• Valentínska slovenčina

     • V pondelok  žiaci 6.,7.,8. a 9.triedy na hodine slovenského jazyka riešili "valentínske"  jazykové rébusy. Žiaci sa tiež dozvedeli veľa zaujímavého nielen o histórii tohto pekného sviatku, ale aj o svätom Valentínovi. Valentínske rébusy boli zamerané na čítanie textu s porozumením,  slovné druhy,Akrostich, hľadanie 1,2,3slabicnych slov,gram kategórie. Samozrejme,že nechýbala diskusia na tému láska, rodina,priatelia a   sladká odmena.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Valentínska slovenčina.

     • Zimná sezóna 2022- bežecké lyžovanie

     • Naši bežkári túto zimnú sezónu vôbec nezaháľajú , aj keď počasie  je nemilosrdné a skúpe na sneh. Po náročných tréningoch prišli preteky v Levoči - 1.kolo Slovenského pohára ZSL. Sára Nechalová žiačka 6. triedy obsadila v náročnej konkurencii 7. miesto. Na druhý deň 13.2.2022 sa uskutočnil Olympijský festival - 2.kolo Slovenského pohára na Štrbskom plese , kde Sára obsadila 10. miesto. Sáre ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších súťažiach ! Vo fotogalérii  Zimná sezóna 2022- bežecké lyžovanie  nájdete fotografie nielen z bežeckých súťaží ale aj z tréningov v okolí Kamenca.

     • Biblická olympiáda 2022 školské kolo

     • Dňa 10. februára 2022 sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov 5.-9. ročníka. 1.miesto: Ema Vážanová 9.trieda, 2.miesto Damián Borecký 5.trieda, 3.miesto Nikolaj Šimo 9.trieda. Títo žiaci budú tvoriť družstvo, ktoré nás bude reprezentovať na oblastnom - dekanátnom on- line kole koncom marca. Pozrite si biblické zápolenie vo fotoalbume Biblická olympiáda 2022 školské kolo.

     • Prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov 8. triedy

     • Karanténne opatrenie pre žiakov 8. triedy.

      Dištančné  vzdelávanie

       

      Riaditeľka Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom týmto oznamuje, že v zmysle zákona č. 245/2008, § 150, ods 5. a v zmysle rozhodnutia ministra školstva, č.: 2020/21911:1-A1810, písm. B, bod 6, určuje pre žiakov 8. triedy

      dištančný spôsob vzdelávania

      v termíne od 10.02. 2022 do 11. 02. 2022 (vrátane)

      z dôvodu uzatvorenia triedy pre potvrdený prípad ochorenia

      COVID-19.

       

                  Žiaci, ktorí majú výnimku (sú v režime OP) budú naďalej pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. Pokiaľ sa v triedach nevyskytne ďalší pozitívny prípad na ochorenie COVID-19, prezenčný spôsob vyučovania bude v triede obnovený v pondelok 14. 02. 2022.

       

      Informácie:

      Trvanie karantény: 5 dní od kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od - dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo - objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

      Koniec izolácie: určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie.

      • Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestudôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.
      • Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č. 1).  pisomne_vyhlasenie_4.2.2022.docx , odporúčame všetkým žiakom pred nástupom do školy vykonať domáci Ag test a informovať triedneho učiteľa o jeho výsledku prostredníctvom aplikácie EduPage.

      Riaditeľka školy žiada rodičov, aby zabezpečili dodržiavanie pobytu detí v domácom prostredí.  

      Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:

        • online vyučovacie hodiny,
        • prostredníctvom portálu EduPage
        • prostredníctvom sociálnych sietí,
        • prostredníctvom telefonickej komunikácie.

      V danej triede sa učiteľ so žiakmi dohodne a overí možnosti spolupráce (napr. cez EduPage), až potom ich začne realizovať.

     • Aktualizácia školského semaforu.

     • Manuál je aktualizovaný k 4. 2. 2022 z dôvodu potreby spresnenia postupov ukončovania izolácie (vrátane návratu žiakov k fyzickej aktivite po izolácii) a karantény detí a žiakov. Manual_-_skol_semefor_4.2.2022.pdf

      Čo je izolácia?

      Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19.

      Trvanie: 5 dní pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od - dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo - objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

      Koniec izolácie: určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie.

      Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.

      Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č. 1). pisomne_vyhlasenie_4.2.2022.docx

      Čo je karanténa?

      Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov. Trvanie: 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. Koniec karantény:

      a) pri bezpríznakovom priebehu po 5. dňoch,

      b) v prípade príznakov je potrebné kontaktovať lekára.

      Pod pojmom osoby, „ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami“ sa považuje na účel výnimky žiaka z karantény v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách aj prekonanie na základe domáceho antigénového samotestu s pozitívnym výsledkom. Pozitívny výsledok domáceho antigénového testu bol oznámený a posúdený všeobecným lekárom osoby. Výnimku z karantény v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách je možné si uplatniť v prípade, že rodič predloží „Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a absolvovaní izolácie“(Príloha č. 4a)    samotest_vyhlasenie_4a_.docx.

      Všeobecný lekár pre deti a dorast nevydáva potvrdenie o výnimke z karantény.

      OČR

      Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovnehttps://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr 

      alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa tak rodič môže čerpať dovolenku alebo sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (home office).

     • Prerušená dochádzka žiakov 5. a špeciálnej triedy

     • Dištančné  vzdelávanie

      Riaditeľka Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom týmto oznamuje, že v zmysle zákona č. 245/2008, § 150, ods 5. a v zmysle rozhodnutia ministra školstva, č.: 2020/21911:1-A1810, písm. B, bod 6, určuje pre žiakov 5.triedy a špeciálnej triedy

      dištančný spôsob vzdelávania

      v termíne od 31.01. 2022 do 02. 02. 2022

      z dôvodu uzatvorenia triedy pre potvrdený prípad ochorenia

      COVID-19.

       

                  Žiaci, ktorí majú výnimku (sú v režime OP) budú naďalej pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. Pokiaľ sa v triedach nevyskytne ďalší pozitívny prípad na ochorenie COVID-19, prezenčný spôsob vyučovania bude v triede obnovený v štvrtok 03. 2. 2022.

      Informácie:

      1. Všetci žiaci 5. triedy a špeciálnej triedy  idú do  karantény.  
      2. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:
       • sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.
      3. Riaditeľka školy žiada rodičov, aby zabezpečili dodržiavanie pobytu detí v domácom prostredí.  

      Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:

       • online vyučovacie hodiny,
       • prostredníctvom portálu EduPage
       • prostredníctvom sociálnych sietí,
       • prostredníctvom telefonickej komunikácie.

      V danej triede sa učiteľ so žiakmi dohodne a overí možnosti spolupráce (napr. cez EduPage), až potom ich začne realizovať.

     • Oznámenie pred nástupom do školy 10.01.2022

     • Vážení rodičia.

      V súvislosti s otváraním škôl a školských zariadení odo dňa 10. januára 2022 Vás chceme informovať, že základné školy budú fungovať naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6. skolsky_semafor_21-22(1).pdf

      Do školy nastupujú oba stupne školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa bežného rozvrhu, rovnako aj ŠKD a školská jedáleň. Žiaci majú mať počas vyučovania rúška, preto je potrebné vybaviť deti dvoma rúškami.  

      Vzhľadom na zlú pandemickú situáciu odporúčame rodičom opätovne využiť samotestovanie žiakov AG samotestami v domácim prostredí  pred nástupom do školy t.j. 10.01.2022. Možnosť antigénového samotestovania sa odporúča využiť všetkým rodičom, ktorí obdržali sadu samotestov prostredníctvom školy. Testovanie domácimi Ag testami je potrebné urobiť aj deťom, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, resp. deťom očkovaným, vzhľadom no nové mutácie ochorenia COVID 19. 

       Navod_na_pouzitie_samotestov_v_slovenskom_jazyku.pdf

      Výsledok testovania domácimi Ag testami je potrebné zaslať prostredníctvom EduPage v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia- Domáci Ag samotest- Oznámenie o použití, žiak.

      V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka, žiak zostáva doma a rodič:- kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,- oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

      Žiakom, ktorí nemajú domáce samotesty alebo neboli testovaní na COVID-19 v zdravotníckom zariadení,  musia rodičia zaslať prostredníctvom  EduPage čestné prehlásenie o bezpríznakovosti, resp. žiak toto prehlásenie donesie v papierovej forme pri prvom nástupe do školy. 

      cestne_prehlasenie_o_bezpriznakovosti_11-21(1).docx


     • Vianočný čas

     • Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme strávili malým vianočným posedením spojeným s vianočným punčom a koláčikmi. To bola odmena pre žiakov 1. 2. 3. a 4. triedy za krásne vyzdobené vianočné stromčeky.Fotografie si môžete pozrieťvo fotoalbume Vianočný čas.

     • Nová žiacka knižnica

     • Súčasťou novej počítačovej učebne je aj čitateľský a relaxačný kútik  so žiackou knižnicou. Pribudli nám nové knihovničky, nový nábytok, nové knihy. Pribudnú aj noví čitatelia?  Pozrite si čitateľský relax štvrtákov vo fotoalbume Nová žiacka knižnica.

     • Vianoce idú...

     • V Advente sa žiaci 1.-4. ročníka rozhodli ozdobiť svoj triedny  vianočný stromček pred školou ozdobami od výmyslu sveta. Dokonca ozdobovanie povýšili na súťaž o najkrajšie vyzdobený vianočný stromček !  Ako ich to bavilo si môžete pozrieť rovnako ako vianočnú výzdobu školy vo  fotogalérii Vianoce idú....

     • Pytagoriáda 2021

     • Žiaci 3.-8. ročníka sa už tradične v polovici decembra zúčastňujú matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili matematické úlohy online v škole, ostatní žiaci riešili matematické hlavolamy doma. Pytagoriáda.

     • Prvý tréning

     • Na prvom zimnom tréningu si naši bežkári vyskúšali prvý sniežik.Krúžok bežeckého lyžovania sa konečne mohol konať vo voľnej prírode na krásne zasnežených a upravených tratiach na Skalke pri Kremnici. Šlo nám to skvele!  Pozrite si fotoalbum Prvý tréning.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje