• Deviatacky výlet

     • Naši deviataci na vybrali na triedny výlet na chatu pod Končitou. Urobili si krásnu túru na Buchlov, zahrali si futbal, volejbal a voľný čas využili aj na spoločné pospevovanie pri ohníku s gitarou. Čo si už možno viac  na výlete priať? Do fotogalérie bol pridaný nový album Deviatacky výlet.

     • Finále Baltie 2022

     • V piatok 10. júna 2022 sa v Základnej škole v Pustých Úľanoch uskutočnilo finále Baltie 2022. Našu základnú školu v náročnej medzinárodnej ( Slovensko, Česko a Poľsko) konkurencii reprezentovali 2 žiaci: Samuel Iliáš z 3. triedy a Damián Borecký z 5. triedy. Do fotogalérie bol pridaný nový album Finále Baltie 2022.

     • Výlet na Devín a do Bratislavy

     • V piatok 10. júna 2022  sa žiaci 4.-9. ročníka konečne  dočkali vytúženého výletu. Veď sa "nevýletovalo" 2 roky! Naším cieľom bola návšteva Devína a Bratislavy. Chladné a veľmi veterné počasie sa síce snažilo pokaziť nám radosť, ale márne! Žiaci si na devínskom hrade pozreli historickú expozíciu vypočítali hĺbku devínskej studne a kochali sa výhľadmi na Devínsku Kobylu, Sandberg a Dunaj. Zastavili sme sa aj pri Pamätníku obetiam totality nazývaným aj Brána slobody pri sútoku Moravy a Dunaja. V Bratislave naše prvé kroky viedli na Bratislavský hrad. Navštívili sme krásnu barokovú záhradu z čias Márie Terézie a nádvorie hradu. Túlali sme sa po starých bratislavských uličkách Starého mesta, prešli popod Michalskú bránu, navštívili sme Hlavné  a Hviezdoslavove námestie.  Naše fotozážitky  z výletu si môžete pozrieť vo fotoalbume Výlet na Devín a do Bratislavy.

     • Exkurzia v Technickom Moto múzeu

     • Členovia krúžku Malé fyzikálne príbehy navštívili Technické moto múzeum v Lehote pod Vtáčnikom. S veľkým záujmom si pozreli expozíciu historických vozidiel- áut, motoriek, rôznych predmetov, fotografií a retro vecí. Súčasťou múzea je aj múzeum hračiek. Veľkou odmenou pre všetkých bola možnosť vyliezť si na vojenský obrnený voz.     Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Technickom Moto múzeu.

     • OZNAM

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľka  Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje všetkým žiakom školy z organizačných dôvodov

       

       riaditeľské voľno dňa 15.06.2022

      (streda)

       

      Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ŠKD a školská jedáleň, stravníci budú automaticky odhlásení zo stravovania.

     • Šiestaci na návšteve na obecnom úrade

     • Poslednú májovú hodinu občianskej náuky prežili šiestaci netradične – na Obecnom úrade v Kamenci pod Vtáčnikom. Milo nás privítala p. Ing. Iveta Rybárová, ktorá všetkých previedla priestormi OcÚ. Pán starosta, Ing. Dušan Ďuriš, žiakom trpezlivo vysvetľoval, čo všetko si tu môžete vybaviť, čo je v ich kompetenciách, aké aktivity do budúcnosti pripravujú. Šiestaci odovzdali pánovi starostovi vlastnoručne namaľovaný erb obce a ostatným zamestnancom malé darčeky.Deti dostali za odmenu pekné perá a sladkosť. Najväčšiemu záujmu žiakov sa tešili kamerové záznamy z rozličných častí obce. Všetkým zamestnancom OcÚ ďakujeme za srdečné prijatie. Šiestaci na návšteve na obecnom úrade.

     • Tvorilkovo

     • Dnes na Tvorilkove dievčatá skrášlili exteriér pred školou veselými maľovanými kameňmi.Do fotogalérie  Tvorilkovo boli pridané nové fotografie

     • Oslava MDD

     • Ako osláviť Deň detí? No predsa hrami, súťažami, športovými aktivitami a sladkosťami! To všetko pre našich žiakov pripravilo Rodičovské združenie pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom. Deviataci sa  venovali mladším kamarátom ako "ostrieľaní" animátori pri disciplínach: preťahovanie lanom, hádzanie krúžkov a loptičiek na cieľ, skákanie vo vreci, hra na slepú babu či nesenie loptičky na lyžici. Najväčšou odmenou bol pre všetky deti ovocný nanuk. Oslava sa aj vďaka krásnemu slnečnému počasiu vydarila. Ďakujeme rodičom za obetavosť pri  príprave osláv  nášho sviatku!  Oslava MDD.

     • Pasovanie prvákov za čitateľov

     • Naši deviataci ani tento rok nezabudli na svojich najmenších kamarátov prváčikov. Pripravili si pre nich zábavné predpoludnie Z rozprávky do rozprávky. Rozprávkové bytosti ich previedli krajinami Počtárikovo, Čítankovo, Šikulkovo, a Športovkovo. Prváci ukázali svoju šikovnosť nielen v čítaní, ale aj v počítaní a lúštení čitateľských hádaniek, zručnosť pri zaväzovaní šnúriek či obratnosť pri robení kotrrmelcov. Všetci úspešne zvládli aj najťažšie prekážky a tak boli pasovaní za riadnych čitateľov školskej knižnice. Dostali aj sladkú odmenu, medailu a diplom. V novom fotoalbume "Pasovanie " prvákov si môžete pozrieť milé momentky zo spoločne stráveného predpoludnia našich najstarších a najmladších žiakov . 

     • Spoločné chvíle s kamarátmi zo škôlky

     • Každý rok zažijú naši prváci 2 veselé návštevy: navštívia svojich mladších kamarátov v materskej škole a škôlkari zas navštívia svojich kamarátov prvákov v škole. Veru, veselo býva  vtedy v škôlke aj v prvej triede! Poukazovať nové hračky, zahrať sa spolu na dvore, či pochváliť sa jednotkami, prečítať svojim mladším kamarátom zo šlabikára. Pozrite si fotografie  vo fotoalbume Spoločné chvíle s kamarátmi zo škôlky.

     • Oznam

     • Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom školy, že sa ukončil zber druhotných surovín za tento školský rok.

      Zber bude následne pokračovať v septembri. Preto vás všetkých žiadame, aby ste do školy a jej priestorov už nenosili žiadny odpad  (papier, elektronika, batérie a pod.). 

      Ďakujeme za pochopenie

     • Cezpoľný beh

     • Po dvojročnej prestávke sa v piatok 20.5. 2022 uskutočnil 9.ročník cezpoľného behu. Za pekného jarného počasia a povzbudzovania fanúšikov súťažili takmer všetci žiaci našej školy.

      Výsledky: 1.+2. ročník chlapci: 1.miesto-  Alex Nevidal 2.tr., 2. miesto- Leo Krpelan 1. tr.,  3.miesto- Lukáš Fábry 2.tr. 

      1.+2. ročník dievčatá:1.miesto- Janka Píšová 1.tr., 2.miesto- Hana Benková 2.tr., 3.miesto -Eliška Nechalová 1.tr.

      3.+4. ročník chlapci: 1.miesto- Andrej Oršula 4.tr., 2.miesto-Adam Žigmund  3.miesto- Daren Pisár 3.tr.

      3.+4.ročník dievčatá: 1.miesto- Karolína Píšová š.tr., 2.miesto- Johanka Danišová 4.tr., 3.miesto-Nela Šimková 4.tr.

      5.+6.+7. ročník chlapci: 1. miesto- Noel Damian Korec 5.tr., 2.miesto- Dalibor Šimorka 7.tr., 3.miesto- Martin Mendel 6.tr.

      5.+6.+7. ročník dievčatá: 1.miesto- Sára Nechalová 6.tr., 2.miesto- Sofia Píšová 7.tr., 3.miesto- Tereza Benková 5.tr.

      8.+9. ročník chlapci: 1.miesto- Lukáš Mihálik 8.tr., 2.miesto -Martin Obžera 8.tr., 3.miesto -Marek Švec, Andrej Benčík a Štefan Žigmund 9.tr. 

      8.+9. ročník dievčatá: 1. miesto- Ema Vážanová 9.tr., 2.miesto -Vanesa Bartová 8.tr., 3.miesto- Dominika Dudová 8.tr. 

      Všetkým účastníkom behu ďakujeme za účasť a  víťazom blahoželáme. Ďakujeme organizátorom, najmä pánovi učiteľovi Mgr. F. Klementovi a ZRŠ pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom za sponzorovanie tejto akcie. 

      Fotografie z cezpoľného behu si môžete pozrieť vo fotoalbume Cezpoľný beh.

     • Predmetové projekty

     • Zaujímavé predmetové projekty vytvorili žiaci vo všetkých ročníkoch: Prváci robili projekt o obľúbenom zvieratku, druháci sa venovali téme Liečivé bylinky, tretiaci pútavo spracovali tému Moja časová priamka. Štvrtáci  vytvorili na hodine vlastivedy pekné projekty o  Bratislave a na hodine  prírodovedy na tému Lesné zvieratá. Šiestaci na hodine literatúry zložili básne o hrdinoch knihy F. Kráľa: Jano a Čenkovej deti. vytvorili maľovali návrhy obálok na obľúbené detské knižky. Na hodinách dejepisu vytvorili siedmaci pekné projekty  s témou Stredovek a ôsmaci zaujímavé projekty o Napoleónovi. Žiacku tvorivú atmosféru a práce si pozrite vo fotoalbume Predmetové projekty.

     • Výlet do Nitry

     • Po dlhšom čase  zavítali naši mladší žiaci do staroslovienskej Nitry. V Divadle Andreja Bagara si pozreli  divadelné predstavenie Robin Hood, poprechádzali sa po Svätoplukovom námestí a na Štefánikovej triede ochutnali  skvelú zmrzlinu. Nakoniec navštívili aj Hradný vŕšok a  nádvorie Nitrianskeho hradu. Pozrite si fotografie z výletu mladších žiakov vo fotoalbume  Výlet do Nitry.

     • OZNAM

     • Oznam rodičom a žiakom  6. až 9. ročníka

      Oznamujeme rodičom , že dňa 18.5. 2022 sa žiakom 6. až 9. ročníka  udeľuje riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.      • Krajské kolo Baltie

     • Naši žiaci- programátori sa už dlho kamarátia s Baltíkom. Pravidelne sa zúčastňujú súťaže Baltie. Po 2 rokoch prestávky sa 6 žiaci 3.-6. ročníka zúčastnili krajského kola Baltie, ktoré sa uskutočnilo v Základnej škole v Čereňanoch.  Výsledky súťaže ešte zverejníme. Pozrite si fotoalbum Krajské kolo Baltie.

     • Ako sa učíme

     • Naše učenie je zábavné! Tvrdia to štvrtáci, ktorí s pani učiteľkou Machovou pripravovali na hodine prírodovedy  liečivé mastičky z byliniek.  Vo fotogalérii Ako sa učíme. si môžete pozrieť ako a im darilo.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje