• Školské aktivity 2015/2016

    • september

     • 2. 9.2015 Slávnostné otvorenie školského roka, privítanie prvákov
     • 8.9.2015  Sokoliarske predstavenie
     • 11.9.2015 Športový deň v Novákoch- stretnutie so športovcami
     • 18.9.2015 Beh SNP - oblastná súťaž  v Zemianskych Kostoľanoch     
     • 23.9.2015 Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

      

      október

     • 7.10.2015 oblastné kolo Minifutbal -3.miesto
     • 9.10.2015 Beseda so starými rodičmi- 9.trieda
     • 12.10.2015 rozhlasová relácia k Medzinárodnému dňu školských knižníc a k Mesiacu úcty  k starším
     • 12.10.2015 Pasovanie prvákov do cechu prváckeho
     • 12.10.2015 Triedne besiedky " Spomienky na mladosť" so starými rodičmi/1.,2.,3.,4.,5. ročník/
     • 16.10.2015 Exkurzia v Kremnici /5.-9. ročník /
     • 20.10.2015 návšteva Handrárskej izby /5. a 7. ročník/
     • 22.10.2015 návšteva  muzikálu Tri prasiatka/ 1.-4.ročník/ v Banskej Bystrici
     • 26.10.2015 vystúpenie pre dôchodcov- bývalých pedagógov
     • 28.10.2015 návšteva škôlkarov v prvej triede
     • 28.10.2015 Deň s L. Štúrom- aktivity k 200. výročiu narodenia 

      november

     • 11.-13.11.2015 iBobor- celoslovenská informatická súťaž
     • zapojenie sa do výtvarnej súťaže   Z každého rohu Štúr organizovanej Trenčianskym samosprávnym krajom
     • 20.11.2015 návšteva letiska v Prievidzi 4. ročník
     • 27.11.2015 Vianočné tvorivé dielne
     • 28.-29.10.2015 účasť na medzinárodnej súťaži Creativ Baltie

      december

     • 4.12.2015 rozhlasová relácia
     • 4.12.2015 Mikulášska návšteva v škole
     • 7.12.2015 Mikulášsky turnaj vo vybíjanej 1.-4. ročník
     • 7.12.2015 Vianočné trhy- predaj vianočných ozdôb- výrobkov žiakov a mamičiek
     • účasť na projekte Ozdob svoj vianočný stromček- žiaci poslali ozdoby z prírodnin na vianočný stromček pre zvieratká v bojnickej ZOO
     • 10.12.2015 Adventný koncert v kostole
     • 11.12.2015 Deň s Poirotom- otvorené laboratórium spŠ Nováky
     • 11.12.2015 Medárov rok- výstava a exkurzia  
     • 14.12.2015 Návšteva svätej Lucie
     • 16.12.2015 Pošta Ježiškovi
     • výtvarná súťaž Vrabec domáci
     • 18.12.2015 Adventný koncert ZUŠ Nováky
     • 21.12.2015 Kurz finančnej gramotnosti
     • 22.12.2015 Vianoce v škole- vianočné posedenia a triedne besiedky

      január

     • zimné prikrmovanie vtáčikov
     • účasť na súťažiach Slovenského pohára v bežeckom lyžovaní
     • veselé sochy zo snehu
     • ​27.1.2016 školské kolo biblickej olympiády
     • 29.1.2016 rozhlasová relácia: Aktuality mesiaca  január/pripravili  žiaci 5.ročníka/
     • 29.1.2016 odovzdávanie polročných vysvedčení, zhodnotenie 1. polroka šk. roka 2015/20156
     • 30.1-31.1.2016 účasť na bežkárskej súťaži Biela stopa SNP

      

      február

     • 5.2.2016 školský karneval a návšteva fašiangovníkov
     • 8.2-12.2.2016 Týždeň priateľstva
     • 11.2.2016 2.miesto oblastné kolo vybíjanej -staršie dievčatá

      marec

     • 5.-6.3.2016 účasť na Majstrovstvách Slovenska v bežeckom lyžovaní- mladšie a staršie žiačky
     • 8.-9.3.2016 účasť na okresnom kole Pytagoriády
     • 9.3.2016- dekanátne kolo biblickej olympiády:1.miesto 
     • 10.3.2016 účasť na okresnom kole chemickej olympiády
     • 10.3.2016 návšteva divadelného predstavenia Ferdo Mravec v Nitre -žiaci 1.-4. ročníka
     • 11.3.2016 školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • 14.-18.3.2016 lyžiarsky výcvik žiaci 6.-9. ročníka
     • 15.3. Beseda s príslušníkom PZ , preventívny projekt:1.ročník- Pola radí deťom ,2.,3. ročník- Oliho príbeh
     • účasť na výtvarnej súťaži SZ záhradkárov Ročné obdobia v záhrade
     • 20.3.-22.3. triedne kolá Baltie 
     • 23.3.2016 školské kolo Baltie
     • výtvarná súťaž Biblia očami detí

      apríl

     • 1.4.2016 Vítanie jari- rozlúčka s Morenou a hľadanie kukučích vajec
     • 1.4.2016 Noc s Andersenom-aktivity  projektu rozvíjajúceho čitateľskú gramotnosť žiakov
     • 1.4.2016 poslanie finančnej zbierky Tehlička pre Sýriu/54 eur/
     • 4.4.2016 zápis predškolákov do 1. ročníka 
     • 6.4.2016 Testovanie 9
     • 13.2016 Čas premien- prednášky : 4.+5.ročník Barbína je iba hračka ? prednáška o bulímii a anorexii,

                                                               6.+7.ročník Si online ? o kyberšikane,

                                                               8+9. ročník Báť či nebáť sa ? - rizikové faktory dospievania 

     • 14.4.2015 Krajské kolo Baltie Prievidza 
     • 14.4.2016 Beseda s políciou o bezpečnosti na internete
     • 14.4.2016 Deň narcisov
     • 18.4.2016 5. ročník Cezpoľný beh
     • projekt Živly Zeme /1.+2. ročník/
     • 22.apríla 2016 Deň Zeme -enviromentálne aktivity
     • 25.apríla projekt Les ukrytý v knihách
     • výtvarná súťaž Dielo tvojich rúk
     • 28.apríla Cezpoľný beh Bystričany - oblastné kolo
     • 29.apríla 2016 kultúrny program Stavanie mája

     máj

     • 2.-5. 5.2016 Darček pre mamičku- výtvarné a tvorivé aktivity
     • 6.5.2016 rozhlasová relácia Deň matiek 
     • 6.-7.5.2016 Noc čítania Biblie
     • 11.5.2016 program ku dňu matiek- oslava DM v obci
     • 13.5.2016 Národné kolo Baltie- V.Lukáčová/3.trieda/2.miesto kat.A,  A.Lukáč /9.trieda/ 13.miesto kat.C
     • 16.5.-20.5.2016 Škola v prírode /Stará Myjava/ 1.-4. ročník 
     • 20.5.2016 Dejepisná exkurzia Bitka pri Moháči / 7.+9.ročník/ Hornonitrianske múžeum Prievidza
     • 25.5.2016 Dopravná výchova
     • 26.5.2016 Okresné kolo v atletike
     • 27.5.2016 Olympiáda detí Hornej Nitry
     • výtvarná súťaž Maľujte a fotografujte s Primalexom!

      jún

     • 1.6.2016 Deti deťom zábavné súťažné dopoludnie
     • 1.6.2016 Otvorené laboratórium  
     • 3.6.2016 Oslava MDD s rodičmi- rekreačné stredisko Píly
     • 8.6.-9.6.2016 Exkurzia vo Hvezdárni Partizánske- IX.trieda 
     • 10.6-12.6.2016 Medzinárodné kolo Baltie- V.Lukáčová 9.miesto
     • 14.6.2016  výlet 1.triedy- ZOO Bojnice
     • 17.6.2016 výlet 5.-9.triedy Strečno-Martin
     • 22.6.2016 Zemepisná vychádzka na Hrádok 5. a 7. trieda
     • 24.6.2016 predstavenie Bojník
     • 27.6.2016 Slávnostné prijatie deviatakov u starostu obce
     • 27.6.2016 Posedenie deviatakov s učiteľmi a rodičmi
     • 28.6.2016 vlastivedná vychádzka Zemianske Kostoľany 1.,2.,3.,5.,7.ročník
     • 29.6.2016 Účelové cvičenia- pobyt a pohyb v prírode
     • 29.6.2016 Slávnostné vyhodnotenie školského roka, odmenenie úspešných žiakov, rozlúčka                 deviatakov so školou
     • 30.6.2016 Slávnostné ukončenie školského roka
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje