• Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Brány školy sa tento rok otvorili 5. septembra 2022. Slávnostným príhovorom s prianím úspešného školského roka 2022/2023 sa prítomným hosťom,žiakom a rodičom prihovorila riaditeľka PaedDr. Martina Ezechiášová. Privítala zvedavých prváčikov  a zaželala im veľa radosti z učenia. Naši talentovaní hudobníci a recitátori sa ani tento rok nedali zahanbiť a pripravili všetkým pekný kultúrny program. Pozrite si fotografie z prvého školského dňa vo fotoalbume Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci. ​​​​​​​

      Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).  

      Slávnostné otvorenie školského roku bude 5.9. 2022 o 8,30 hod. v budove školy.

      V tento deň školská jedáleň nevarí a nebude v prevádzke ani školský klub detí. ŠJ a ŠKD začnú pracovať od 6.9.2022.

      Prosíme rodičov o vyplnenie tlačiva o bezpríznakovosti. Vyhlásenie je možné poslať cez edupage v časti VYHLÁSENIA, alebo priniesť vypísané v papierovej podobe v deň nástupu do školy.

      pisomne_prehlasenie_22-23.pdf

      Oznam pre zákonných zástupcov stravujúcich detí v ŠJ

      V školskom roku 2022/2023 majú žiaci – stravníci nárok na dotáciu na stravu, a to:

      1. Deti, ktoré dovŕšili 15 rokov ( Deti budú po dovŕšení 15 rokov preradené na dotáciu; rodičia nemusia vypisovať čestné vyhlásenie; vedúca ŠJ ich bude postupne informovať telefonicky),

      2. Deti v hmotnej núdzi ( Rodičia, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi; túto skutočnosť musia oznámiť telefonicky vedúcej ŠJ),

      3. Deti, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus (Rodičia musia vyplniť čestné vyhlásenie. Na tlačivo treba napísať do ľavého horného rohu meno dieťaťa, adresu trvalého bydliska a rodné číslo. Vypísané tlačivo treba priniesť na obecný úrad).

      Čestné vyhlásenie nájdete v prílohe.

      cestne_vyhlasenie_stravovanie_2022_.docx

      O fungovaní škôl v školskom roku 2022/2023 najdete informácie aj v tejto prílohe:   zelena_otvorenym_skolam.pdf

      Tešíme sa na vás v novom školskom roku!     • Letná škola 2022

     • Opäť sú tu prázdniny a opäť je tu letná škola. Naši malí a veľkí žiačikovia sa ani cez prázdniny v škole nenudia. Vraj aké môže byť učenie cez prázdniny? Hravé, zábavné a zaujímavé! 2 turnusy Letnej školy boli naplnené žiakmi so spoločnými peknými zážitkami: čítaním kníh  rozvíjali  čitateľskú gramotnosť, matematiku  si zopakovali riešením  zaujímavých  úloh z finančnej gramotnosti, absolvovali turiský výlet do Bojníc na vyhliadkovú vežu a do Lehoty pod Vtáčnikom spojený s ochutnávaním najlepšej zmrzliny, zúčastnili  sa exkurzie do hnedouhoľnej bane v Cígli, vyrábali  vlastné tričká, na prírodovedných vychádzkach pozorovali  letnú flóru a faunu, na dejepisnej vychádzke sa dozvedeli veľa zaujímavého o histórii obce, nechali si pomaľovať tvár, zapliesť vrkôčiky , vyrábali náramky, maľovali obrázky a mnoho iného.Fotografie z Letnej školy si pmôžete pozrieť tu- Letná škola 2022.

     • Letné prázdniny

     • Všetkým žiakom prajeme krásne prázdniny so zaujímavými  zážitkami

      a zamestnancom školy a rodičom pokojnú dovolenku ! 

      Brány školy sa opäť otvoria 5. septembra o 8:00 hod 

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • A predsa sme sa dočkali! 30. júna 2022 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022. Po krátkom kultúrnom programe sa žiakom a všetkým prítomným prihovorila pani riaditeľka PaedDr. Martina Ezechiášová. Všetkým sa poďakovala za skvelú prácu a popriala žiakom krásne prázdniny. Vedenie školy odmenilo najlepších žiakov pútavými knihami. Nakoniec sa s nami zábavným kultúrnym programom rozlúčili naši deviataci.   Vo fotoalbume Slávnostné ukončenie školského roka si môžete pozrieť fotografie.

     • Oslava 50. výročia školy

     • Hoci naša základná škola si pripomenula 50. výročie otvorenia novej budovy už minulý školský rok 3. januára 2021, oslava 50. výročia sa mohla kvôli pandémii uskutočniť až v tomto školskom roku, 24. júna 2022. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky PaedDr. Martiny Ezechiášovej sa prítomným hosťom prihovoril aj pán starosta Ing. Dušan Ďuriš. Hostia a zamenstnanci školy sa zapísali do obecnej a školskej kroniky. So záujmom si prezreli zrekonštruované triedy, učebne i žiacku knižnicu. nasledovalo krátke občerstvenie a posedenie  a hostia  sa premiestnili do centra obce, kde sa v miestnom amfiteátri konala slávnostná akadémia. Ďakujeme obecnému úradu v Kamenci pod Vtáčnikom, Petrovi Pisárovi a jeho spolupracovníkom projektu Koncert za dobré vysvedčenie a našim sponzorom:ALAS, CONFAL, Stavebniny UNI, Flexistav.sk, PROFE za pomoc pri realizáciii osláv našej základnej školy. Pozrite si fotografie z tohto výnimočného dňa našej základnej školy vo fotoalbume  Oslava 50. výročia školy.

     • 4 živly

     • Čo sú 4 živly? Viete, či neviete ? Naši prváci a druháci to vedia: no predsa, zem, voda, vzduch a oheň! 4 živly sa vybrali preskúmať v poslednom týždni  školského roka. Ako preniesť vodu bez pohárika? Ako dokázať, že okolo nás je vzduch? Z čoho  je zem? Ako založiť oheň? Takéto a podobné otázky riešili v hádankách, ale najmä v praktických aktivitách. Nechýbalo ani kúpanie v kamenčianskom potoku, či opekanie špekáčikov. Pozrite si aktivity prvákov a druhákov vo fotoalbume 4 živly.

     • Vyhodnotenie súťaží: Englishstar, iBobor, Baltie, Matematický klokan

     • Naši žiaci sa radi zapájajú do mnohých vedomostných súťaží. Do súťaže v anglickom jazyku Englishstar sa v tomto školskom roku zapojilo 2.-9. ročníka, úspešných riešiteľov bolo až 24. Informatickú súťaž iBobor  riešilo v tomto školskom roku    žiakov, z toho  boli 4  úspešní riešitelia. Programátorskej súťaže Baltie sa zúčastnilo  7   žiakov 3.-6. ročníka, z toho 5 úspešní programátori. Obľúbenou súťažou je aj Matematický klokan, ktorý má úspešných riešiteľov   .   Vo fotootogalérii  Vyhodnotenie súťaží Englishstar, iBobor, Baltie.nájdete fotografie z vyhodnotenia súťaží.

     • Deviataci u starostu

     • 29. júna 2022 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie našich deviatakov so starostom obce Ing. Dušanom Ďurišom.  Po slávnostnom uvedení našich absolventov a príhovore pána starostu sa žiaci  podpísali do obecnej kroniky.Pozrite si fotografie vo fotoalbume   Deviataci u starostu.

     • Oznam- vyučovanie 27.6.-29.6.2022

     • Z dôvodu  vysokých teplôt sa  budúci týždeň skráti vyučovanie nasledovne: 1.-4. ročník sa bude učiť 4 vyučovacie hodiny, 5.-9. ročník 5 vyučovacích hodín. 

     • výsledky Testovanie 5

     • Výsledky  celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka: počet testovaných žiakov: 15,  priemerná úspešnosť našich žiakov z matematiky je  61,1%, priemerná úspešnosť v SR je 61%, priemerná úspešnosť našich žiakov zo slovenského jazyka  77,3%, priemerná úspešnosť v SR zo SJL   69,2% . 

     • Otvorené laboratórium SOŠ Nováky

     • V stredu 22. júna 2022 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili obľúbenej akcie otvorené laboratórium, ktorú pre nich pripravili pedagógovia a študenti SOŠ Nováky.  Naši žiaci absolvovali zaujímavé chemické "bádanie" podľa  rozprávky EMOJI. Ich úlohou bolo:1.pripraviť roztok neznámej látky, 2. podľa reakcie s neznámym činidlom zistiť, akú rozprávkovú postavičku z EMOJI predstavujú. V 2. časti sa žiaci zúčastnili exkurzie v odborných učebniach SOŠ, kde si vyskúšali rezanie plechu, vŕtanie, ovládanie CNC stroja či robotickej ruky. Vo fotoalbume  Otvorené laboratórium SOŠ Nováky  si môžete pozrieť fotografie.  

     • Projekt: Spolu múdrejší

     • Naša škola sa aj tento školský rok 2021/22 zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s názvom Spolu múdrejší 3. Tento projekt je financovaný Európskou úniou v rámci Plánu obnovy. Doučovanie žiakov prebiehalo v mesiacoch január až jún a do projektu sa zapojilo 6 pedagogických zamestnancov a 57 žiakov. Žiakom sa učitelia venovali väčšinou v poobedňajších hodinách a v rôznych predmetoch sa u nich prehlbovalo získané učivo rôznymi aktivizujúcimi metódami. Veríme, že doučovanie malo význam pre žiakov, ako aj pre učiteľov nielen na vedomostnej úrovni, ale taktiež sa upevnili vzťahy medzi účastníkmi doučovania.

      https://www.minedu.sk/data/att/21406.jpg

       

     • Deň otcov

     • Všetkým oteckom prajeme krásnu nedeľu - Deň otcov. Pripravili sme pre nich rozhlasovú reláciu, ktorá bude odvysielaná v nedeľu o 15:00 hod v obecnom rozhlase. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje