• Šiestaci navštívili obecný úrad

     • 23. 6. 2021 v rámci vyučovania občianskej náuky navštívili šiestaci náš obecný úrad. Pred budovou  nás milo privítala a milo sprevádzala Ing. Iveta Rybárová. Pán starosta, Ing. Dušan Ďuriš, nám porozprával o zaujímavej a zodpovednej práci starostu obce, ako funguje samospráva. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o  realizácii projektoch. Viaceré z projektov sa týkajú rozvoja našej školy a sú financované z eurofondov.Pani Soňu Kožákovú sme videli priamo pri práci, pri overovaní podpisov. Na pamiatku nám pán starosta podaroval perá s logom obce a pani Dana Borková nás obdarovala sladkosťami. Ani my sme nezabudli na pracovníkov obecného úradu a darovali sme im vlastnoručne vyrobené pozdravy. Všetkým ďakujeme za prijatie!  Pozrite si fotografie z malej exkurzie vo fotoalbume Šiestaci navštívili obecný úrad.

     • Roztrhlo sa vrece s projektami

     • Druháci vytvorili krásne projekty naše liečivé byliny. Veru za tak krásne vylisované bylinky by sa nedali zahanbiť ani starší žiaci! Žiaci tretieho ročníka si pripravili originálny projekt- Moja časová priamka. Žiaci 4. ročníka si pripravili zaujímavé projekty  z prírodovedy -Prírodné spoločenstvá. Naučili sa, ako sa jednotlivé zložky prírody vzájomne ovplyvňujú a ako súvisia pri spolužití s ľuďmi. Výstupnou úlohou pre žiakov  bolo vybrať si zviera a  prehľadne popísať výzor zvieraťa prostredníctvom pojmového mapovania.  Žiaci sa naučili  vyhľadávať  podstatné informácie z textu a obsahovo i štylisticky ich správne sformulovať. Zároveň mali možnosť kreatívne uplatniť svoje estetické cítenie. Aj takto spĺňame kľúčové ciele vzdelávania, medzi ktoré patrí  rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a porozumenia textu. Vo fotogalérii Roztrhlo sa vrece s projektami si pozrite zaujímavé projekty našich mladších žiakov.

     • Oznam pre rodičov a žiakov školy.

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké teploty a riziko prehriatia organizmu detí je od 23.6.2021 skrátené vyučovanie žiakov v škole.

      Žiaci I.stupňa budú končiť o 11:15 hod. a žiaci II. stupňa o 11:40 hod. ŠKD bude  otvorená do 15:30 hod.

      Tieto opatrenia budú platiť až do konca školského roku. 

     • Súťaž ENGLISH STAR

     • Už tradične sa zapájame do medzinárodnej súťaže v znalostiach anglického jazyka  Englishstar. Tento rok sa súťaž uskutočnila 17.6.2021. Súťažilo 29 žiakov 3.-8. ročníka. O úspešných riešiteľoch vás budeme informovať v septembri.  Vo fotoalbume Súťaž English star si môžete pozrieť "anglické zápolenie" našich štvrtákov

     • Deň otcov

     • Dnes 20. júna je Deň otcov.

      Všetkým otcom, oteckom a tatino prajeme všetko najlepšie: zdravie, lásku, vďačnosť a úctu. Žiaci našej školy pripravili rozhlasovú reláciu pre oteckov. Môžete si ju vypočuť dnes o  16:00 hodine, bude ju vysielať miestny rozhlas. 

     • Fotografovanie tried

     • Milí rodičia, oznamujeme vám, že v  pondelok 14. 6. 2021 sa budú fotografovať triedy. Fotografia s rozmermi 13x18 bude stáť 1,50€. Je možnosť fotografovať aj deti individuálne alebo skupiny detí (kamaráti, súrodenci). 

     • Návšteva ZOO Bojnice

     • My, žiaci 1.-4. ročníka, sme sa v piatok 4. júna 2021 zúčastnili výletu do ZOO Bojnice. Pekné slnečné a teplé počasie nám prialo a vylákalo von z klietok  a skrýš takmer všetky zvieratá: Slniace sa surikaty, štebotavé vodné vtáky, škriekajúce papagáje, lenivé levy, ba aj nezbedné opice. Bolo čo obdivovať ! Fotografie  z nášho vydareného výletu si môžete pozrieť vo fotoalbume Návšteva ZOO Bojnice.

     • Vyhodnotenie súťaže iBobor

     • V tomto školskom roku prebehla informatická súťaž iBobor elektronicky. Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov 2.-8. ročníka. 10 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi: Drobec:  Damien Guzma 2.trieda, Bobríci : D.Borecký, M.Marko, M.Bartolen, E.Fabryová, N.Sokolová 4. trieda,  N.Machová, S.Kubasák 5.trieda,  Benjamín: J. Kubasák 7.trieda, Kadeti: V.Lukáčová a E. Vážanová 8.trieda. Úspešným riešiteľom blahoželáme ! Pozrite si vyhodnotenie vo fotoalbume Vyhodnotenie súťaže iBobor.

     • Dopravné upozornenie

     • Upozorňujeme rodičov- vodičov, ktorí dopravujú  deti do školy na zmenu : v čase od 7:00 do 8:00 a od 11:00 do 14:00 je zákaz vjazdu na ulicu Školská  z bezpečnostných dôvodov ostatných detí. Za pochopenie ďakujeme. 

     • Deň detí

     •  Medzinárodný Deň detí sme  oslávili tak ako sa na deti patrí: hrami, športom a sladkosťami , ktoré venovalo ZRŠ . Starší žiaci 8. a 9. ročníka pripravili zaujímavé aktivity- úlohy rozdelené do 10 stanovíšť: preťahovanie lanom, hod loptičkou do šaša, lyžičkové preteky, hľadanie a skladanie slov, hádanky, hádzanie kruhov , futbalovú abecedu, hod na basketbalový kôš, skok vo vreci. Skupinky detí viedli skúsení animátori- naši siedmaci.  Všetci sme si tento krásny radostný deň užili do sýtosti ! Vo fotoalbume  Ako sme oslávili MDD si môžete pozrieť fotografie.

     • Deň rodiny

     • V nedeľu 15. mája sme oslávili Deň rodiny. Naši prváci sa nedali zahanbiť a vytvorili krásne práce s tématikou naša rodina na výlete. Ich práce si môžete pozrieť vo fotoalbume  Deň rodiny.

     • Pre rodičov

     • Vážení rodičia!

               Od pondelka 17.5. 2021 nemusíte posielať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Rodičmi podpísané tlačivo je žiak povinný doniesť po troch dňoch neprítomnosti žiaka na vyučovaní  alebo môžete  vyhlásenie podpísať  elektronicky na edupage, čo je pre obe strany jednoduchšie.

      Postup:

      1. Na úvodnej stránke edupage v rodičovskom konte si vľavo dole nájdete nadpis: Žiadosti /Vyhláseniakliknete naň.
      2. Následne dole sa nachádza napísané : Pridať žiadosť/vyhlásenie (označené zeleným) a kliknete naň.
      3. V tejto kolónke máte rôzne dokumenty, využijete ich aj pri žiadosti o uvoľnenie žiaka z vyučovania. Nájdete si tlačivo (úplne dole) Vyhlásenie o bezinfekčnosti – žiak a zákonný zástupca – Platí od 3.5. 2021kliknete naň.
      4. Dole v dokumente zvolíte deň, kedy podpisujete vyhlásenie.
      5. Posledný krok je odkliknúť hore odkaz s názvom: Podať novú žiadosť/vyhlásenie (je to označené červeným).
      6. Týmto ste poslali vyhlásenie, ktorú učiteľ následne bude akceptovať, o čom vám príde potvrdenie.

       

     • Deň matiek Moja mama je najkrajšia

     • Prváci nakreslili svoje mamičky a babky. Uznajte: Všetky sú krásne, mladé a veselé! Žiaci 2.-8.ročníka  pripravili pre svoje mamičky malé milé darčeky. Mladší žiaci pripravili aj rozhlasovú reláciu venovanú Dňu matiek. Bude našim malým darčekom všetkým mamám. Rozhlasová relácia bude vysielaná v nedeľu 9. mája v obecnom rozhlase o 16:00 hod.Vo fotoalbume Deň matiek Moja mama je najkrajšia si môžete pozrieť portréty  mamičiek prvákov a darčeky našich žiakov( 2., 3., 4., 5. a 8.trieda) , ktoré pripravili svojím mamám . 

     • Máj, máj,máj zelený,...

     • Po dlhej a ťažkej zime sa do kamenčianskej doliny konečne usmialo slniečko  a zvedavo nazeralo spoza  oblaku: Čože sa to deje? Kamenčianski školáci spievajú, hrajú, tancujú a stavajú máj! Pozrite si pekné momentky vo fotoalbume Máj, máj,máj zelený,....

     • Ako sme oslávili Deň Zeme 2021

     • Ako sme oslávili Deň Zeme? No predsa prácou, učením a hrou ! A to sa všetko dialo s veľkou radosťou. Prváci s druhákmi namaľovali na školských chodníkoch pekné kresbičky o ochrane našej planéty.Druháci sa učili o separovanom zbere a zahrali si aj divadielko. Tretiaci  sa učili ako chrániť vtáčiky a pomohli pri úprave  záhonu a sejbe našej novej medonosnej lúky.Piataci sa "pochlapili" a s triednym učiteľom vysadili malé smrečky pri multifunkčnom ihrisku. Šiestaci upravili skalku a bylinkový zákon pred školou. Štvrtáci tiež nelenili, doniesli si veľké vrecia na odpad a vyzbierali všetok odpad v okolí školy. Naši žiaci a niektorí pedagógovia sa zapojili aj do obecnej aktivity: Vyčistime spolu Kamenec.Vo fotogalérii Ako sme oslávili Deň Zeme 2021 nájdete fotografie z vydareného Dňa Zeme.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje