• Školské aktivity 2016/2017

    • september:

     • 5.9.2016 slávnostné otvorenie školského roka, privítanie prvákov
     • 8.9.2016 Deň čitateľskej gramotnosti- aktivity, súťaže spojené s čítaním s porozumením
     • 9.9.2016 účelové cvičenie
     • 12.9.2016-16.9.2016 Európsky týždeň športu
     • 18.9.2016 Medový deň
     • 23.9.2016  Beh SNP v Zemianskych Kostoľanoch
     • 23.9.2016 finančná zbierka Biela pastelka
     • 27.9.2016 účasť družstiev starších žiakov na okresnom kole v Cezpoľnom behu v Prievidzi

     október:

     • 5.10.2016 Exkurzia žiakov 1.-4. ročníka v Slovenskom banskom múzeu v Handlovej
     • 12.10.2016 oblastné kolo starších žiakov vo florbale
     • 18.10.2016 krajské kolo v cezpoľnom behu v Dubnici nad Váhom: M.Klementová- 7.miesto, V.Kasáková -19.miesto, súťaž družstiev- 5.miesto
     • 21.10.2016 Exkurzia žiakov 5.-9. ročníka Matejov dom, pamätník SNP- Banská Bystrica
     • 25.10.2016 Rozhlasová relácia Mesiac úcty k starším
     • 17.10.2016-26.10.2016 triedne besiedky so starými rodičmi spojené s posedením a jesennými tvorivými dielňami
     • projekt Záložka do knihy spája školy
     • 24.10.2016 Medzinárodný deň školských knižníc - V kráľovstve kúzel
     • Rýmy jesene- aktivity 1.-4. ročníka k Roku čitateľskej gramotnosti

     november:

     • 9.-15.11.2016  iBobor- informatická súťaž 3.-9. ročník
     • 10.11.2016 účasť na oblastnom kole v minifutbale 7.-9.ročník
     • 10.11-18.11.2016 Týždeň vedy a techniky aktivity pre žiakov podporujúce popularizáciu prírodných vied
     • 22.11.2016 vedomostná súťaž/6.-8. ročník/  Máte Filipa ? jesenné kolo
     • 23.11.20016 Testovanie piatakov /NUCEM
     • 25.11.2016 medzinárodná súťaž /matematika-fyzika/Náboj družstvo žiakov 6.-9.ročník/
     • 26.11.2016 účasť na medzinárodnej súťaži Creativ Baltie v Brne- V.Lukáčová

                               6.miesto

     december:

     • 1. december 2016 vedomostná súťaž Všetkovedko 1.-4. ročník
     • 2.december 2016 Odber krvi -darcovstvo rodičov a príbuzných žiakov
     • 5.december 2016 Mikuláš v škole
     • 8.december 2016 Ozdob si svoj vianočný stromček- 1.-4.ročník návšteva ZOO Bojnice
     • 8.-9.12.2016 Hour of Code- celosvetový programátorský projekt 3.-6.ročník
     • 13.12.2016 Vianočný koncert ZUŠ
     • 13.12.2016  Vianočná burza
     • 19.12.2016 školské kolo Šaliansky Maťko 1. kategória/3. ročník/: 1.Nina Nechalová, 2. Vanesa Bartová,3. Dodko Kubasák a Leila Buková, 2.kategória/4.ročník/: 1. Ema Vážanová a Veronika Lukáčová, 2. Romanka Pisárová,3. Juliana Boboková

     január:

     • 18.1.2017 zimné kolo vedomostnej súťaže Máte Filipa
     • 21.1.2017 Slovenský pohár v bežeckom lyžovaní- V.Kasáková-1.miesto /staršie žiačky/, M. Klementová -3.miesto/ml.dorastenky/, D.Hatalová 
     • 24.1.2017 okresné kolo Matematickej olympiády- 5. ročník O.Kiripolský, I.Benková
     • 27.1.2016 školské kolo Pytagoriády 3.-8.ročník
     • 30.1.2017 Chemická show
     • 30.1.2017 Biblická olympiáda - školské kolo víťazné družstvo: M.Bartová, L.Benková,M.Nechala
     • 31.1.2017 Kurz finančnej gramotnosti

     február:

     • Rozvoj čitateľskej gramotnosti- Rýmy zimy1.-4. ročník, CINGUAIN- 9. ročník
     • 10.2.2017 školské kolo chemickej olympiády
     • 15.2.2017 Oci,mami, cvičte s nami
     • 16.2.2017 Návšteva predškolákov v 1.triede
     • 13.2.-17.2. 2017 triedne kolá recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • 22.2.2017 Dotkni sa chémie- návšteva intekraktívnej výstavy SSpŠ Nováky
     • 23.2.2017 školské kolo Hviezdoslavov Kubín
     • 23.2.2017 Kurz finančnej gramotnosti- 8. a 9. ročník
     • 24.2.2017 Rozhlasová relácia- Fašiangy
     • 24.2.2017 Karneval, návšteva fašiangového sprievodu

     marec:

     • Tehlička pre Sudán- pôstna finančná zbierka pre africké deti
     • 8.marec- rozhlasová relácia ku Dňu žien
     • 14.3.-15.3. okresné kolo Pytagoriády
     • 13.3.-15.3. účasť na celoslovenskom kole Kalokagatia 2017
     • 16.3. a 7.3.2017 účasť na okresnom kole  Hviezdoslavov Kubín
     • 17.3.2017 exkurzia Stredovek pod zemou- žiaci 7.ročníka
     • 21.3.2017 dekanátne kolo Biblickej olympiády  Partizánske- 2.miesto
     • školské kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí
     • 20.3.2017 Matematický klokan
     • 21. 3.2017 rozhlasová relácia Deň lesov
     • 22.3.2017 rozhlasová relácia Deň vody
     • 24.3.2017 Vítanie jari, topenie Moreny
     • 28.3.2017 rozhlasová relácia Deň učiteľov
     • 30.3.2017 jarné kolo vedomostnej súťaže Máte filipa? CVČ Prievidza
     • domáce kolo Baltie

     apríl:

     • 4.4.2017 zápis do 1.ročníka
     • 5.4.2017 Testovanie 9
     • 6.4.2017 Planetárium Partizánske
     • 7.4.2017 Deň narcisov
     • 21.4.2017 Deň Zeme
     • 30.4.2017 Stavanie mája v obci

     máj:

     • 2.5.2017 beseda s hráčmi MŠK Žilina
     •               školské kolo Baltie
     • 4.5.2017 výlet do Bojníc žiaci 1.-4. ročníka
     •               projekt Les ukrytý v knihách
     • 10.5.2017 Cezpoľný beh- školská súťaž
     • 12.5.2017 Cezpoľný beh Bystričany- oblastné kolo
     • 15.5-19.5.2017 plavecký výcvik žiakov 1.-4.ročníka
     • 17.5.2017 slávnostná akadémia ku Dňu matiek
     • 18.5.2017 letné kolo vedomostnej súťaže Máte filipa ?
     • 19.5.2017 súťaž v anglickom jazyku
     • 22.5.2017 krajské kolo Baltie
     • 24.5.2017 Majstrovstvá okresu  v ľahkej atletike
     • 26.5.2017 beseda Čas premien

     jún:

     • 2.6.2017 Oslava MDD s vojakmi
     • 7.6.2017 Otvorené laboratórium 
     • 9.6.2017 Beseda so spisovateľkou
     • 10.6.2017 finále Baltie
     • 14.6.2017 Výlet žiakov 5.-9. ročníka Bratislava 
     • 15.6.2017 memoriál Františka Zahustela -pohybové aktivity s trénerom MŠK Žilina A. Guľom
     • 21.6.-22.6.exkurzia Hvezdáreň Partizánske - 9.ročník
     • 23.6.2017 Koncert za dobré vysvedčenie
     • 27.6.2017 vyhodnotenie súťaže v anglickom jazyku English Star
     • 28.2017 Bábkové divadlo Kocúr v čižmách
     • 28.6.2017 Bicyklový výlet žiakov 5.-9. ročníka
     • 29.6.2017 Slávnostné prijatie deviatakov u starostu obce
     • 30.6.2017 Rozlúčka s deviatakmi , slávnostné vyhodnotenie a ukončenie  školského roka 2016/17 
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje