• Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
     • Záhrada cností

      1. 12. 2023

      Každý z nás je záhradníkom svojho srdca, aby v sebe pestoval semienka dobrých vlastností a pozitívneho správania sa. Cnosť alebo čnosť je vypestovaný a navyknutý sklon k dobrému konaniu.
      Najdôležitejšie pre nás život je žiť spokojne v okolí s dobrými ľuďmi, aby ľudia spolu vedeli milo komunikovať, spolupracovať a navzájom si pomáhať. Z tohto dôvodu pokračujeme rozvíjaním cností na našej škole nielen na vyučovaní, ale aj aktivitami, ktoré deti naučia charakterizovať a pomenovať dobré vlastnosti. Poznávanie vlastnosti a pojmov pomáha aj jazykovej vybavenosti a hodnoteniu postáv v literárnych textoch. Tretiaci zahrali žiakom divadielko - povesť o Trenčianskej studni a spoločne s ostatnými deťmi posudzovali správanie sa postáv. Zaspievali si pesničku, ktorá bude symbolom pre rozvoj cností:
      Jsem zahradník, a semínka dobra do hliny vkládám, aby bolo kvetín a vúni dostí, v mojí záhrade cností

     • Vianočné trhy

      21. 11. 2023

      A zasa sú tu Vianoce, ten krásny a tak dlho očakávaný čas, na ktoré sa tešia hlavne deti, keď žiarivými očami hľadia na vyzdobené stromčeky, radujú sa z darčekov, vône koláčov a vôbec celej atmosféry Vianoc. Aj my dospelí sa radi počas Vianoc vraciame v spomienkach do svojho detstva.

      Vianoce sú časom, keď sa človek pozastaví v tom zhone života, nájde si viac času na svoju rodinu, svojich blízkych. Vianoce sú o blízkosti človeka k človeku. Zároveň je to čas radosti a veselosti, hojnosti a pohody. Vianoce sú sviatkom všetkých ľudí dobrej vôle.

  • Partneri

   • Kamenec pod Vtáčnikom
   • Skola hrou
   • Testy Alf
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje