• Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
    • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
    • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
     • OZNAM RODIČOM ŽIAKOV 8. TRIEDY

      29. 11. 2021

      Prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov 8. ročníka.

      Riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v 8. ročníku ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom s platnosťou od 29.11.2021.

      Žiaci idú do karantény na 10 dní t.j. do 9.12. 2021 vrátane na základe výskytu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19. Žiaci 8. ročníka nastúpia do školy 10.12. 2021 (t.j. piatok). Výnimku majú len žiaci očkovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19 s platným Covidpasom.

     • Oznam rodičom

      21. 11. 2021

      Informácie pred nástupom na prezenčné vzdelávanie žiakov od 23.11.2021

      Vážení rodičia.

      Vzhľadom na pretrvávajúcu zlú pandemickú situáciu odporúčame rodičom opätovne využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov AG samotestami v domácim prostredí pred nástupom do školy t.j. 22.11.2021. Možnosť antigénového samotestovania sa odporúča využiť všetkým rodičom, ktorí obdržali sadu samotestov prostredníctvom školy.

     • Oznam rodičom a žiakom školy

      15. 11. 2021

      Prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov na škole

      Na základe Rozhodnutia RÚVZ v Prievidzi sa prerušuje prezenčné vzdelávanie na Základnej škole, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom do 22.11.2021 vrátane.

      Žiaci idú do karantény na základe výskytu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19. Žiaci nastúpia do školy 23.11.2021. Vzdelávanie bude zabezpečené dištančnou formou, ktorá sa uskutoční podľa pokynov triednych učiteľov prostredníctvom aplikácie EduPage.

     • Oznam rodičom

      14. 11. 2021

      Prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov 3.,5.,6.,7., 8. a 9. ročníka.

      Riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v 3.,5.,6.,7., 8. a 9. ročníku ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom s platnosťou od 14.11.2021.

      Žiaci idú do karantény na 10 dní t.j. do 23.11. 2021 vrátane na základe výskytu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19. Žiaci týchto ročníkov nastúpia do školy 24.11.2021 (t.j. streda). Vzdelávanie bude zabezpečené dištančnou formou, ktorá sa uskutoční podľa pokynov triednehych učiteľov prostredníctvom stránky EduPage.

     • Oznam rodičom

      13. 11. 2021

      Vážení rodičia.Vzhľadom na zlú pandemickú situáciu odporúčame rodičom opätovne využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov AG samotestami v domácim prostredí. Možnosť antigénového samotestovania sa odporúča využiť všetkým rodičom, ktorí obdržali sadu samotestov prostredníctvom školy.V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:- kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,- oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku.V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, i

  • Partneri

   • Kamenec pod Vtáčnikom
   • Skola hrou
   • Testy Alf
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje