• Čo je nové v Tvorilkove?

     • Dnešné Tvorilkovo sme sa zamerali na PÍSMO - farebné na tmavom podklade. Pohrali sme sa s anglickými slovíčkami, ktoré museli byť zložené zo 4 písmen a majú pre nás nejaký hlbší význam ako je láska, nádej, život, krása, domov, bozk, kniha,....Pozrite si  Čo je nové v Tvorilkove? .

     • Oznam- riaditeľské voľno

     • Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v obci riaditeľka školy oznamuje  žiakom a rodičom, že dňa 9.2. 2023 t.j. vo štvrtok bude prerušené vyučovanie, žiaci budú mať riaditeľské voľno. V prevádzke nebude školská jedáleň ani školský klub detí.  Rozhodnutie_RS_2023.31.1.PDF


     • Školské kolo biblickej olympiády 2023

     • 30 januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Žiaci súťažili vo vedomostiach, ktoré načerpali z čítania a štúdia  biblických kníh Ester a Judita. Na 1.mieste sa umiestnila Adela Nechalová z 5. triedy, 2. miesto obsadila Nina Nechalová z 9. triedy, 3.miesto získal Damián Borecký zo 6. triedy a na 4. mieste sa umiestnila Adriana Bialešová z 9. triedy. Veríme, že žiaci sa potešili nielen sladkej odmene od pána farára Petra Tkáča, ale aj novým vedomostiam, ktoré získali štúdiom Svätého Písma. Teší nás, že v našej škole je stále záujem o túto súťaž. Nášmu družstvu držíme palce v dekanátnom kole, ktoré sa uskutoční v Partizánskom 28.3.2023. Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo biblickej olympiády 2023.

     • Nové predmetové projekty

     • Predmetové projekty sú obľúbenou vzdelávacou aktivitou našich žiakov.  Tvorba tvojektov rozvíja ich kreativitu, digitálnu zručnosť, kritické myslenie, rétoriku.  Žiaci 6.triedy vypracovali a prezentovali projekty z občianskej výchovy moja rodina, z dejepisu Staroveké  ríše a štáty Afriky z geografie. Matúš Čák bol zaujímavou osobnosťou slovenských dejín pre siedmakov. Druháci pozorovali vlastnosti pôdy. Štvrtáci vypracovali zaujímavé projekty o slnečnej sústave, pohrali sa s nárečovými slovami v projekte Moja reč a vytvorili aj pekný projekt o ochrane národných parkov a Chlieb náš každodenný- o ceste chleba od zasiatia obilia po konzumáciu. Piataci ukázali svoju kreativitu v projekte Naša planéta Zem z geografie. Vo fotoalbume nové predmetové projekty si pozrite fotografie z prezentácie projektov .

     • Zber elektroodpadu

     • Naša škola sa s Vašou pomocou už niekoľko rokov pravidelne zapája do separovaného zberu elektroodpadu. Správate sa tak šetrne nielen k životnému prostrediu, ale pomáhate tak aj škole a našim deťom. Počas celého školského roka zbierame za použité elektrospotrebiče, elektrozariadenia, mobily, tonery a batérie body, ktoré nám firma ASEKOL SK s. r. o vymení za školské pomôcky, akými sú písacie, výtvarné a športové potreby, USB kľúče, nové batérie či rádiá. Ďakujeme za všetky doteraz odovzdané spotrebiče i za tie, ktoré v budúcnosti odovzdáte práve nám!

     • Valentínska kvapka krvi

     • Valentínska kvapka krvi

      - sa uskutoční dňa 16.2. 2023 v našej základnej škole v čase od 8,00 – 11,00 hod.


      Bobrovská kvapka krvi


      Záujemcovia o darcovstvo sa môžu prihlásiť telefonicky alebo osobne na základnej škole, prípadne na obecnom úrade. Vopred ďakujeme.


     • Prianie

     • Pokojné a požehnané vianočné sviatky a v Novom roku 2023 zdravie, šťastie a  veľa šťastných chvíľ Vám prajú žiaci a zamestnanci základnej školy.

     • Vianočný vinš

     • Vinšujeme Vám tieto vianočné sviatky Krista Pána narodenie:  hojnosť zdravia, šťastia, radosti, pokoja a spokojnosti a v novom roku 2023 všetko dobré !

      Vo fotogalérii  Vianočná pohľadnica sú vianočné pohľadnice, ktoré pre vás vytvorili žiaci 3. triedy.

     • Nové prerušenie vyučovacieho procesu z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov

     • Riaditeľka školy na základe odporúčania RÚVZ Prievidza a zriaďovateľa školy prerušuje v dňoch 20.12. 2022 až 22.12. 2022 ( utorok  až štvrtok) výchovno-vzdelávací proces v základnej škole z dôvodu zvýšeného výskytu chrípky a akútnych respiračných ochorení. V dňoch prerušeného vyučovania budú žiaci automaticky odhlásení zo stravy. Nástup do školy bude po vianočných prázdninách dňa 9. 1. 2023. Všetkým chorým prajeme skoré uzdravenie ! 

     • Oznam

     • Riaditeľka školy na základe odporúčania RÚVZ Prievidza a zriaďovateľa školy prerušuje v dňoch 15. až 19. decembra 2022 (vrátane)  výchovno-vzdelávací proces v základnej škole z dôvodu pokračovania výrazne zvýšeného výskytu chrípky, chrípke podobných a  akútnych respiračných ochorení u žiakov našej školy.

      V dňoch prerušeného vyučovania bude strava v školskej jedálni automaticky odhlásená. Školský klub detí nebude v prevádzke. Vyučovanie bude obnovené v utorok 20. decembra 2022.

      Rozhodnurie_RS_14.12._22.PDF​​​​​​​

     • Poďakovanie

     • Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým rodičom, učiteľom a občanom, ktorí sa zapojili do tvorby výrobkov pre kamenčianske vianočné trhy, ktoré sa uskutočnili 4. decembra 2022. Naše poďakovaniue patrí aj štedrým darcom a tým, ktorí si pekné vianočné výrobky kúpili a tak prispeli na účet ZRŠ. Vyzbieraná suma poslúži nákupu školských pomôcok pre našich žiakov.  

     • Od Lucie do Vianoc...

     • Lucky chodili aj tento rok. Nezabúdame na tradície, lebo chceme povymetať a povyhaňať všetky zlé sily, choroby a neporiadok z našej školy. Aj keď v menšom počte, keďže máme veľkú chorobnosť u štvrtákov ale predsa sme si to takto skromne pripomenuli. Ďakujeme.

        Od Lucie do Vianoc....

     • Otvorené laboratórium

     •  S veľkou zvedavosťou navštívili naši siedmaci a ôsmaci Spojenú školu v Novákoch, aby sa zúčastnili obľúbenej akcie, ktorú pre nás pripravili pedagógovia a študenti  tejto školy. V prvej časti  absolvovali laboratórne skúmanie spojené s rozprávkovým príbehom Grinch. Na základe pozorovaní priebehu chemických reakcií neznámej vzorky s činidlom  zistili, ktorá postava rozprávky sa skrýva za vzorkou. V druhej časti navštívili odborné dielne mechatronikov a  strojárov, ktorí ich učili rezať a ohýbať plech, frézovať do dreva, či manipulovať s robotickou rukou. Naše očakávanie sa splnili a my sme si odniesli nové vedomosti, skúsenosti a  zážitky. Otvorené laboratórium.

     • Pytagoriáda 2022

     • V dňoch 7. a 8. decembra sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda 2022. Zúčastnili sa jej žiaci 3.-8. ročníka. Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda 2022.

     • Hodina kódu

     • V týždni od 5. decembra do 9. decembra 2022 sme sa  zapojili do celosvetového projektu Hodina kódu, ktorý je zameraný na programovanie. Projektu sa zúčastnili žiaci 3.-8. ročníka.Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina kódu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje