• Exkurzia v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi

     • Žiaci z krúžku Krátke fyzikálne príbehy navštívili zaujímavú výstavu Minerály majstri tvarov a farieb v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Výstavou nás sprevádzala jej kurátorka geologička Ing. Katarína Keratová. Po priehliadke hornín a nerastov zo slovenských i svetových lokalít sme skúšali tvrdosť  minerálnych kameňov,mincou a klincom, reakciu s kyselinou a skúmali sme ich kryštáliky pod lupou a mikroskopom. naše mineralogické bádanie si môžete pozrieť vo fotoalbume Exkurzia v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.

       

     • Navštívil nás "Martin na bielom koni "

     • Piatkové vyučovanie nám spestrila zaujímavá rozhlasová relácia o svätom Martinovi a návšteva sv. Martina so štedrými Vločkami. Prečo štedrými? Aj keď nás nenavštívil prvý novembrový sniežik, Vločky-naše siedmačky Natália a Sára, každého počastovali snehurkovými ľadovými cukríkmi. Svätomartinskú návštevu si môžete pozrieť vo fotoalbume Navštívil nás "Martin na bielom koni ".

     • iBobor 2022

     • V týždni vedy a techniky, tento rok  od 7.11. do 11.11. 2022,  sa každoročne zapájame do informatickej súťaže iBobor. Tento rok súťažilo 52 žiakov  2.-9. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali: kategória Kadet( 8.+9. ročník) :   Adriana Bialešová 9. triedakategória Drobec(2.+3. ročník):   Adriana Štorcelová, Šimon Rybár a Michaela Mokrá  3. trieda,  kategória Bobrík 4+5. ročník: Adela Nechalová a, Patrik Komžík 5.trieda. Všetkým úspešným súťažiacim blahoželáme!  Naše počítačové "zápolenie si môžete pozrieť vo fotoalbume iBobor 2022.

     • Olympiáda v slovenskom jazyku

     • Naši deviataci sa zúčastnili školského kola olympiády v slovenskom jazyku. Máme 4 úspešných riešiteľov Nina Nechalová, Adriana Bialešová, Juraj Píš, Ester Pisárová. Žiačka Nina Nechalová postupuje do okresného kola. Nine držíme palce  !

     • Vystúpenie pre dôchodcov

     • Mesiac október je venovaný úcte k starším. Naši starí rodičia a starí ľudia si túto úctu určite zaslúžia. Veď vychovali našich rodičov a pomáhajú im aj pri našej výchove. Spolu trávime veľa voľných krásnych  chvíľ. Rozhodli sme sa potešiť ich malým programom s pohostením. Naši mladší žiaci si pripravili pekné skladby, básničky hádanky a pesničky. Fotografie z tohto milého stretnutia si pozrite vo fotoalbume Vystúpenie pre dôchodcov.

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     •  Tento rok sa medzinárodný deň školských knižníc niesol v znamení lásky ku knihám" Ako máme radi našu školskú knižnicu." Veru, máme ju veľmi radi, lebo radi čítame. Máme novučičkú knižnicu plnú zaujímavých titulov, ktoré si môžeme čítať v pohodlí čitateľského kútika alebo domova. V pondelok 24. októbra 2022  pripravila pani učiteľka PhDr. Denisa Laurová. Spolu s deviatakmi pripravila  pre mladších žiakov Putovanie rozprávkovou ríšou. Našich prváčikov privítali Danka a Janka, Černokňažník, čertíci, Poľovník, Červená čiapočka či slávny detektív Poirot. Prváci a druháci plnili zaujímavé úlohy: riešili záhadu popletených rozprávok, skladali puzzle. Samozrejme  že si obľúbené rozprávkové postavičky aj nakreslili. Obľúbenou knihou našich druhákov je Bola raz jedna trieda, ktorú celú sami prečítali. Tretiaci zas čítali obľúbenú knihu Mach a Šebestová  a švrtáci si urobili hravé čítanie spojené v tvorbou jednoduchých hračiek. Nedali sa zahanbiť ani šiestaci, ktorí čítali o praveku na hodinách dejepisu a vytvorili pekné básničky o živote v praveku. Siedmaci a deviataci vyhľadávali citáty o knihách, frazeologizmy, príslovia a porekadlá. Naučili sa vyhľadávať nielen informácie, ale pochopiť význam symbolu, citátu či myšlienky básne. Ve´d Rúfusove modlitbičky  skrývajú toľko krásy! Pozrite si naše čitateľské aktivityvo fotoalbume Medzinárodný deň školských knižníc.

     • Pozvánka pre starých rodičov

     • Milí starí rodičia, pozývame Vás na malý program,

      ktorý sa uskutoční  vo štvrtok 27. októbra 2022 o 10:45 hod.

      Program je naším poďakovaním za Vašu lásku , starostlivosť a obetavosť.

      V prípade priaznivého počasia sa vystúpenie uskutoční pred školou, v prípade  nepriaznivého počasia v budove školy. 

      Tešíme sa na Vás!   

     • Október- Mesiac úcty k starším

     • V októbri si pripomíname úctu k starým ľuďom. Na hodinách slovenského jazyka, informatiky, výtvarnej výchovy a v školskom klube sme tvorili: Štvrtáci písali ďakovný list starým rodičom, piataci a šiestaci písali o svojich starých rodičoch na informatike, prváci zas kreslili svojich starkých. Starší žiaci na hodinách etickej výchovy vytvorili pre svojich starkých malé milé darčeky a siedmaci a deviataci zložili na hodinách slovenského jazyka milé básničky o starých rodičoch. Do fotogalérie bol pridaný nový album Október- Mesiac úcty k starším.

     • Jabĺčkový deň v ŠKD

     • Jabĺčkovým dňom bol piatok 14.10. Naši mladší žiaci sa v školskom klube detí naučili čistiť jabĺčka škrabkou, strúhať icha pripraviť ovocný šalát. Nedali sa zahanbiť ani malí pekári z krúžku Kváskujeme, ktorí upiekli chutný jablčkový koláč. Vo fotogalérii Jabĺčkový deň v ŠKD  si môžete pozrieť fotografie z jabĺčkovej ochutnávky.

     • Bežkárska sezóna sa začína

     • Bežkárska sezóna sa môže začať aj, keď ešte nemáme sneh- Ako ? No predsa na kolieskových lyžiach! Cez víkend sa naša žiačka Sára Nechalová zúčastnila pretekov  na kolieskových lyžiach v Závažnej Porube. Umiestni a sa na peknom 7. mieste. Do fotogalérie bol pridaný nový album Bežkárska sezóna sa začína.

     • Projekt Píšeme si s kamarátmi

     • Naši tretiaci sa rozhodli, že svojím kamarátom- tretiakom základnej školy v Lehote pod Vtáčnikom napíšu listy.  Už sa tešia na odpovede z lehotskej školy. Aj takto rozvíjajú čitateľskú gramotnosť naši tretiaci na hodinách slovenského jazyka.   Vo fotogalérii Projekt Píšeme si s kamarátmi  

     • Bohatá pani Jeseň

     • O tom, že  pani Jeseň je bohatá na farby, tvary chute a vône  sa môžete presvedčiť pri návšteve našej základnej školy, kde sa nachádza malá výstavka jesenných plodov. Vo fotoalbume Bohatá pani Jeseň  nájdete  výtvarné práce žiakov  s jesennou tematikou.

     • Hravé čítanie

     • Štvrtáci radi čítajú a hrajú sa. Slovo hračka skúmali zo všetkých strán: v  gramatických cvičeniach, v jazykových hádankách a jazykolamoch, čítali si o hračkách, rozprávali sa o nich a tiež vytvorili pekné originálne hračky Vo fotogaléri  Hravé čítanie si môžete pozrieť fotografie z tejto zaujímavej čitateľskej aktivity 4. triedy.

     • Biela pastelka

     • O tom, že naši žiaci radi pomáhajú a podelia sa, svedčí aj zapojenie sa do finančnej zbierky Biela pastelka, ktorej výťažok je venovaný nevidiacim a slabozrakým. Všetkým štedrým darcom ďakujeme! Pozrite si  fotoalbum Biela pastelka.

     • Biela pastelka

     • Oznamujeme Vám, že finančná zbierka Biela pastelka pre nevidiacich a slabozrakých sa uskutoční v našej škole v piatok 23. 9. 2022. Prispejte aj vy !

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje