• Piatok- skrátené vyučovanie

     • Všetkým žiakom  a rodičom oznamujeme, že v piatok 5. 11. 2021  sa žiaci 1.-4. ročníka budú učiť 4. vyučovacie hodiny , žiaci 5.-9. ročníka  sa budú učiť 5 vyučovacích hodín 

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Z organizačných dôvodov sa mení rozvrh v ročníkoch 5. až 9. Do odvolania sa rušia vyučovacie hodiny: telesná a športová výchova (nulté, prvé, šieste, siedme) Vo štvrtok sa ruší technika v 5. ročníku.

     • Darček pre starých rodičov

     • Natrhám si kvety pod lesom na stráni,vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,prijmite od detí najkrajšie pozdravy!  Milí naši starí rodičia, nezabudli sme na vás! Pripravili sme pre vás malé darčeky, kresby  pozdravy a rozhlasovú reláciu, ktorá bude odvysielaná v nedeľu 31.10. 2021 o 13:00 hod. Našu kreativitu si môžete pozrieť vo fotoalbume   Darček pre starých rodičov 

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • 25. októbra 2021 sme sa zapojili do 17. ročníka celoslovenského  projektu Medzinárodný deň školských knižníc. Tohoročná téma bola:  Radostná podpora zážitkového učenia. Prváci s veľkým záujmom počúvali čítanie pani učiteľky z knižky G.Futovej Dokonalá Klára. Tretiaci vytvorili dramatizáciu  básne Telefón, ktorú venovali starým rodičom. Štvrtáci si čítali z knihy G.Futovej Nezblázni sa mamička. Žiaci 7. triedy čítali knižky Jakubko a Robinsonka. Pre našich žiakov pripravujeme novú  žiacku knižnicu. pozrite si fotoalbum Medzinárodný deň školských knižníc.

     • Vyhodnotenie súťaže English star

     • Súťaž v znalostiach anglického jazyka English star je u našich žiakov veľmi obľúbená. Veď angličtinu majú veľmi radi! Žiaci 3.-9. ročníka súťažili v 6. vekových kategóriách. Úspešní riešitelia, ktorých bolo 22 získali diplom a zaslúžený potlesk ! Vo fotogalérii Vyhodnotenie súťaže English star.si môžete pozrieť fotografie z vyhodnotenia. 

     • S láskou k naším starkým

     • Napriek tomu, že pandemická situácia nám neumožňuje uskutočniť triedne besiedky s našími starými rodičmi, nezabudli sme na nich. Naši žiaci vytvorili pre nich malé darčeky. Pozrite si  milé dielka, ktoré vytvoril krúžok Tvorilkovo  vo fotoalbume S láskou k naším starkým .

     • projekt Hovorme o jedle

     • V týždni od 11. 10. do 15. 10.  sme sa zúčastnili celoslovenského projektu venovaného zdravej výžive Hovorme o jedle.  Každá trieda  sa venovala jednej  téme: prváci  vytvorili výstavku jesennej zeleniny a ovocia, druháci sa na hodinách matematiky, slovenského jazyka i prvouky venovali téme mlieka a mliečnych výrobkov, tretiaci vytvorili plagát o bielkovinách a mäse, na hodinách matematiky  sa učili násobilku  s ovocím a vymýšľali ovocné príklady,.... Mladší žiaci v ŠKD sa venovali téme Chlieb a pekárenské výrobky- upiekli krásne kváskové vianočky. Žiaci 2. stupňa pripravili rozhlasovú reláciu o zdravej výžive. Na rôznych vyučovacích hodinách spracovali rôzne témy projektu do podoby výtvarných prác, básničiek, pojmovej mapy Sezónnosť potravín. Deviataci si pripravili zaujímavé pokusy s dôkazom cukru a tukov v potravinácha prezentovali svoje projekty. Žiaci sa zúčastnili aj výtvarnej  Chutné maľovanie,  literárnej súťaže NAJZDRAVŠIE OVOCIE A ZELENINA RASTIE ZA ROHOM a fotografickej súťaže Očami gurmána. Fotografie z realizácie projektu si môžete pozrieť vo   fotoalbume projekt Hovorme o jedle.

     • Záložka do knihy spája školy

     • Každoročne sa na jeseň zapájame do projektu Záložka do knihy spája školy. Vo fotoalbume Záložka do knihy spája školy. si môžete pozrieť výtvarné práce našich žiakov- záložky do kníh, ktoré vytvorili naši žiaci pre svojich  kamarátov z Harichoviec. Žiaci základnej školy z Harichoviec nám zas poslali svoje záložky

     • Biela pastelka

     • Aj v tomto školskom roku sa zapájame do celoslovenskej finančnej zbierky Biela pastelka na pomoc slabozrakým a nevidiacim.

      Podarilo sa nám vyzbierať 97 €. Pozrite si fotografie vo fotogalérii   Biela pastelka

      Všetkým štedrým darcom ďakujeme!

     • Upozornenie

     • Vážení rodičia.

      Čestné prehlásenie žiakov o bezpríznakovosti môžete vyplniť aj v aplikácii EduPage v sekcii ,,Žiadosť/Vyhlásenie", platné od 1.9.2021. V prílohe Vám zasielame fotku stránky notifikácie kde si prílohu môžete vyhľadať.

      notifikacie.docx

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Navštívil nás sokoliar

     • V piatok 10. septembra 2021 nás navštívil sokoliar z Červeného Kameňa so svojimi operenými "zverencami" : Kuvik obyčajný, Sova obyčajná, Myšiarka ušatá, Výr skalný, Plamienka driemavá, Sokol rároh, Krahulec čierny, Myšiak obyčajný, Jastrab krahulec. Jeho zaujímavé rozprávanie o živote chove sov a dravých vtákov bolo spojené s krátkymi ukážkami  práce s týmito vtákmi.Vo fotogalérii Navštívil nás sokoliar si môžete pozrieť pekné momentky z vystúpenia  sokoliara.  

     • Zmena farby na Covid Automate

     • Oznámenie zmeny pravidiel vstupu žiakov do školy.

      Vážení rodičia,

      od 13.9. 2021 okres Prievidza prechádza do oranžovej fázy Covid Automatu. 

      Pre vstup do školy platia nové pravidlá:

      • Vyhlásenie o bezpríznakovosti podáva rodič prostredníctvom Edupage alebo prinesením ráno 13.9.2021 do školy.
      • Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď bola škola v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.

      • Povinné je predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak žiak preruší dochádzku do školy na 3 a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendov a sviatkov.   bezpriznakovost(1).docx

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Vo štvrtok 2. septembra 2021 sa konečne otvorili brány našej základnej školy. Na svoj prvý školský deň  sa najviac tešili prváčikovia. Čo ich čaká? Aké to bude v prvej triede? Aká pani učiteľka ich bude učiť? Starší žiaci zdieľali so svojimi spolužiakmi a kamarátmi prázdninové zážitky. Všetkým žiakom prajeme v novom školskom roku veľa úspechov v učení, síl pri prekonávaní ťažkostí a radosti z dosiahnutých výsledkov  a zo školských zážitkov. Učiteľom a rodičom prajeme veľa trpezlivosti,síl,radosti a spokojnosti. A všetkým prajeme pevné zdravie!    Vo fotogalérii  Slávnostné otvorenie školského roka si môžete pozrieť prvé momentky z otvorenia školského roka 2021/22.

     • Informácie o začiatku školského roka 2021/2022

     • Milí rodičia,

      vzhľadom na nové informácie ohľadom začiatku školského roka vám prinášame súhrn informácii ohľadom fungovania počas školského roka.

      Školský rok sa začne 2.9.2021 o 8,30 hod. slávnostným nástupom žiakov pred budovou školy. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie školy uskutoční v priestore telocvične bez rodičov.

      ŠKD a ŠJ budú fungovať od 3.9.2021. 

      Naďalej platí povinnosť prekrytých horných dýchacích ciest rúškom v priestoroch školy a dodržiavania protiepidemiologických opatrení.


      Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do školy  a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ (Príloha č. 1). Priloha_c.1._vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_._ziak.docx

      V zelenej fáze  okresu rodič ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ predkladá dobrovoľne, v oranžovejčervenej fáze okresu je rodič povinný predložiť toto vyhlásenie pri nástup žiaka do školy.

      Vstup cudzích osôb do priestorov školy v každej fáze školského semaforu je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a ,,Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“ (Príloha č. 2).Priloha_c.2._vyhlasenie_o_bezpriznakovosti-navstevnik.docx

       

      Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu, ani na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR. Zatvárať sa budú  iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. 

      Výnimku z karantény má žiak, ktorý: (Príloha č.3) Priloha_c.3._vynimkaz_karanteny.docx

      • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
      • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou, alebo
      • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
      • prekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u neho klinické príznaky ochorenia.

      V prípade, že bude mať výnimku z karantény väčšia časť triedy, bude trieda môcť pokračovať v prezenčnej výučbe. Prehlásenie o výnimke žiaka z karantény budeme distribuovať cez systém EduPage začiatkom školského roka.

      Rodičom v čase žiackej/triednej karantény vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné.

      Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak to bude rodič alebo žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

       Nižšie prikladáme prehľad všetkých opatrení. skolsky_semafor_21-22.pdf

     • OZNAM RODIČOM

     • Objednávanie samotestov na domáce testovanie žiakov.

      Vážení rodičia.

      Vedenie školy Vám pripomína, aby ste sa vyjadrili k objednaniu samotestov na stránke EduPage vzhľadom na to, že objednávanie je časovo obmedzené. V prípade, že máte problém s prihlasovaním sa na stránku EduPage, kontaktuje triedneho učiteľa vášho dieťaťa (najlepšie mailom), alebo napíšte  na mailovú adresu školy. 

      V  priebehu školského roka je možné využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov AG samotestami s krátkymi tyčinkami v domácom prostredí. Možnosť testovania môžu využiť všetci žiaci. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, dostanú sadu 25 ks testov na žiaka pre domáce použitie. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje