•       členovia Rady školy: 

     Jaroslava Nechalová zástupca rodičov

     Bc. Ivica Pisárová zástupca rodičov

    Ing. Jana Guľková zástupca zriaďovateľa

    Ján Fábry zástupca zriaďovateľa

     Mgr. Slavomíra Klementová zástupca pedag. zamestancov 

      Ing. Andrea Bajgárová zástupca pedagogických zamestancov

       Daniela Nechalová zástupca nepedagogických zamestnancov        

                              

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje