• Prianie

     • Pokojné a požehnané vianočné sviatky a v Novom roku 2023 zdravie, šťastie a  veľa šťastných chvíľ Vám prajú žiaci a zamestnanci základnej školy.

     • Vianočný vinš

     • Vinšujeme Vám tieto vianočné sviatky Krista Pána narodenie:  hojnosť zdravia, šťastia, radosti, pokoja a spokojnosti a v novom roku 2023 všetko dobré !

      Vo fotogalérii  Vianočná pohľadnica sú vianočné pohľadnice, ktoré pre vás vytvorili žiaci 3. triedy.

     • Nové prerušenie vyučovacieho procesu z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov

     • Riaditeľka školy na základe odporúčania RÚVZ Prievidza a zriaďovateľa školy prerušuje v dňoch 20.12. 2022 až 22.12. 2022 ( utorok  až štvrtok) výchovno-vzdelávací proces v základnej škole z dôvodu zvýšeného výskytu chrípky a akútnych respiračných ochorení. V dňoch prerušeného vyučovania budú žiaci automaticky odhlásení zo stravy. Nástup do školy bude po vianočných prázdninách dňa 9. 1. 2023. Všetkým chorým prajeme skoré uzdravenie ! 

     • Oznam

     • Riaditeľka školy na základe odporúčania RÚVZ Prievidza a zriaďovateľa školy prerušuje v dňoch 15. až 19. decembra 2022 (vrátane)  výchovno-vzdelávací proces v základnej škole z dôvodu pokračovania výrazne zvýšeného výskytu chrípky, chrípke podobných a  akútnych respiračných ochorení u žiakov našej školy.

      V dňoch prerušeného vyučovania bude strava v školskej jedálni automaticky odhlásená. Školský klub detí nebude v prevádzke. Vyučovanie bude obnovené v utorok 20. decembra 2022.

      Rozhodnurie_RS_14.12._22.PDF​​​​​​​

     • Poďakovanie

     • Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým rodičom, učiteľom a občanom, ktorí sa zapojili do tvorby výrobkov pre kamenčianske vianočné trhy, ktoré sa uskutočnili 4. decembra 2022. Naše poďakovaniue patrí aj štedrým darcom a tým, ktorí si pekné vianočné výrobky kúpili a tak prispeli na účet ZRŠ. Vyzbieraná suma poslúži nákupu školských pomôcok pre našich žiakov.  

     • Od Lucie do Vianoc...

     • Lucky chodili aj tento rok. Nezabúdame na tradície, lebo chceme povymetať a povyhaňať všetky zlé sily, choroby a neporiadok z našej školy. Aj keď v menšom počte, keďže máme veľkú chorobnosť u štvrtákov ale predsa sme si to takto skromne pripomenuli. Ďakujeme.

        Od Lucie do Vianoc....

     • Otvorené laboratórium

     •  S veľkou zvedavosťou navštívili naši siedmaci a ôsmaci Spojenú školu v Novákoch, aby sa zúčastnili obľúbenej akcie, ktorú pre nás pripravili pedagógovia a študenti  tejto školy. V prvej časti  absolvovali laboratórne skúmanie spojené s rozprávkovým príbehom Grinch. Na základe pozorovaní priebehu chemických reakcií neznámej vzorky s činidlom  zistili, ktorá postava rozprávky sa skrýva za vzorkou. V druhej časti navštívili odborné dielne mechatronikov a  strojárov, ktorí ich učili rezať a ohýbať plech, frézovať do dreva, či manipulovať s robotickou rukou. Naše očakávanie sa splnili a my sme si odniesli nové vedomosti, skúsenosti a  zážitky. Otvorené laboratórium.

     • Pytagoriáda 2022

     • V dňoch 7. a 8. decembra sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda 2022. Zúčastnili sa jej žiaci 3.-8. ročníka. Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda 2022.

     • Hodina kódu

     • V týždni od 5. decembra do 9. decembra 2022 sme sa  zapojili do celosvetového projektu Hodina kódu, ktorý je zameraný na programovanie. Projektu sa zúčastnili žiaci 3.-8. ročníka.Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina kódu.

     • Návšteva Mikuláša

     • 6. decembra nás navštevuje náš nebeský priateľ a ochranca detí svätý Mikuláš. Aj tento rok k nám zavítal a doniesol dobrým deťom sladkosti. Deti ho zas odmenili peknými básničkami, pesničkami a šiestačky aj tancom. Pozrite si fotoalbum Návšteva Mikuláša.

     • Pozvánka na plenárnu schôdzu ZRŠ

     • Pozývame všetkých rodičov na plenárnu a tiež triednu  schôdzu ZRŠ, ktorá sa uskutoční 6. decembra 2022 o 16:00 hod. v budove školy. Vaša účasť, milí rodičia, je vítaná a potrebná!

     • Všetkovedko a Expert geniality show

     • 30. novembra 2022 sa uskutočnila obľúbená poznávacia súťaž Všetkovedko pre žiakov 2.- 4. ročníka a Expert geniality show pre žiakov 5.-9. ročníka. Žiaci riešili zaujímavé úlohy, lúštili hlavolamy a hádanky.  Využili svoje vedomosti zo všeobecného prehľadu, matematiky, prírodných vied, dejepisu, geografie, slovenského  či anglického jazyka. Pozrite si naše "vedomostné zápolenie" vo fotoalbume Všetkovedko a Expert geniality show.

     • Vianočné tvorenie

     • Všetci sa už tešíme na najkrajšie sviatky v roku na Vianoce. V škole sa pripravuje kultúrny program, mení sa výzdoba tried, chodieb i okolia školy. Žiaci na hodinách etickej výchovy,výtvarnej výchovy a krúžku Tvorilkovo  tvoria vianočné ozdoby a  svietniky  na vianočné obecné vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 4. 12.2022 v centre obce. Naše vianočné tvorenie a výzdobu si môžete pozrieť vo fotoalbume Vianočné tvorenie.

     • súťaž Náboj Junior 2022

     • V piatok 25.-11.2022 sa na Gymnáziu Nedožerského v Prievidzi uskutočnila vedomostná súťaž Náboj Junior, ktorá má medzinárodný charakter.   Štvorčlenné súťažné družstvá riešili náročné úlohy z matematiky a fyziky. Z našej základnej školy sa zúčastnili dve družstvá deviatakov. Momentky zo súťaže si môžete pozrieť vo fotoalbume súťaž Náboj Junior2022.

     • Školské kolo geografickej olympiády

     • 23.11.2022  sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 5.-9. ročníka, ktorí si vyskúšali svoje vedomosti z orientácie na mape, o našej Zemi, o Slovensku i ďalekých krajinách sveta. Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali: kategória E: Nina Nechalová 9. trieda, Nela Šnircová 8.trieda, kategória F: Samuel Kubasák a Patrik Iliáš 7. trieda, kategória G: Adela Nechalová a Tatiana Žiaková 5.trieda, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole.  Školské kolo geografickej olympiády.

     • Projekt: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Naša základná škola sa zapája do  dobrovoľníckeho projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Ide o celoštátnu akciu, ktorej poslaním je potešiť našich seniorov v Domovoch dôchodcov a pripraviť im o čosi štedrejšie Vianoce.  Pripravíme  pre nich balíčky - krabice od topánok, obsahujúce niečo sladké, slané, na zábavu, teplé, voňavé, mäkké a zo srdca. Pomôžte nám naplniť malé balíčky radosťou, pozornosťou a láskou.  Krabice doneste do školy do 5.12.2022. Viac informácii nájdete na web stránke https://www.kolkolasky.sk/

       

     • Projekt Hudobné nástroje našimi očami

     • Každý z vás určite pozná kamenčiansku KapeLLku. Veď Kamenčania majú hudbu v krvi:radi spievajú, tancujú a mnohí vedia hrať na hudobných nástrojoch. Kto z vás však vie, že naši žiaci dokážu vytvoriť alebo vyrobiť  hudobné nástroje?  Pani učiteľka Mgr. Kornélia Krištofová pripravila so žiakmi 5.-8. ročníka zaujímavý projekt z hudobnej výchovy Hudobné nástroje našimi očami. Žiaci vyrobili hudobné nástroje z recyklovaného odpadu: kartón, polystyrén, textil, konzervy, plasty, ... Pozrite si fotografie z prehliadky vo fotogalérii  Projekt Hudobné nástroje našimi očami .

     • Beseda s policajtkou

     • 16.11.2022  nás navštívila kapitánka štátnej polície Ing.D.Preťová.Mladším žiakom  porozprávala o bezpečnosti na cestách a ochrane účastníkov cestnej premávky. Žiaci ochotne odpovedali na jej kontrolné otázky : Ako sa máme správať, keď prechádzame na druhú stranu cesty? Aká je to dopravná značka? Čo máme nosiť na oblečení pre lepšiu viditeľnosť? Ako máme jazdiť na bicykli a kolobežke ? Naša hostka tiež ochotne odpovedala na detské všetečné otázky.  23.11. 2022 sa uskutočnili 2 besedy so staršími žiakmi. Piataci a šiestaci sa zúčastnili besedy Nebezpečný internet venovanej nástrahám číhajúcich na internete,zvlášť na sociálnych sieťach. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka besedovali na tému Zákerná droga o nebezpečenstvách omamných látok a závislosti. Pozrite si fotografie vo fotoalbume Beseda s policajtkou

     • Vianočné trhy 2022

     • Pozývame Vás na vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 4. decembra 2022 od 14:00 hod  v centre obce. V prípade nepriaznivého počasia sa vianočné trhy budú konať v spoločenskom dome.Vianočné trhy organizuje obec Kamenec pod Vtáčnikom. Deti, pozývame aj Vás, pretože nás navštívi aj svätý Mikuláš. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje