• predseda :        Jaroslava Nechalová zástupca rodičov

    podpredseda:  Mgr. Monika Pažická zástupca zriaďovateľa

    členovia :          Mgr. Slavomíra Klementová zástupca pedag. zamestancov 

                               Ing. Andrea Bajgárová zástupca pedagogických zamestancov

                                                                      zástupca nepedagogických zamestnancov        

                               Eduard Nechala  zástupca zriaďovateľa

                               Ing.arch. Sláva Dadová    zástupca zriaďovateľa                        

                              Mgr. Ladislav Haláč zástupca  zriaďovateľa

                               Katarína Žiaková zástupca rodičov

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje