• Časový rozvrh vyučovacích hodín:

  1.vyučovacia hodina

  745- 830

  2.vyučovacia hodina

  840- 925

  3.vyučovacia hodina

  945-1030

  4.vyučovacia hodina

  1040-1125

  5.vyučovacia hodina

  1135-1220

  6.vyučovacia hodina

  1230-1315

  7.vyučovacia hodina

  1325-1410

   nultá hodina s informovaným súhlasom zákonných zástupcov od 7,00 - 7,40 hod.

  Školská jedáleň:   1130 – 1340 hod.

  Školský klub detí: ráno od 630- 730hod, popoludnie: 1125/1220 – 1600 hod.

  Organizácia školského roka 2023/2024

  Vyučovanie:

  začiatok 1.polroka:       1.9.2023

  začiatok vyučovania:    4.9.2023

  koniec 1.polroka :         31.1.2024

  začiatok 2.polroka:       1.2.2024

  koniec 2.polroka:          30.6.2024

  Školské prázdniny:

  Jesenné:           30.10.2023 – 31.10.2023, začiatok vyučovania po prázdninách  2.11.2032 (štvrtok)

  Vianočné:         23.12.2023 – 7.1.2024, začiatok vyučovania  po prázdninách  8.1.2024 (pondelok)

  Jarné:                 19.2.2024 – 23.03.2024začiatok vyučovania po prázdninách 26.02.2024 (pondelok) 

  Veľkonočné:    28.3.2024 –2.4.2024, začiatok vyučovania po prázdninách   3.4.2024 (streda)

  Letné:               1.7.2024 – 31.8.2024, nástup do školy 2.9.2024 (pondelok)

  Testovanie žiakov:

    Testovanie žiakov 9.ročníka  2023/2024 sa uskutoční v  termíne  20. marca 2024  z predmetov: slovenský jazyk a slovenská literatúra  a matematika.

  náhradný termín 4. 4. 2024

  Viac informácií nájdete TU

  Okrem zasadnutí rodičovských združení poskytujú pedagogickí zamestnanci zákonným zástupcom  konzultácie a informácie o práci žiakov.

  Kontakt zákonného zástupcu žiaka:

  • s riaditeľstvom školy je možný každý deň po vzájomnej dohode, vo výnimočných prípadoch na pozvanie riaditeľkou v určený čas

  • s učiteľmi pred vyučovaním alebo po jeho skončení, alebo cez prestávky po vzájomnej dohode a každý posledný pondelok v mesiaci od 14,30 do 15,30 hod., vo výnimočných prípadoch na pozvanie učiteľom v určený čas

  • s výchovnou poradkyňou každý štvrtok od 14,00 do 15,00 hod., iný kontakt je možný po vzájomnej dohode alebo na pozvanie výchovnou poradkyňou v určený čas.

  Telefón : 046/5465350

         EMAILOVÁ ADRESA: zskamenec@gmail.com

                WEB STRÁNKA:  www.zskamenec.edupage.org

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje