• Oznam žiakom a rodičom 2. stupňa základnej školy

     • Prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov 2. stupňa základnej školy.

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach nariaďuje v období od 6. decembra 2021 do 17. decembra 2021 zákaz prezenčného vzdelávania žiakov 2. stupňa základných škôl. Presné znenie vyhlášky č.277 je v prílohe oznámenia. Žiaci sa v tomto období budú vzdelávať dištančne podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený na stránke školy. 

      vyhlaska_277_(1).pdf​​​​​​​

     • OZNAM RODIČOM ŽIAKOV 8. TRIEDY

     • Prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov  8. ročníka.

      Riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v  8. ročníku ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom s platnosťou od 29.11.2021.

      Žiaci idú do karantény na 10 dní t.j. do 9.12. 2021 vrátane na základe výskytu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19. Žiaci 8. ročníka nastúpia do školy 10.12. 2021 (t.j. piatok).  Výnimku majú len žiaci očkovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19 s platným Covidpasom.

      Vzdelávanie bude zabezpečené dištančnou formou, ktorá sa uskutoční podľa pokynov triedneho učiteľa prostredníctvom stránky EduPage. 

      Upozorňujeme žiakov a rodičov, že žiak v karanténe sa nesmie pohybovať mimo svojho bydliska, t.j. nenavštevuje rodinu ani priateľov, nezúčastňuje sa prezenčného vyučovania v ZUŠ, nechodí na tréningy ani na krúžky. 

     • Oznam rodičom

     • Informácie pred nástupom na prezenčné vzdelávanie žiakov od 23.11.2021

      Vážení rodičia.

      Vzhľadom na pretrvávajúcu zlú pandemickú situáciu odporúčame rodičom opätovne využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov AG samotestami v domácim prostredí  pred nástupom do školy t.j. 22.11.2021. Možnosť antigénového samotestovania sa odporúča využiť všetkým rodičom, ktorí obdržali sadu samotestov prostredníctvom školy.

      V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:- kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,- oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

      Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku.V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Preto je nutné oznámiť škole prostredníctvom EduPage túto výnimku z karantény žiaka v prípade, že žiak prekonal ochorenie COVID-19 a má o tom potvrdenie od lekára (nie staršie ako 180 dní), resp. žiak starší ako 12 rokov bol očkovaný proti COVID -19.

      Žiakom, ktorí nemajú domáce samotesty alebo neboli testovaní na COVID-19 v zdravotníckom zariadení,  musia rodičia zaslať prostredníctvom  EduPage čestné prehlásenie o bezpríznakovosti, resp. žiak toto prehlásenie donesie v papierovej forme pri prvom nástupe do školy.

      cestne_prehlasenie_o_bezpriznakovosti_11-21.docx

      oznamenie_o_vynimke_z_karanteny_11-21.docx

     • Oznam rodičom a žiakom školy

     • Prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov na škole

      Na základe Rozhodnutia RÚVZ v Prievidzi sa prerušuje prezenčné vzdelávanie na Základnej škole, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom do 22.11.2021 vrátane.

      Žiaci idú do karantény na základe výskytu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19. Žiaci nastúpia do školy 23.11.2021. Vzdelávanie bude zabezpečené dištančnou formou, ktorá sa uskutoční podľa pokynov triednych učiteľov prostredníctvom aplikácie EduPage.

      rozvrh hodín pre žiakov 5.-9. ročníka počas dištančného vyučovania :   Rozvrh_hodin_-_domace_vyucovanie_od_15.11.2021__f.xls

      Upozorňujeme žiakov a rodičov, že žiak v karanténe sa nesmie pohybovať mimo svojho bydliska, t.j. nenavštevuje rodinu ani priateľov, nezúčastňuje sa prezenčného vyučovania v ZUŠ, nechodí na tréningy ani na krúžky. 

     • Oznam rodičom

     • Prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov 3.,5.,6.,7., 8. a 9. ročníka.

      Riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v 3.,5.,6.,7., 8. a 9. ročníku ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom s platnosťou od 14.11.2021.

      Žiaci idú do karantény na 10 dní t.j. do 23.11. 2021 vrátane na základe výskytu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19. Žiaci týchto ročníkov nastúpia do školy 24.11.2021 (t.j. streda). Vzdelávanie bude zabezpečené dištančnou formou, ktorá sa uskutoční podľa pokynov triednehych učiteľov prostredníctvom stránky EduPage. 

      Upozorňujeme žiakov a rodičov, že žiak v karanténe sa nesmie pohybovať mimo svojho bydliska, t.j. nenavštevuje rodinu ani priateľov, nezúčastňuje sa prezenčného vyučovania v ZUŠ, nechodí na tréningy ani na krúžky. 

       

     • Oznam rodičom

     • Vážení rodičia.Vzhľadom na zlú pandemickú situáciu odporúčame rodičom opätovne využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov AG samotestami v domácim prostredí. Možnosť antigénového samotestovania sa odporúča využiť všetkým rodičom, ktorí obdržali sadu samotestov prostredníctvom školy.V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:- kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,- oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku.V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény)

     • iBobor 2021

     • V týždni Vedy a techniky od 8. novembra do 12. novembra 2021 sa už tradične uskutočnila celoslovenská  informatická súťaž iBobor. Zúčastnilo sa jej 42 žiakov 2.-9. ročníka, ktorí súťažili v 4. kategóriách:

      Drobci (2. a 3. ročník) - úspešným riešiteľom sa stal Samuel Iliáš -3. trieda, 

      Bobríci (4. a 5. ročník) úspešnými riešiteľmi sú: Adela Nechalová- 4. trieda, Ema Fábryová, Lea Kulichová, Michal Marko, Damián Borecký 5.trieda

      Benjamíni (6. a 7. ročník)- žiadny úspešný riešiteľ

      Kadeti (8. a 9. ročník)- úspešnou riešiteľkou sa stala Veronika Lukáčová  9. trieda. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme ! Pozrite si "informatické zápolenie" vo fotogalérii iBobor 2021.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania vo 4. ročníku ZŠ.

      • Riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie vo 4. ročníku ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom s platnosťou od 12.11.2021.
      • Žiaci idú do karantény na 10 dní t.j. do 21.11.2021 vrátane na základe výskytu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19. Žiaci nastúpia do školy 22.11.2021 (t.j. pondelok). Vzdelávanie bude zabezpečené dištančnou formou, ktorá sa uskutoční podľa pokynov triedneho učiteľa prostredníctvom stránky EduPage. 
      • Upozorňujeme žiakov a rodičov, že žiak v karanténe sa nesmie pohybovať mimo svojho bydliska, t.j. nenavštevuje rodinu ani priateľov, nezúčastňuje sa prezenčného vyučovania v ZUŠ, nechodí na tréningy ani na krúžky. 
     • Oznam rodičom žiakov druhého ročníka

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v 2. ročníku ZŠ.

      Riaditeľka školy prerušuje prezenčné vyučovanie v 2. ročníku ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom s platnosťou od 11.11.2021.

      Žiaci idú do karantény na 10 dní t.j. do 21.11.2021 vrátane na základe výskytu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19. Žiaci nastúpia do školy 22.11.2021 (t.j. pondelok). Vzdelávanie bude zabezpečené dištančnou formou, ktorá sa uskutoční podľa pokynov triedneho učiteľa prostredníctvom stránky EduPage. 

      Upozorňujeme žiakov a rodičov, že žiak v karanténe sa nesmie pohybovať mimo svojho bydliska, t.j. nenavštevuje rodinu ani priateľov, nezúčastňuje sa prezenčného vyučovania v ZUŠ, nechodí na tréningy ani na krúžky. 

     • Zmena rozvrhu

     • Zajtra 11. 11. 2021 a v piatok 12. 11. 2021 končia ročníky 5. - 9. po 5 VH. V piatok v ročníkoch 1. - 4. nebude ETV.

      Zmena rozvrhu

     • Samotestovanie žiakov

     • Vážení rodičia.

      Vzhľadom na zlú pandemickú situáciu a výskyt pozitívneho prípadu žiaka školy  testovaného na Covid-19 je odporúčané hygienikom RÚVZ v Prievidzi rodičom využiť samotestovanie  žiakov AG samotestami v domácom prostredí dnes 10.11.2021.

      Možnosť antigénového samotestovania sa odporúča využiť všetkým rodičom, ktorí obdržali sadu samotestov prostredníctvom školy (resp. zakúpiť test v lekárni) a oznámiť ešte dnes vykonanie samotestu prostredníctvom dotazníka na EduPage.

       

      V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

      - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

      - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

       

       Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku.

      V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

       

     • Oznámenie pre rodičov a žiakov

     • Oznamujeme rodičom, že v týždni od 8.11.2021 - 12. 11. 2021 sa neuskutočnia tieto záujmové krúžky: Divadelno-dramatický, Tvorilkovo, Bežecké lyžovanie, Ľúbime kvások, Tvorivé písanie.

     • OZNAM RODIČOM

     • Vážení rodičia.

      Vzhľadom na zlú pandemickú situáciu  odporúčame rodičom využiť dobrovoľné samotestovanie  žiakov AG samotestami v domácim prostredí. Možnosť antigénového samotestovania sa odporúča využiť všetkým rodičom, ktorí obdržali sadu samotestov prostredníctvom školy.

      V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

      - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

      - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

       Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku.

      V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény)

     • Piatok- skrátené vyučovanie

     • Všetkým žiakom  a rodičom oznamujeme, že v piatok 5. 11. 2021  sa žiaci 1.-4. ročníka budú učiť 4. vyučovacie hodiny , žiaci 5.-9. ročníka  sa budú učiť 5 vyučovacích hodín 

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Z organizačných dôvodov sa mení rozvrh v ročníkoch 5. až 9. Do odvolania sa rušia vyučovacie hodiny: telesná a športová výchova (nulté, prvé, šieste, siedme) Vo štvrtok sa ruší technika v 5. ročníku.

     • Darček pre starých rodičov

     • Natrhám si kvety pod lesom na stráni,vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,prijmite od detí najkrajšie pozdravy!  Milí naši starí rodičia, nezabudli sme na vás! Pripravili sme pre vás malé darčeky, kresby  pozdravy a rozhlasovú reláciu, ktorá bude odvysielaná v nedeľu 31.10. 2021 o 13:00 hod. Našu kreativitu si môžete pozrieť vo fotoalbume   Darček pre starých rodičov 

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • 25. októbra 2021 sme sa zapojili do 17. ročníka celoslovenského  projektu Medzinárodný deň školských knižníc. Tohoročná téma bola:  Radostná podpora zážitkového učenia. Prváci s veľkým záujmom počúvali čítanie pani učiteľky z knižky G.Futovej Dokonalá Klára. Tretiaci vytvorili dramatizáciu  básne Telefón, ktorú venovali starým rodičom. Štvrtáci si čítali z knihy G.Futovej Nezblázni sa mamička. Žiaci 7. triedy čítali knižky Jakubko a Robinsonka. Pre našich žiakov pripravujeme novú  žiacku knižnicu. pozrite si fotoalbum Medzinárodný deň školských knižníc.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje