• Oznámenie pred nástupom do školy 10.01.2022

     • Vážení rodičia.

      V súvislosti s otváraním škôl a školských zariadení odo dňa 10. januára 2022 Vás chceme informovať, že základné školy budú fungovať naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6. skolsky_semafor_21-22(1).pdf

      Do školy nastupujú oba stupne školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa bežného rozvrhu, rovnako aj ŠKD a školská jedáleň. Žiaci majú mať počas vyučovania rúška, preto je potrebné vybaviť deti dvoma rúškami.  

      Vzhľadom na zlú pandemickú situáciu odporúčame rodičom opätovne využiť samotestovanie žiakov AG samotestami v domácim prostredí  pred nástupom do školy t.j. 10.01.2022. Možnosť antigénového samotestovania sa odporúča využiť všetkým rodičom, ktorí obdržali sadu samotestov prostredníctvom školy. Testovanie domácimi Ag testami je potrebné urobiť aj deťom, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, resp. deťom očkovaným, vzhľadom no nové mutácie ochorenia COVID 19. 

       Navod_na_pouzitie_samotestov_v_slovenskom_jazyku.pdf

      Výsledok testovania domácimi Ag testami je potrebné zaslať prostredníctvom EduPage v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia- Domáci Ag samotest- Oznámenie o použití, žiak.

      V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka, žiak zostáva doma a rodič:- kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,- oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

      Žiakom, ktorí nemajú domáce samotesty alebo neboli testovaní na COVID-19 v zdravotníckom zariadení,  musia rodičia zaslať prostredníctvom  EduPage čestné prehlásenie o bezpríznakovosti, resp. žiak toto prehlásenie donesie v papierovej forme pri prvom nástupe do školy. 

      cestne_prehlasenie_o_bezpriznakovosti_11-21(1).docx


     • Vianočný čas

     • Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme strávili malým vianočným posedením spojeným s vianočným punčom a koláčikmi. To bola odmena pre žiakov 1. 2. 3. a 4. triedy za krásne vyzdobené vianočné stromčeky.Fotografie si môžete pozrieťvo fotoalbume Vianočný čas.

     • Nová žiacka knižnica

     • Súčasťou novej počítačovej učebne je aj čitateľský a relaxačný kútik  so žiackou knižnicou. Pribudli nám nové knihovničky, nový nábytok, nové knihy. Pribudnú aj noví čitatelia?  Pozrite si čitateľský relax štvrtákov vo fotoalbume Nová žiacka knižnica.

     • Vianoce idú...

     • V Advente sa žiaci 1.-4. ročníka rozhodli ozdobiť svoj triedny  vianočný stromček pred školou ozdobami od výmyslu sveta. Dokonca ozdobovanie povýšili na súťaž o najkrajšie vyzdobený vianočný stromček !  Ako ich to bavilo si môžete pozrieť rovnako ako vianočnú výzdobu školy vo  fotogalérii Vianoce idú....

     • Pytagoriáda 2021

     • Žiaci 3.-8. ročníka sa už tradične v polovici decembra zúčastňujú matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili matematické úlohy online v škole, ostatní žiaci riešili matematické hlavolamy doma. Pytagoriáda.

     • Prvý tréning

     • Na prvom zimnom tréningu si naši bežkári vyskúšali prvý sniežik.Krúžok bežeckého lyžovania sa konečne mohol konať vo voľnej prírode na krásne zasnežených a upravených tratiach na Skalke pri Kremnici. Šlo nám to skvele!  Pozrite si fotoalbum Prvý tréning.

     • Oznam žiakom a rodičom 2. stupňa základnej školy

     • Prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov 2. stupňa základnej školy.

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach nariaďuje v období od 6. decembra 2021 do 17. decembra 2021 zákaz prezenčného vzdelávania žiakov 2. stupňa základných škôl. Presné znenie vyhlášky č.277 je v prílohe oznámenia. Žiaci sa v tomto období budú vzdelávať dištančne podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený na stránke školy. 

      vyhlaska_277_(1).pdf​​​​​​​

     • OZNAM RODIČOM ŽIAKOV 8. TRIEDY

     • Prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov  8. ročníka.

      Riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v  8. ročníku ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom s platnosťou od 29.11.2021.

      Žiaci idú do karantény na 10 dní t.j. do 9.12. 2021 vrátane na základe výskytu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19. Žiaci 8. ročníka nastúpia do školy 10.12. 2021 (t.j. piatok).  Výnimku majú len žiaci očkovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19 s platným Covidpasom.

      Vzdelávanie bude zabezpečené dištančnou formou, ktorá sa uskutoční podľa pokynov triedneho učiteľa prostredníctvom stránky EduPage. 

      Upozorňujeme žiakov a rodičov, že žiak v karanténe sa nesmie pohybovať mimo svojho bydliska, t.j. nenavštevuje rodinu ani priateľov, nezúčastňuje sa prezenčného vyučovania v ZUŠ, nechodí na tréningy ani na krúžky. 

     • Oznam rodičom

     • Informácie pred nástupom na prezenčné vzdelávanie žiakov od 23.11.2021

      Vážení rodičia.

      Vzhľadom na pretrvávajúcu zlú pandemickú situáciu odporúčame rodičom opätovne využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov AG samotestami v domácim prostredí  pred nástupom do školy t.j. 22.11.2021. Možnosť antigénového samotestovania sa odporúča využiť všetkým rodičom, ktorí obdržali sadu samotestov prostredníctvom školy.

      V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:- kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,- oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

      Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku.V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Preto je nutné oznámiť škole prostredníctvom EduPage túto výnimku z karantény žiaka v prípade, že žiak prekonal ochorenie COVID-19 a má o tom potvrdenie od lekára (nie staršie ako 180 dní), resp. žiak starší ako 12 rokov bol očkovaný proti COVID -19.

      Žiakom, ktorí nemajú domáce samotesty alebo neboli testovaní na COVID-19 v zdravotníckom zariadení,  musia rodičia zaslať prostredníctvom  EduPage čestné prehlásenie o bezpríznakovosti, resp. žiak toto prehlásenie donesie v papierovej forme pri prvom nástupe do školy.

      cestne_prehlasenie_o_bezpriznakovosti_11-21.docx

      oznamenie_o_vynimke_z_karanteny_11-21.docx

     • Oznam rodičom a žiakom školy

     • Prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov na škole

      Na základe Rozhodnutia RÚVZ v Prievidzi sa prerušuje prezenčné vzdelávanie na Základnej škole, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom do 22.11.2021 vrátane.

      Žiaci idú do karantény na základe výskytu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19. Žiaci nastúpia do školy 23.11.2021. Vzdelávanie bude zabezpečené dištančnou formou, ktorá sa uskutoční podľa pokynov triednych učiteľov prostredníctvom aplikácie EduPage.

      rozvrh hodín pre žiakov 5.-9. ročníka počas dištančného vyučovania :   Rozvrh_hodin_-_domace_vyucovanie_od_15.11.2021__f.xls

      Upozorňujeme žiakov a rodičov, že žiak v karanténe sa nesmie pohybovať mimo svojho bydliska, t.j. nenavštevuje rodinu ani priateľov, nezúčastňuje sa prezenčného vyučovania v ZUŠ, nechodí na tréningy ani na krúžky. 

     • Oznam rodičom

     • Prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov 3.,5.,6.,7., 8. a 9. ročníka.

      Riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v 3.,5.,6.,7., 8. a 9. ročníku ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom s platnosťou od 14.11.2021.

      Žiaci idú do karantény na 10 dní t.j. do 23.11. 2021 vrátane na základe výskytu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19. Žiaci týchto ročníkov nastúpia do školy 24.11.2021 (t.j. streda). Vzdelávanie bude zabezpečené dištančnou formou, ktorá sa uskutoční podľa pokynov triednehych učiteľov prostredníctvom stránky EduPage. 

      Upozorňujeme žiakov a rodičov, že žiak v karanténe sa nesmie pohybovať mimo svojho bydliska, t.j. nenavštevuje rodinu ani priateľov, nezúčastňuje sa prezenčného vyučovania v ZUŠ, nechodí na tréningy ani na krúžky. 

       

     • Oznam rodičom

     • Vážení rodičia.Vzhľadom na zlú pandemickú situáciu odporúčame rodičom opätovne využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov AG samotestami v domácim prostredí. Možnosť antigénového samotestovania sa odporúča využiť všetkým rodičom, ktorí obdržali sadu samotestov prostredníctvom školy.V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:- kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,- oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku.V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény)

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje