• Rodičovská rada

    • Rodičovské združenie:

     • pomáha finančnými príspevkami zlepšiť kvalitu edukácie-napr. zakúpenie učebníc cudzích jazykov,odmeny pre žiakov  reprezentujúcich školu,
     • hradí finančné príspevky venované na výdavky napr. cestovné pre žiakov na súťažiach, hromadné akcie-exkurzie, kurzy plávania, lyžovania, škola v prírode- /príspevok na cestovné -autobus  /
     • organizuje rôzne podujatia pre žiakov napr. Mikulášsku diskotéku, oslava MDD,
     • spolupracuje s vedením školy pri zveľadení interiéru a exteriéru školy 

      

     Rodičovská rada pri Rodičovskom združení ZŠ a MŠ Kamenec pod Vtáčnikom  pracuje v školskom roku 2020/2021  v zložení:

        Silvia Žišková  /zástupca rodičov 1.triedy/

      Ing. Martina IIiašová/zástupca rodičov 2.triedy/

      Emília Šimková / zástupca rodičov  3.triedy/

      Ing. arch. Slávka Dadová  /zástupca rodičov  4.triedy/

      Daniel Šiket  /zástupca rodičov  5.triedy/

      Ing. Lenka Fabryová/zástupca rodičov 6.triedy/

      Adriana Bialešová-   /zástupca rodičov  7.triedy/

       Lýdia Oršulová /zástupca rodičov  8.triedy/

      Jana Kováčová /zástupca rodičov  9.triedy/

      Milí rodičia, prečítajte si dodatok, v ktorom sa hovorí o zmene platby rodičovského príspevku / od 9.5.2016/:

     Dodatok_2.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje