• Oznam o skrátenom vyučovaní

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že vyučovanie v piatok 22.12.2023 bude nasledovné:

      ročníky 1.-4. sa budú učiť 4 vyučovacie hodiny, ročníky 5.-9. sa budú učiť 5 vyučovacích hodín. ŠKD bude v piatok  len do 14:30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

     • Vianočný program

     • Predvianočný adventný čas nesie čaro očakávania a tichej radosti vianočného posolstva. U skôr narodených sa spája so spomienkami na detstvo, u detí s rozprávkou, biblickým príbehom a zmyslom pre zázračno. Jednoducho povedané: čas vianočný- čas sviatočný. Vianočno- sviatočne sme sa cítili 18. decembra 2023 na vianočnom programe, ktorí so žiakmi pripravili  učitelia našej základnej školy a ZUŠ Nováky. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli  k tvorbe programu a rodičom, ktorí pripravili pohostenie pre všetkých. Vo fotogalérii Vianočný program si môžete pozrieť momenty z vystúpenia i predvianočnú atmosféru v 

     • Chodenie Lucií

     • Tradícia chodenia Lucií je na Slovensku dlhá. Lucie pribehli aj do našich tried, učební, kabinetov, do zborovne i kancelárie. Bez slova povymetali všetko zlé a s tichým úsmevom sa opäť vytratili. Pozrite si fotoalbum Chodenie Lucií.

     • Návšteva SND- balet Luskáčik

     • pozrite si fotoalbum Návšteva SND- balet Luskáčik.

      Dňa 13.12.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia Luskáčik, ktorý neodmysliteľne patrí k obdobiu Vianoc. Tajomný oživený svet v tieni vianočného stromčeka, odvážny Luskáčik bojujúci s myším kráľom a roztancované snehové vločky sú ikonickými obrazmi baletu. Celý príbeh bol doprevádzaný symfonickým orchestrom, čo dodávalo príbehu nezabudnuteľný zážitok, podobne ako farebné kostýmy tanečníkov a ich ladné a umelecké spracovanie tohto krásneho diela P. I. Čajkovského.

     • Pytagoriáda 2023

     • V dňoch 12. a 13. decembra 2023 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3.-8. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali tretiaci: E. Pekarová, S. Pohliad, L.Krpelan,  L.Domaníková, J. Píšová, a štvrtáčky D. Bartová a Ž. Kocáková. Úspešným riešiteľom blahoželáme!  Vo fotoalbume Pytagoriáda 2023  nájdete fotografie z matematického zápolenia .

     • Pozvánka na vianočnú besiedku

     • Všetkých rodičov, starých rodičov a priaznivcov našej školy pozývame na vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční v pondelok 18.12.2023 o 16:00 hod na prízemí školy. Prídite pookriať pred vianočným zhonom a  spestriť si predvianočné popoludnie !   

     • súťaž Ypsilon

     • Žiaci 5.-8. ročníka sa zúčastnili novej zábavnej súťaže Ypsilon v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru a zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok, tiež zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou slovenského jazyka.Pozrite si fotoalbum súťaž Ypsilon ..

     • Aby bol sniežik....

     • Keď nad Vtáčnikom zachumelí a sneh sa sype ako z periny Perinbaby, všetci žiaci malí i  veľkí sú už pripravení na zimné radovánky . Vio fotogalérii  Aby bol sniežik.....si pozrite  fotografie zo zimného šantenia na snehu.

     • Otvorené laboratórium

     • V stredu 6.12 2023 navštívili žiaci 7.,8. a 9.triedy  Strednú odbornú školu v Novákoch, kde sa zúčastnili obľúbeného  projektu Otvorené laboratórium. Najprv naše zvedavé kroky viedli do laboratória, kde sme bádali záhady rozprávky Elementy.  Výsledky nášho chemického bádania boli úspešné. Navštívili sme strojársku dieľňu, kde sme sa učili strihať plech, vŕtať do kovu.  Zavítali sme aj do odborných tried, kde nám študenti predviedli činnosť robota, prácu CNC strojov a robotickú ruku. A to všetko sme si mohli vyskúšať! Ďakujeme vedeniu i pedagógom SOŠ za pozvanie a čas, ktorí nám venovali.   Pozrite si fotoalbum Otvorené laboratórium.

     • Hodina kódu

     • Hodina kódu je celosvetový projekt zameraný na popularizáciu programovania u detí a mládeže.V tomto školskom roku sa projekt uskutočnil v týždni od 5.12 do 8. 12. 2023. Zúčastnili sa ho takmer všetci žiaci 1.-8. ročníka. Pozrite si fotoalbum Hodina kódu.

     • Mikulášska návšteva

     • Pod Oknom, za oknom stojí Mikuláš, povedz nám Mikuláš, čo v tom vreci máš? A ja mám v tom vreci, samé dobré veci: cukríky, oriešky ,len pre dobré deti... Takýto spev sa ozýval v utorok ráno z prváckej triedy. Deti vítali svojho dlhoočakávaného hosťa  svätého Mikuláša. Ani ostatní sa nedali zahanbiť: Druháci mu prečítali básničky, siedmaci zaspievali po anglicky. Na rad prišlo rozdávanie  balíčkov  plných  sladkostí a spoločné fotografovanie. Bolože to radosti!  V dnešný deň všetci poslúchali . :) Svätý Mikuláš, neobíď nás o rok zas! Milú mikulášsku návštevu si môžete pozrieť vo fotogalérii Mikulášska návšteva.

     • Vianočné trhy

     • Vianočné trhy s vôňou medovníkov a  punču, návšteva Mikuláša, trošku zimy, trošku snehu, to je tá pravá adventná atmosféra u nás v Kamenci. Tento rok sa vianočné trhy konali v prvú adventnú nedeľu 3.12. 2023. Rodičia pripravili tie najkrajšie výrobky pre stánok našej školy. Malé darčeky, svietniky či  vianočné ozdoby lahodili očiam, vianočné pečivo ulahodilo chuťovým pohárikom. Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom a priaznivcom našej školy za pomoc pri realizácii nášho školského vianočného stánku, za materiálnu a finančnú podporu štedrým darcom.  Vo fotogalérii Vianočné trhy si môžete pozrieť pravú predvianočnú atmosféru. 

     • Radosť z nových pomôcok v školskej kuchynke

     • Každý z nás sa rád nachádza v kuchyni, kde sa šíri vôňa všelijakých dobrôt od mäsa, koláčikov, či ovocia a zeleniny, každému podľa chuti. V našej školskej kuchynke sa neraz takéto dobroty varia a pečú. Školská kuchynka sa využíva na rôznych vyučovacích hodinách, prevažne na pracovnom vyučovaní, na technike, ale aj na slovenskom, či anglickom jazyku. Každoročne v škole prebiehajú záujmové krúžky, na ktorých sa naši šikovní žiaci učia praktickej činnosti, ktorá je nenahraditeľnou skúsenosťou pre život. Školskú kuchynku využívame na prípravu jedla, či nápojov pri realizácii rôznych školských aktivít akými sú karneval, deň mlieka, týždeň zdravej výživy a pod. Mnohé pomôcky sú dosť zastaralé alebo chýbajú, čo je náročné na prípravu pomôcok z domáceho prostredia. Veľmi pekne ďakujeme rodičom za nákup nových pomôcok do školskej kuchynky, Rodičovská rada schválila nákup pomôcok v hodnote 302,04 €, ktoré sme dokonale využili. Tešíme sa na ich využívanie a na nové dobroty, ktoré vyčaríme v našej školskej kuchynke.

     • Záhrada cností

     • Každý z nás je záhradníkom svojho srdca, aby v sebe pestoval semienka dobrých vlastností a pozitívneho správania sa. Cnosť alebo čnosť  je vypestovaný a navyknutý sklon k dobrému konaniu.
      Najdôležitejšie pre nás život je žiť spokojne  v okolí s dobrými ľuďmi, aby ľudia spolu vedeli milo komunikovať, spolupracovať a navzájom si pomáhať. Z tohto dôvodu pokračujeme rozvíjaním cností na našej škole nielen na vyučovaní, ale aj aktivitami, ktoré deti naučia charakterizovať a pomenovať dobré vlastnosti. Poznávanie vlastnosti a pojmov pomáha aj jazykovej vybavenosti a hodnoteniu postáv v literárnych textoch. Tretiaci zahrali žiakom divadielko - povesť o Trenčianskej studni a spoločne s ostatnými deťmi posudzovali správanie sa postáv. Zaspievali si pesničku, ktorá bude symbolom pre rozvoj cností:
      Jsem zahradník, a semínka dobra do hliny vkládám, aby bolo kvetín a vúni dostí, v mojí záhrade cností. Voní jako rúže a každý z nás ji múže v sobě objevit. Jsem zahradník.
      Na tento mesiac sme vyhlásili rozvoj dvoch cností Odvaha a láskavosť. Veríme, že deti budú odvážne prejavovať láskavosť. Buďme im dobrým príkladom.

      Pozrite si 1. časť našich aktivít   vo fotoalbume Záhrada cností.

     • súťaž Náboj Junior

     • V piatok 24. novembra 2023 sa naši deviataci zúčastnili vedomostnej súťaže Náboj Junior, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Gymnázia Nedožerského v Prievidzi. V náročnej konkurencii súťažili so štvorčlennými družstvami  základných škôl prievidzkého okresu. Pozrite si fotoalbum súťaž Náboj Junior.

     • Vianočné trhy

     • A zasa sú tu Vianoce, ten krásny a tak dlho očakávaný čas, na ktoré sa tešia hlavne deti, keď žiarivými očami hľadia na vyzdobené stromčeky, radujú sa z darčekov, vône koláčov a vôbec celej atmosféry Vianoc. Aj my dospelí sa radi počas Vianoc vraciame v spomienkach do svojho detstva.

      Vianoce sú časom, keď sa človek pozastaví v tom zhone života, nájde si viac času na svoju rodinu, svojich blízkych. Vianoce sú o blízkosti človeka k človeku. Zároveň je to čas radosti a veselosti, hojnosti a pohody. Vianoce sú sviatkom všetkých ľudí dobrej vôle.

      Aj tento rok naša obec organizuje vianočné trhy. Na nich sa môžeme stretnúť s našimi známymi, ochutnať vianočné dobroty, ale aj podporiť miestnych remeselníkov v ich tvorivosti a odmeniť ich za náročnú prácu. Aj naša škola bude mať vianočný stánok, a preto by sme vás chceli poprosiť o spoluprácu a výrobu vianočných dekorácii, koláčikov, dobrôt, či malých darčekov ako po iné roky. Výrobky môžete nosiť do školy do piatku 1.12. 2023. Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za podporu a spoluprácu. Zastavme sa a prenesme pokoj Vianoc aj do všedných dní a snažme sa rozdávať úsmev a radosť vôkol seba

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje