svete svoj sviatok- Deň matiek. Aj my, žiaci,  sme svojím mamám a starým mamám pripravili malý darček, program venovaný práve im. Všetkým mamám a starým mamám prajeme,  aby boli zdravé, šťastné, milované a spokojné! Vo fotogalérii Deň matiek. si môžete pozrieť fotografie.  

     • Pozvánka pre mamy

     •  

      Srdečne pozývame

      všetky mamy a staré mamy

      na oslavu Dňa matiek,

      ktorá sa uskutoční           

         v pondelok 15.5.2023  o 16:00 hod.                                 

      v Spoločenskom dome v Kamenci pod Vtáčnikom

      Srdečne pozývame

      všetky mamy a staré mamy

      na oslavu Dňa matiek,

      ktorá sa uskutoční           

         v pondelok 15.5.2023 hod.                                  v Spoločenskom dome            v Kamenci pod Vtáčnikom

     • Cezpoľný beh

     • V piatok 28. apríla sa uskutočnil 11. ročník obľúbeného cezpoľného behu. Zúčastnili sa ho  žiaci všetkých ročníkov, ktorí súťažili v 4. kategóriách.Naši najlepší bežci: kategória 1.+2. ročník chlapci: 1. Leo Krpelan 2.tr., 2.Miroslav Matejov 1.tr., 3. Stanislav Pohliad 2.tr.dievčatá: 1.Janka Píšová, 2.Eliška Nechalová a 3. Nina Lackovičová 2.tr.,kategória-3+4. ročník chlapci: 1. Adam Žigmund a 2. Jakub Nechala 4.tr, 3. Alex Nevidal 3. tr., dievčatá: 1. Karolína Píšová a 2.Lea Čiljaková 4. tr., 3. Viktória Višňovská, kategória(5+6+7. ročník chlapci: 1. Martin Mendel 7.tr, 2.Marek Duda 6.tr., 3.Andrej Oršula 3.tr., dievčatá: 1. Sára Nechalová 7.tr., 2.Ema Fábryová .a  3.Juliana Nechalová 6.tr., kategória 8. +9. ročník chlapci: 1. Martin Obžera, 2. Lukáš Mihálik  a 3. Juraj Píš 9.tr.,dievčatá: 1. Sofia Píšová 8 tr., 2. Vanesa Bartová a 3. Dominika Dudová 9. tr.  Pozrite si ďalšie výsledky v prílohe Vysledkova-listina-cezpolny-beh-28.4.2023.pdf a fotografie vo fotoalbume Cezpoľný beh.

     • diecezne kolo Biblickej olympiády

     • 25. apríla 2023 sa v Dome Xaver v Badíne pri Banskej Bystrici uskutočnilo diecézne kolo biblickej olympiády. Naše družstvo v zastúpení N. Nechalová, A. Nechalová a  D. Borecký  súťažilo v 6.náročných kolách :  ABC otázky, biblická scénka, audioukážka, posolstvo biblického textu, práca s obrazom, internetová diskusia. Umiestnilo sa na 9. mieste. Nine, Adele a Damiánovi ďakujeme za reprezentáciu školy. Pozrite si súťažnú atmosféru vo fotoalbume diecezne kolo Biblickej olympiády.

     • krajské kolo Baltie

     • V sobotu 22. apríla sa v základnej škole v Čereňanoch konalo krajské kolo Baltie. Zúčastnili sa ho 5 žiaci našej školy: Stanislav Pohliad, Adela Nechalová, Damián Borecký, Samuel Iliáš, Patrik Komžík. Nauúspešnejší boli:  kategória A Stanislav Pohliad z 2. triedy, ktorý sa umiestnil na 4. mieste , kategória B Damián Borecký zo 6. triedy, ktorý sa umiestnil na 5. mieste. Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu školy. Všetci účastníci dostali malú odmenu. Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť vo fotogalérii krajské kolo Baltie.

     • Deň Zeme

     • Deň Zeme sme si pripomenuli čistením okolia školy, zbieraním odpadkov a  prácou v školskom areáli . Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii Deň Zeme.

     • Deň narcisov

     • Aj tento rok sa naša základná škola zapojí do finančnej  zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov. Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 27.krát.  Zbierka sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla a aj vy môžete prispieť dobrovoľným finančným príspevkom. Po uliciach našej obce budú chodiť žiaci základnej školy s prenosnými pokladničkami, aby vám pripli na odev malý žltý narcis – symbol nádeje a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

      Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

       "ĎAKUJEME, ŽE VIDÍTE ŽIVOT AJ Z INEJ STRANY".

     • Úspechy v chemickej olympiáde

     • Naše deviatačky Nina Nechalová a Ester Pisárová sa zúčastnili okresného kola chemickej olympiády v Prievidzi. Súťažili v riešení teoretických úloh a v praktických laboratórnych zručnostiach. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami okresného kola CHO. Nine a Ester blahoželáme a ďakujeme za úspešnú  reprezentáciu školy  ! Úspechy v chemickej olympiáde.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje