• Pre rodičov

     • Vážení rodičia!

               Od pondelka 17.5. 2021 nemusíte posielať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Rodičmi podpísané tlačivo je žiak povinný doniesť po troch dňoch neprítomnosti žiaka na vyučovaní  alebo môžete  vyhlásenie podpísať  elektronicky na edupage, čo je pre obe strany jednoduchšie.

      Postup:

      1. Na úvodnej stránke edupage v rodičovskom konte si vľavo dole nájdete nadpis: Žiadosti /Vyhláseniakliknete naň.
      2. Následne dole sa nachádza napísané : Pridať žiadosť/vyhlásenie (označené zeleným) a kliknete naň.
      3. V tejto kolónke máte rôzne dokumenty, využijete ich aj pri žiadosti o uvoľnenie žiaka z vyučovania. Nájdete si tlačivo (úplne dole) Vyhlásenie o bezinfekčnosti – žiak a zákonný zástupca – Platí od 3.5. 2021kliknete naň.
      4. Dole v dokumente zvolíte deň, kedy podpisujete vyhlásenie.
      5. Posledný krok je odkliknúť hore odkaz s názvom: Podať novú žiadosť/vyhlásenie (je to označené červeným).
      6. Týmto ste poslali vyhlásenie, ktorú učiteľ následne bude akceptovať, o čom vám príde potvrdenie.

       

     • Deň matiek Moja mama je najkrajšia

     • Prváci nakreslili svoje mamičky a babky. Uznajte: Všetky sú krásne, mladé a veselé! Žiaci 2.-8.ročníka  pripravili pre svoje mamičky malé milé darčeky. Mladší žiaci pripravili aj rozhlasovú reláciu venovanú Dňu matiek. Bude našim malým darčekom všetkým mamám. Rozhlasová relácia bude vysielaná v nedeľu 9. mája v obecnom rozhlase o 16:00 hod.Vo fotoalbume Deň matiek Moja mama je najkrajšia si môžete pozrieť portréty  mamičiek prvákov a darčeky našich žiakov( 2., 3., 4., 5. a 8.trieda) , ktoré pripravili svojím mamám . 

     • Máj, máj,máj zelený,...

     • Po dlhej a ťažkej zime sa do kamenčianskej doliny konečne usmialo slniečko  a zvedavo nazeralo spoza  oblaku: Čože sa to deje? Kamenčianski školáci spievajú, hrajú, tancujú a stavajú máj! Pozrite si pekné momentky vo fotoalbume Máj, máj,máj zelený,....

     • Ako sme oslávili Deň Zeme 2021

     • Ako sme oslávili Deň Zeme? No predsa prácou, učením a hrou ! A to sa všetko dialo s veľkou radosťou. Prváci s druhákmi namaľovali na školských chodníkoch pekné kresbičky o ochrane našej planéty.Druháci sa učili o separovanom zbere a zahrali si aj divadielko. Tretiaci  sa učili ako chrániť vtáčiky a pomohli pri úprave  záhonu a sejbe našej novej medonosnej lúky.Piataci sa "pochlapili" a s triednym učiteľom vysadili malé smrečky pri multifunkčnom ihrisku. Šiestaci upravili skalku a bylinkový zákon pred školou. Štvrtáci tiež nelenili, doniesli si veľké vrecia na odpad a vyzbierali všetok odpad v okolí školy. Naši žiaci a niektorí pedagógovia sa zapojili aj do obecnej aktivity: Vyčistime spolu Kamenec.Vo fotogalérii Ako sme oslávili Deň Zeme 2021 nájdete fotografie z vydareného Dňa Zeme.

     • Zaujímavé predmetové projekty

     • Vo fotogalérii Zaujímavé predmetové projekty si môžete pozrieť projekty našich žiakov:  štvrtáci vytvorili projekt Liečivé rastliny, Poznávame hliník a Maľované veselé kamene. Žiaci 5. ročníka vypracovali zaujímavý projekt  Slovenské povesti. Žiaci 2. triedy poznávali v prírodovednom projekte vlastnosti pôdy. V projekte rozvíjajúcom čitateľskú gramotnosť vytvorili druháci ilustrácie autorov detských kníh a zahrali si aj divadielko. 

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V dňoch 13. 4. a 14.4. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov 3.-8. ročníka, ktorí riešili matematické úlohy online. Úspešnými riešiteľmi sa stali Adela Nechalová z 3. triedy a Michal Marko zo 4. triedy. Úspešným riešiteľom blahoželáme !

     • Informácie pre rodičov a žiakov k nástupu do školy od 19.04.2021

     • Žiaci I. stupňa  aj II. stupňa školy  sa budú od 19. 04. 2021 učiť  prezenčne( v škole).

      Prezenčné vyučovanie žiakov 1. a 2.  stupňa  bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu   zverejneného na stránke školy, podľa jednotlivých ročníkov a pokynov triednych učiteľov.   

      Podmienka nástupu žiakov I. a II. stupňa  do školy:

       • negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka 1. stupňa žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní,
       • negatívny test žiaka 2. stupňa a   jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom nie starší ako 7 dní,
       • ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie alebo nespadá do výnimky z testovania, jeho dieťa nebude môcť do školy nastúpiť. V tomto prípade dávame do pozornosti  manuálu „Návrat do škôl“ platný od 19.04.2021,
       • žiaci 1.stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov,
       • žiak II. stupňa pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka o bezinfekčnosti  (príloha): tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť CP_ziaka_a_rodica_II.stupen_19.4.2021.docx
       • žiak pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha): tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť.CP_rodica_I._stupen.___19.4.2021.docx
       • Pre zákonných zástupcov prikladáme na oboznámenie aj Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase (príloha): tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť: Informacie_dotknutej_osoby.docx
       • žiak musí mať so sebou pri nástupe do školy dve rúška.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie alebo nedá testovať svoje dieťa - žiaka II. stupňa a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh cez EduPage.

      Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní (započítava sa celé obdobie dochádzky od návratu žiakov na prezenčné vzdelávanie),  žiak bude komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka z obsahu v ktorom absentoval v škole (neplatí, ak žiak chýbal z dôvodu ochorenia alebo karanténneho opatrenia, potvrdenie od lekára  predloží škole zákonný zástupca žiaka).

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      ŠKD bude od pondelka 19.04. 2021 fungovať od 11,30 hod. do 15.30 hod.

      V prípade, že žiak do školy nenastúpi, z obeda ho odhlasuje rodič na tel. čísle:  0904 194 347.

     • Rozvrh 1. stupeň od 19.4.2021

     • Žiaci 1. - 4. ročníka sa budú vzdelávať podľa pôvodného rozvrhu, ktorý dostali na začiatku školského roka s minimálnymi zmenami. 

      Zmeny sú nasledovné:

      V stredu 5. vyučovaciu hodinu nebude ETV.

      Vo štvrtok 6. vyučovaciu hodinu nebude mať 4. ročník INF. 

     • Rozvrh 2. stupeň od 19.4.2021

     • Oznamujeme žiakom 5.-9. ročníka  a rodičom, že od 19.4.2021 sa bude vyučovať podľa nového rozvrhu. Žiaci 7. a 8. ročníka  budú mať v týždni od 19.4.- do 23.4.2021 počet vyučovacích hodín nasledovne: pondelok a utorok budú mať 4 vyučovacie hodiny, v stredu, štvrtok a piatok 5 vyučovacích hodín.  ROZVRH__2._stupen_od_19.4..xls 

     • Tehlička pre Jakutsko

     • Finančná zbierka tehlička má na našej základnej škole viacročnú tradíciu.  Tento rok pomáhame  deťom v Jakutsku zrekonnštruovať komunitný dom. Spoločne sme vyzbierali 80€. Všetkým štedrým darcom ďakujeme ! pozrite si foto: Tehlička pre Jakutsko.

     • Recyklohry 2021

     • Každý rok sa zapájame do zaujímavého enviroprojektu Recyklohry. Tento rok sú aktivity venované téme: Čo s klimatickou krízou?

      o našich aktivitách v tomto projekte napísala reportáž Ema vážanová žiačka 8. triedy:

      Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do aktivít Recyklohier a Dňa Zeme. Pán učiteľ Klement sa postaral o to, aby sa náš areál školy rozrástol o nové stromy – listnaté aj ihličnaté, bukové a smrekové. Pre mnohé deti bolo sadenie stromov novou skúsenosťou, o to s väčším nadšením sa do toho pustili. Deti pomáhali predovšetkým tak, že sypali hlinu do jamy na korene stromov a potom ju udupávali nohami. Priebežne boli stromy polievané niekoľkými vedrami vody. Po zasadení stromov nastalo upršané počasie, ktoré zabezpečuje stromom stálu vlahu. Spoločnými silami zasadili 25 stromov.

      Žiaci 1. ročníka nakreslili pekné stromy, ktoré aj následne pomenovali. 

      Štvrtáci s plným nasadením zbierali odpadky po nezodpovedných občanoch v blízkom okolí školy. Kreslili obrázky prírody na drevené doštičky. Ani tretiaci nelenili. S veľkým nadšením vyhrabávali uschnuté steblá trávy, vyrovnávali nerovnosť povrchu a následne zasiali zmes lúčnych kvetín. Prácu spojili so zábavou, trávu odvážali na určené miesto a naspäť sa navzájom vozili na fúrikoch.

      Pre spríjemnenie školského prostredia tretiaci a šiestaci vyhotovili Les v skle. Nakúpené rastliny zasadili do veľkého skleneného pohára, do ktorého museli pripraviť ideálne podmienky pre rast týchto rastlín. Do čistého pohára dali niekoľko vrstiev v tomto poradí: riečne kamene, drevené uhlie, piesok, hlina. Po zasadení rastlín sa vnútro pohárov nastriekalo destilovanou vodou, ktorú použili práve preto, aby sa na skle neusadzovali minerály a aby sa cez sklo dalo dobre pozerať. Pohár sa prikryl korkom, cez ktorý preniká vzduch, ale zároveň sa vytvára priaznivá vlhkosť a teplota v pohári. Takto žiaci dosiahli priaznivé podmienky pre rast rastlín.

      Siedmaci vytvorili plán areálu školy, do ktorého zakreslili aj všetky stromy.

       Ďakujeme pánovi učiteľovi Františkovi Klementovi za pomoc a dovezenie stromčekov. Vo   fotogalérii si môžete pozrieť fotografie Recyklohry 2021.

     • Tehlička pre Jakutsko

     • Aj v tomto školskom roku sa pripájame do finančnej zbierky Tehlička, ktorú organizuje  saleziánske združenie SAVIO. Tento rok zbierame financie pre ľudí žijúcich na najchladnejšom mieste na Zemi, v Jakutsku. Zbierka potrvá do 13.4. 2021

     • Zábavné učenie

     •  Vo fotogalérii Zábavné učenie si môžete pozrieť fotografie zo zaujímavej  hodiny matematiky u tretiakov, predmetové projekty žiakov 5.-8. ročníka, fotografie "domácich" pokusov z fyziky a chémie žiakov 7. a 8. ročníka. Pre tých, ktorí sú hladní po poznaní a vedomostiach nie je škola nudou  a učenie je zábavné aj počas dištančnej výučby.  

     • Deň učiteľov

     • 28. marca je deň, keď si pripomíname narodeniny Jána Amosa Komenského, oslavujú  učitelia a učiteľky svoj sviatok. Naši žiaci pripravili pre učiteľov malý "virtuálny darček: štvrtáci nakreslili milé kresbičky, piataci a siedmaci zložili pekné  básničky.Pri ich čítaní a prezeraní si s vďakou spomeňme na svojich učiteľov.

      Učiteľky z našej malej škol(k)y

                                                

      V Kamenci pod Vtáčnikom,

      pozdravím sa so školníkom.

      Zamávam na učiteľky,

      tiež  na naše asistentky.

       

      Laurová je kamarátka,

      zábavná je každá látka.

      Pri písomkách všetko vidí,

      prečo ma tak nenávidí?

       

      Pán učiteľ Klement,

      príde v správny moment.

      Či je  bitka,  či šarvátka,

      pri ňom stíchne každá hádka.

       

      Kovačiková je talentovaná,

      každá jej hodina býva  zábavná.

      Na hodinu vždy včas príde,

      čítanie poučiek jej fakt ide.

       

      Borovičková je milá dáma,

      vrelá do učenia je hneď zrána.

      O súťažiach má jasný prehľad,

      dobrovoľne- nasilu počítame každý príklad.

       

      Fábryová rada učí,

      dobrú budúcnosť nám tým zaručí.

      Neviem preto používať kalkulátor,

      to je však len môj osobný názor.

       

      Učiteľov   tých  mám veľmi rada,

      vždy je s nimi veľká sranda.

      Vedia sa aj zasmiať a tiež naštvať,

      školský rok je s nimi  veľká jazda.

       

      Adriana Bialešová , žiačka 7. triedy

      na linku si môžete pozrieť ako nakreslili svoje pani učiteľky naši štvrtáci

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje