• Valentínska kvapka krvi

     • Vo štvrtok 16. februára 2023 sa v našej škole uskutočnil odber krvi. Zúčastnili sa ho 26 darcov, z toho 6 prvodarcov. Rodičia, súrodenci našich žiakov i dospelí bývalí žiaci našej školy prišli darovať najvzácnejšiu tekutinu. Ďakujeme !   Valentínska kvapka krvi.

     • 2% z dane.

     • Prosíme Vás o podporu. 

      Milí rodičia, starí rodičia a priatelia našej základnej školy. 

      V prvom rade Vám chceme poďakovať za Vašu pomoc v minulom roku. 

      Touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich už zaplatených daní za rok 2022 v prospech rodičovského združenia pri Základnej skole v Kamenci pod Vtáčnikom. 

      Máme záujem, aby sa deti vzdelávali  vo vyhovujúcom a peknom prostredí, škola mala kvalitné učebné pomôcky, toaletné potreby,  prípadne zabezpečenie exkurzií pre deti. Toto je náš cieľ a snažíme sa ho postupne napĺňať. 

      Žiadneho darcu to nestojí ani euro naviac, pretože sa jedná o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. 

      Ako Rodičovské združenie Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2% z vašich daní v prospech našej základnej školy a našich detí. 

      Údaje o prijímateľovi: Obchodné meno:Rodičovské združenie pri  ZŠ a MŠ v Kamenci pod VtáčnikomIČO: 37913328Právna forma: Občianske združenieSídlo: Školská 192/8,  Kamenec pod Vtáčnikom, 97244 .

      Vyhlásenie si môžete vytlačiť v odkaze pod textom. Ďakujeme.

       

     • Kváskovanie nás baví

     • Naša školská kuchynka často rozvoniava dobrotami. Naši prváci a  štvrtáci každý piatok vymýšľajú, pečú a ochutnávajú všelijaké dobroty. Naposledy to boli mufiny a minipizza. No nezatúlajte sa tam ! Pozrite si fotoalbum  Kváskovanie nás baví.

     • Vyhodnotenie súťaže Všetkovedko

     • Do vedomostnej súťaže Všetkovedko sa zapojilo v tomto školskom roku 18 žiakov 2.3. a 4. ročníka. Náročné úlohy preverili nielen ich školské vedomosti, ale aj logiku a praktické znalosti z bežného života. Najúspešnejším všedkovedkom našej školy sa stala Dominika Bartová z 3.triedy. Dominike blahoželáme!  Do fotogalérie bol pridaný nový album Vyhodnotenie súťaže Všetkovedko.

     • Šaliansky Maťko- školské kolo

     • 3. februára 2023  sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Žiaci 2.-6. ročníka predniesli slovenské povesti .Výsledky: kategória 6.-7. ročník:  1.miesto Damian Borecký zo 6. tr.,  kategória 4. -5. ročník:  1.miesto Adela Nechalova z 5. tr.,  2.miesto Lea Ciljakova, 3.miesto Damien Guzma zo 4. tr.,  kategória  2-3. ročník:  1. miesto Veronika Ziakova z 3.tr..   Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko- školské kolo.

     • Predstavenie Bontón

     • Ako máme podávať ruku? Ako dať žene prednosť? Viete, prečo vojaci salutujú? Kto prvý nosil malú kabelku? Ako sa správať pri stole? Viete sa predstaviť?  Skupina Bojník zavítala k nám, aby nám dala potrebné lekcie bontónu- slušného správania. Dozvedeli sme sa toľko zaujímavé  a naučili toľko užitočného! Neveríte? Pozrite si náš fotoalbum Predstavenie Bontón.

     • Čo je nové v Tvorilkove?

     • Dnešné Tvorilkovo sme sa zamerali na PÍSMO - farebné na tmavom podklade. Pohrali sme sa s anglickými slovíčkami, ktoré museli byť zložené zo 4 písmen a majú pre nás nejaký hlbší význam ako je láska, nádej, život, krása, domov, bozk, kniha,....Pozrite si  Čo je nové v Tvorilkove? .

     • Oznam- riaditeľské voľno

     • Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v obci riaditeľka školy oznamuje  žiakom a rodičom, že dňa 9.2. 2023 t.j. vo štvrtok bude prerušené vyučovanie, žiaci budú mať riaditeľské voľno. V prevádzke nebude školská jedáleň ani školský klub detí.  Rozhodnutie_RS_2023.31.1.PDF


     • Školské kolo biblickej olympiády 2023

     • 30 januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Žiaci súťažili vo vedomostiach, ktoré načerpali z čítania a štúdia  biblických kníh Ester a Judita. Na 1.mieste sa umiestnila Adela Nechalová z 5. triedy, 2. miesto obsadila Nina Nechalová z 9. triedy, 3.miesto získal Damián Borecký zo 6. triedy a na 4. mieste sa umiestnila Adriana Bialešová z 9. triedy. Veríme, že žiaci sa potešili nielen sladkej odmene od pána farára Petra Tkáča, ale aj novým vedomostiam, ktoré získali štúdiom Svätého Písma. Teší nás, že v našej škole je stále záujem o túto súťaž. Nášmu družstvu držíme palce v dekanátnom kole, ktoré sa uskutoční v Partizánskom 28.3.2023. Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo biblickej olympiády 2023.

     • Nové predmetové projekty

     • Predmetové projekty sú obľúbenou vzdelávacou aktivitou našich žiakov.  Tvorba tvojektov rozvíja ich kreativitu, digitálnu zručnosť, kritické myslenie, rétoriku.  Žiaci 6.triedy vypracovali a prezentovali projekty z občianskej výchovy moja rodina, z dejepisu Staroveké  ríše a štáty Afriky z geografie. Matúš Čák bol zaujímavou osobnosťou slovenských dejín pre siedmakov. Druháci pozorovali vlastnosti pôdy. Štvrtáci vypracovali zaujímavé projekty o slnečnej sústave, pohrali sa s nárečovými slovami v projekte Moja reč a vytvorili aj pekný projekt o ochrane národných parkov a Chlieb náš každodenný- o ceste chleba od zasiatia obilia po konzumáciu. Piataci ukázali svoju kreativitu v projekte Naša planéta Zem z geografie. Vo fotoalbume nové predmetové projekty si pozrite fotografie z prezentácie projektov .

     • Zber elektroodpadu

     • Naša škola sa s Vašou pomocou už niekoľko rokov pravidelne zapája do separovaného zberu elektroodpadu. Správate sa tak šetrne nielen k životnému prostrediu, ale pomáhate tak aj škole a našim deťom. Počas celého školského roka zbierame za použité elektrospotrebiče, elektrozariadenia, mobily, tonery a batérie body, ktoré nám firma ASEKOL SK s. r. o vymení za školské pomôcky, akými sú písacie, výtvarné a športové potreby, USB kľúče, nové batérie či rádiá. Ďakujeme za všetky doteraz odovzdané spotrebiče i za tie, ktoré v budúcnosti odovzdáte práve nám!

     • Valentínska kvapka krvi

     • Valentínska kvapka krvi

      - sa uskutoční dňa 16.2. 2023 v našej základnej škole v čase od 8,00 – 11,00 hod.


      Bobrovská kvapka krvi


      Záujemcovia o darcovstvo sa môžu prihlásiť telefonicky alebo osobne na základnej škole, prípadne na obecnom úrade. Vopred ďakujeme.


  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje