• výchovný poradca

    • Výchovná poradkyňa ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom  je Mgr. Helena Fabryová

     Konzultačné hodiny:

     • každý štvrtok od 14,00 do 15,00 hod., iný kontakt je možný po vzájomnej dohode alebo na pozvanie výchovnou poradkyňou v určený čas,
     • žiaci môžu kabinet výchovnej poradkyne navštevovať podľa potreby (denne, počas prestávok alebo pred vyučovaním).

      

     Činnosť výchovného poradcu je zameraná na:

     • riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
     • poskytovanie poradenského servisu pre rodičov a žiakov v oblasti profesijnej orientácie:

                         - informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

                         - usmernenia pri voľbe povolania, pomoc pri výbere SŠ  

     • riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, poradenskými zariadeniami
     • pomoc pri riešení porúch správania a porúch učenia
     • spolupráca pri riešení konfliktov

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje