• Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
   • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
     • Deň narcisov

      14. 4. 2024

      Milí rodičia,

      aj tento rok sa naša základná škola zapojí do finančnej zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov. Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 28.krát. Zbierka sa uskutoční vo štvrtok 18. apríla a aj vy môžete prispieť dobrovoľným finančným príspevkom. Po uliciach našej obce budú chodiť žiaci základnej školy s prenosnými pokladničkami, aby vám pripli na odev malý žltý narcis symbol nádeje a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. Každý z nás pozná niekoho, kto trpí rakovinou.
      Pripnite si malý kvietok za všetkých, ktorí bojujú so zákernou chorobou.

     • Beseda s hygienikom

      12. 4. 2024

      Čistota- pol života! Aj takto môžeme nazvať besedu, ktorá sa uskutočnila v piatok 12. apríla 2024. Zavítal k nám ďalší zaujímavý hosť, hygienik Ing. Michal Mokrý PhD. z Nestlé Prievidza. Pán Mokrý nám porozprával o svojej zodpovednej a zaujímavej práci. vysvetlil, prečo je veľmi dôležité pre naše zdravie aj pre zdravie druhých ľudí si umývať ruky a ako dodržiavať zásady správnej hygieny, aby sme boli zdraví. Pre mladších žiakov si pripravil rôzne zábavné ukážky, úlohy a aktivity, Viete koľko bacilov sa nachádza na neumytých rukách? Ako si máme správne umývať ruky? Ktoré nebezpečné choroby sú chorobami špinavých rúk? Naši žiaci vám na tieto otázky vedia odpovedať. Pozrite si fotografie z besedy vo fotoalbume Beseda s hygienikom.

     • Beseda s poľovníkom

      11. 4. 2024

      11. apríla 2024 sa uskutočnila zaujímavá beseda s poľovníkom Ing. Tomášom Minichom. Veľmi pútavo a odorne nám vysvetlil ako rastie les, ako sa udržiava, ako sa máme správať v lese, aby sme boli v bezpečí a neohrozili seba ani jeho obyvateľov. Ukázal nám vzácnu skamenelinu z pohoria Vtáčnik jelení paroh i diviačie kly. Viete ako trúbi jeleň, keď si nahovára laň? Ako vyzýva svojho soka na súboj? Viete ako píska malé srnčiatko a aké zvuky vydáva líška? To všetko nám predviedol vábičkami. Odpovedal aj na naše všetečké otázky: či už videl vlka, ako sa správať keď stretneme medveďa,, či sa v noci nebojí ísť do lesa. Našej škole daroval krásnu obrazovú publikáciu Vtáčnik . Sme veľmi vďační za nové poznatky a zdieľané zaujímavé zážitky. Pozrite si fotoalbum Beseda s poľovníkom.

     • Školské kolo Baltie

      9. 4. 2024

      Každú rok sa naši žiaci zapájajú do riešenia úloh programátorskej súťaže Baltie . Tento rok sa školského kola zúčastnilo 8 žiakov 1.- 7. triedy. Veľmi nás potešilo, že tento rok sa súťaže zúčastnili aj traja prváci. Žiaci súťažili v 3 kategoriach.

      Výsledky: kategoria A: 1. Kamil Švanda, 2. Sofia Milová 3. Alex Kováč.všetci z 1. triedy.

  • Partneri

   • Kamenec pod Vtáčnikom
   • Skola hrou
   • Testy Alf
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje