• Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch  28. 2. - 4. 3. 2022 sme sa my, žiaci 6.-9. ročníka,  zúčastnili lyžiarskeho výcviku v prostredí malebných Javorníkov. V lokalite Čertovo a Kohútka sa  viacerí z nás naučili základy lyžovania, iní sa zdokonalili v lyžovaní. Po výcviku nám dobre padol relax v hotelovom bazéne.  Počas spoločných večerov sme sa  slvele zabavili pri spoločenských hrách, aktivitách a súťažiach. Pozrite si naše lyžiarske úspechy vo fotoalbume Lyžiarsky výcvik.

     • Vedomostná súťaž Všetkovedko

     • Každý rok sa  žiaci 2.-4. ročníka zúčastňujú vedomostnej súťaže Všetkovedko. Tento rok súťažilo 15 žiakov. Úspešní Všetkovedkovia sú:   Žaneta Kocáková, obsadila krásne 2. miesto v rámci Slovenska,  Šimon Macho, Hana Benková, Dominika Bartová , Adam Barta a Hana Prístupná z 2. triedy, Damien Guzma z 3. triedy a Martin Ezechiáš zo 4. triedy.Všetkým šikovným všetkovedkom blahoželáme  !  Pozrite si našich súťažiacich v  albume Vedomostná súťaž Všetkovedko.

     • krúžok Mladý bádateľ

     • Čože bádame?  Často  pozorujeme pod mikroskopom napríklad pierka vtákov či rôzne rastlinné tkanivá . V zime sme chodili  prikrmovať vtáčiky. Teraz na jar  pozorujeme, ako sa prebúdza príroda. Keď je nepriaznivé počasie  robíme zaujímavé pokusy. Pozrite si fotografie vo fotogalérii krúžok Mladý bádateľ.

     • Beseda s hádzanárkou Lýdiou Jakubisovou

     • V stredu 2. marca 2022 sa uskutočnila beseda  s hádzanárkou Lýdiou Jakubisovou, dlhoročnou reprezentantkou Slovenska a  hráčkou HC Thüringen. Táto návšteva bola pre nás vzácna, pretože Lýdia je bývalou žiačkou našej školy. Z jej zaujímavého rozprávania sme sa dozvedeli napríklad , že hádzanú hrá od 13 rokov, že jej obľúbeným predmetom bol telocvik a tiež , že vo svojej 27-ročnej športovej kariére strelila 1000 gólov a obliekla 54 dresov.  Pozrite si  aj fotografie zo zaujímavej besedy Beseda s hádzanárkou Lýdiou Jakubisovou.

     • Marec- mesiac knihy

     • A je tu prvý jarný mesiac marec, ktorý patrí už tradične čítaniu kníh. V triedach máme pekné  nové knihovničky so zaujímavými knižkami. Naši druháci výtvarne stvárnili portréty známych slovenských detských autorov. Pozrite si fotografie  Marec- mesiac knihy.

     • Uvoľňovanie opatrení v školách platné od 28.2.2022

     • Stručný prehľad nových opatrení.

      Covid opatrenia - zmeny od  28.2.2022 -  stručne:

       

      Izolácia– platí len pre osobu pozitívne testovanú – po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára – zvyšok triedy pokračuje prezenčne vo vyučovacom procese.

      Karanténa – týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára. Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky pokračuje riadne vo vyučovaní. Trieda pokračuje v prezenčnom vyučovacom procese. Osoba označená ako úzky kontakt je po kontakte s pozitívnou osobou povinná používať 10 dní rúško.

      Hromadne už triedam nebude karanténa nariaďovaná.

      Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak chýba žiak viac ako tri dni (vrátane víkendu – napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Prehlásenie o bezpríznakovosti (Edupage, alebo vytlačené).

      Rúško:

      - v triedach nepovinné ,

      - na chodbách – áno

      - na vyučovaní, kde dochádza k zmiešaniu žiakov rôznych tried - áno

      V prípade pozitivity žiaka je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi.

     • Darujte nám 2% z dane

     •  Aj v tomto školskom roku sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich už zaplatených daní za rok 2021 v prospech Rodičovského združenia pri Základnej skole v Kamenci pod Vtáčnikom. Získané financie budú použité na nákup učených pomôcok, kníh do žiackej knižnice, zveľadenie učebného prostredia , financovanie exkurzií a pod. Darovaním 2% podporíme vzdelávanie našich detí. Ďakujeme! Vyhlasenie_o_poukazani_dane_-_2__za_rok_2021(1).pdf​​​​​​​


     • Školský karneval

     • "Fašiangy sa krátia,už sa nenavrátia....", spieva sa v známej slovenskej ľudovej piesni. A tak pani učiteľky pripravili vo štvrtok 24. februára 2022 pre žiakov 1.-4. ročníka  školský karneval. Tam boli krásne a zaujímavé masky! Niektoré veselé, iné smutné,  strašidelné, ba i záhadné. A všetky  sa úžasne bavili, tancovali a súťažili. Ďakujeme všetkým, ktorí zorganizovali a pripravili školský karneval. Vo fotogalérii Školský karneval si môžete pozrieť karnevalovú náladu i výzdobu.

     • Fašiangy , fašiangy....

     • Fašiangový čas sme si pripomenuli rôznymi aktivitami na hodinách slovenského jazyka, etickej  a výtvarnej výchovy aj  v školskom klube. Naši žiaci pripravili pre obyvateľov obce peknú rozhlasovú reláciu o fašiangových zvykoch. Do fotogalérie bol pridaný album Fašiangy , fašiangy.....

     • Oznam rodičom a žiakom 1. triedy

     • Prerušená dochádzka žiakov 1. triedy.

       

       

      Dištančné  vzdelávanie

       

      Riaditeľka Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom týmto oznamuje, že v zmysle zákona č. 245/2008, § 150, ods 5. a v zmysle rozhodnutia ministra školstva, č.: 2020/21911:1-A1810, písm. B, bod 6, určuje pre žiakov 1. triedy

      dištančný spôsob vzdelávania

      v termíne od 17.02. 2022 do 22. 02. 2022 (vrátane)

      z dôvodu uzatvorenia triedy pre potvrdený prípad ochorenia

      COVID-19.

       

                  Žiaci, ktorí majú výnimku (sú v režime OP) budú naďalej pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. Pokiaľ sa v triedach nevyskytne ďalší pozitívny prípad na ochorenie COVID-19, prezenčný spôsob vyučovania bude v triede obnovený v stredu 23. 02. 2022.

       

      Informácie:

      Trvanie karantény: 5 dní od kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od - dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo - objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

      Koniec izolácie: určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie.

      • Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestudôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.
      • Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č. 1).  pisomne_vyhlasenie_4.2.2022.docx , odporúčame všetkým žiakom pred nástupom do školy vykonať domáci Ag test a informovať triedneho učiteľa o jeho výsledku prostredníctvom aplikácie EduPage.

      Riaditeľka školy žiada rodičov, aby zabezpečili dodržiavanie pobytu detí v domácom prostredí.  

      Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:

        • online vyučovacie hodiny,
        • prostredníctvom portálu EduPage
        • prostredníctvom sociálnych sietí,
        • prostredníctvom telefonickej komunikácie.

      V danej triede sa učiteľ so žiakmi dohodne a overí možnosti spolupráce (napr. cez EduPage), až potom ich začne realizovať.

     • Oznámenie o prerušení prezenčného vyučovania žiakov 8-roč.

     • Oznam žiakom a rodičom 8. ročníka

      Prerušená dochádzka žiakov 8. triedy

       

      Dištančné  vzdelávanie

       

      Riaditeľka Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom týmto oznamuje, že v zmysle zákona č. 245/2008, § 150, ods 5. a v zmysle rozhodnutia ministra školstva, č.: 2020/21911:1-A1810, písm. B, bod 6, určuje pre žiakov 8. triedy

      dištančný spôsob vzdelávania

      v termíne od 16.02. 2022 do 18. 02. 2022 (vrátane)

      z dôvodu uzatvorenia triedy pre potvrdený prípad ochorenia

      COVID-19.

       

                  Žiaci, ktorí majú výnimku (sú v režime OP) budú naďalej pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. Pokiaľ sa v triedach nevyskytne ďalší pozitívny prípad na ochorenie COVID-19, prezenčný spôsob vyučovania bude v triede obnovený v pondelok 21. 02. 2022.

      Informácie:

      Trvanie karantény: 5 dní od kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od - dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo - objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

      Koniec izolácie: určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie.

      • Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestudôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.
      • Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č. 1).  pisomne_vyhlasenie_4.2.2022.docx , odporúčame všetkým žiakom pred nástupom do školy vykonať domáci Ag test a informovať triedneho učiteľa o jeho výsledku prostredníctvom aplikácie EduPage.

      Riaditeľka školy žiada rodičov, aby zabezpečili dodržiavanie pobytu detí v domácom prostredí.  

      Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:

        • online vyučovacie hodiny,
        • prostredníctvom portálu EduPage
        • prostredníctvom sociálnych sietí,
        • prostredníctvom telefonickej komunikácie.

      V danej triede sa učiteľ so žiakmi dohodne a overí možnosti spolupráce (napr. cez EduPage), až potom ich začne realizovať.

     • Valentínska slovenčina

     • V pondelok  žiaci 6.,7.,8. a 9.triedy na hodine slovenského jazyka riešili "valentínske"  jazykové rébusy. Žiaci sa tiež dozvedeli veľa zaujímavého nielen o histórii tohto pekného sviatku, ale aj o svätom Valentínovi. Valentínske rébusy boli zamerané na čítanie textu s porozumením,  slovné druhy,Akrostich, hľadanie 1,2,3slabicnych slov,gram kategórie. Samozrejme,že nechýbala diskusia na tému láska, rodina,priatelia a   sladká odmena.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Valentínska slovenčina.

     • Zimná sezóna 2022- bežecké lyžovanie

     • Naši bežkári túto zimnú sezónu vôbec nezaháľajú , aj keď počasie  je nemilosrdné a skúpe na sneh. Po náročných tréningoch prišli preteky v Levoči - 1.kolo Slovenského pohára ZSL. Sára Nechalová žiačka 6. triedy obsadila v náročnej konkurencii 7. miesto. Na druhý deň 13.2.2022 sa uskutočnil Olympijský festival - 2.kolo Slovenského pohára na Štrbskom plese , kde Sára obsadila 10. miesto. Sáre ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších súťažiach ! Vo fotogalérii  Zimná sezóna 2022- bežecké lyžovanie  nájdete fotografie nielen z bežeckých súťaží ale aj z tréningov v okolí Kamenca.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje