• Oznam rodičom a žiakom

     • Hodnotenie I. polroku.

      O Z N Á M E N I E

       

      Riaditeľstvo  Základnej  školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  zo dňa 04. 01. 2021 a po   prerokovaní v  PEDAGOGICKEJ RADE dňa  25.01.2021 Vám oznamuje, že triedam 1.-9.  bol predĺžený termín hodnotenia do 31. 03. 2021, teda v mesiacoch január až marec 2021 budú učitelia  získavať podklady na hodnotenie žiakov za 1. polrok šk. rok 2020/2021, pretože priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu.                                                                                  

      Výpis polročného vysvedčenia sa žiakom vydá do 31. marca 2021.          

     • Vianočné prianie

     • Všetkým žiakov, rodičom, učiteľom a pracovníkom školy ako aj priaznivcom a sympatizantom  prajeme krásne Vianoce

      a v novom roku 2021 hojnosť zdravia, šťastia, porozumenia,pokoja a všetkého dobrého!

     • Nová lyžiarska sezóna

     • Tento rok začala nová lyžiarska sezóna veľmi netradične: pandémia koronavírusu ovplyvnila negatívne mnohé športy a samozrejme aj bežecké lyžovanie. Nedostatok snehu a vysoké teploty na zimu  vyhnal naše družstvo až na Štrbské Pleso, kde sú momentálne najlepšie podmienky na tréning. Našim žiačkám- bežkárkam  držíme palce v novej lyžiarskej sezóne! Vo fotogalérii Nová lyžiarska sezóna si pozrite fotografie z tréningu

     • Vianoce v škole

     • Vianočný čas prišiel aj do našej základnej školy. Naši starší kamaráti trávili posledné dni Adventu doma,ale my, žiaci 1.-4. ročníka sme mali pekné vianočné triedne besiedky spojené s kultúrnym programom a pohostením.  Prváci nezabudli pohostiť vtáčiky v areáli školy. Nakoniec sme si zahrali už tradične vianočnú vybíjanú. Do galérie Vianoce v škole boli pridané fotografie.

     • Vianočné prázdniny

     • Vážení rodičia a žiaci.

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol dňa 11.12.2020 takto:

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

     • Pytagoriáda 2020

     •  V tomto školskom roku sme sa zapojili do matematickej súťaže  Pytagoriáda. V tomto ročníku sa jej zúčastnilo 43 žiakov.  Žiaci 3. a 4. ročníka riešili svoje úlohy v škole, žiaci 5.-8. ročníka on line.Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci : N. Machová, M. Šimo a T.Píšová 5. trieda, S. Píšová a E. Fábryová 6.trieda, V.Lukáčová  a E. Vážanová 8. trieda. Blahoželáme ! 

     • Mikulášska návšteva

     • V piatok 4. decembra 2020 nás  prekvapila nečakaná návšteva. zavítal k nám svätý Mikuláš. To bolo radosti! Za pekné privítanie, vinšovačky a pesničky si všetkydeti odniesli sladkú odmenu. Vo fotogalérii  Mikulášska návšteva si pozrite fotografie s Mikulášom a jeho sprievodom

     • Pozvánka na mikulášsku obchôdzku

     • Všetkým žiakom 5.-9. ročníka, ktorí nemohli v škole privítať svätého Mikuláša so sprievodom oznamujeme, že Mikuláš Vás navštívi počas obchôdzky po obci. Nezabudnite si 5.decembra 2020 vyčistiť čižmy!

     • OZNAM RODIČOM

     • Predbežný záujem zákonných zástupcov o prechod z dištančnej formy vyučovania na prezenčnú formu vyučovania podmienený skríningovým testovaním.

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na situáciu je našou úlohou zistiť Váš záujem o prezenčnú formu vyučovania vašich detí – našich žiakov 2. stupňa ZŠ.

      Prezenčná forma vyučovania je podmienená skríningovým testovaním žiakov a jedného zo zákonných zástupcov žiaka.

      Bližšie informácie o spôsobe a organizácii skríningových testov nájdete v prílohe tohto dokumentu. Žiadame Vás, aby ste nám  čo najskôr vyjadrili svoj názor cez EDUPAGE – prihlasovanie. Ďakujeme za spoluprácu . 

      ​​​​​​​Vedenie školy.

      Skriningove_testovanie_na_skolach.pdf     • Netradičný týždeň vedy a techniky

     • Prečo netradičný týždeň vedy a techniky? V tomto školskom roku prebiehal týždeň vedy a techniky netradične online.. Od 9.11- do 16.11.2020  sa žiaci 2.-9. ročníka už tradične zapojili do informatickej súťaže iBobor 2020 . Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa tejto obľúbenej súťaže zúčastnilo 18 žiakov za veľmi obmedzených podmienok. Úspešní riešitelia: kategória Drobci: D.Guzma 2. trieda, kategória Bobrík: E.Fábryová,N.Sokolová, D.Borecký, M.Marko, M.Bartolen 4.tr. N.Machová,P.Iliáš,S.Kubasák., kategória Benjamín: J.Kubasák 7.tr., kategória Kadeti: E.Vážanová a V.Lukáčová 8.tr. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

      Žiaci 6.triedy vytvorili projekty z informatiky-model starovekého počítacieho stroja Abakus. Žiaci 7.triedy vytvorili projekty  z fyziky- slnečné hodiny. Vo fotogalérii Netradičný týždeň vedy a techniky nájdete fotografie žiackych projektov.

     • Jesenné výtvarné práce

     • Vo fotogalérii Jesenné výtvarné práce si môžete pozrieť jesenné stromy a kvety našich prváčikov, portréty rodiny, ktoré vytvorili druháci, veselé dáždniky, ktoré nakreslil tretiaci, kreslené "správy" zo školy v prírode, ktoré vytvorili štvrtáci, a tiež krásne chrobáčiky a jesenné čižmičky,ktoré sú výtvorom   detí z ŠKD  

     • OZNAM

     • Pokyny pre zákonných zástupcov žiaka a oznam o podmienkach vstupu do školy.

      Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov v súvislosti s celoplošným testovaním na COVID-19 - aktualizované 2.11.2020

      Pokyny rešpektujú Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

       

      Žiaci 1. stupňa pokračujú od 3.11. 2020 (utorok) v prezenčnej výučbe v škole.

      ŠKD a školská jedáleň fungujú v režime ako doteraz.

      Žiaci 2. stupňa pokračujú od 3.11. 2020 v dištančnej výučbe 

       

      • Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, má podľa vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch zákonný zástupca predkladá „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“.
      •     Ak žiak, alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žiak žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade  žiak  nenavštevuje školu prezenčne.
      • Ak je  žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa vyhlášky č. 15.
      • Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu  žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
      • Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu (nebol na teste), podľa vyhlášky č. 16, nemôže vstúpiť do objektu školy. V tomto prípade rodičom, na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR, odporúčame ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní (teda  3., 4., 5. 10. a 11. november 2020). Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“
      • vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka.pdf ( Vyplniť pred prvým vstupom do školy)
      • oznam_o_vstupe_do_skoly.pdf
      • rozhodnutie_ministra.pdf
      • usmernenie_ministra_s..pdf
      • Vylasenie_navsevnika_skoly.pdf

      Za dodržiavanie všetkých opatrení, ústretovosť a pochopenie Vám ďakujeme.

     • Pokyny pre rodičov žiakov 1. stupňa základnej školy

     •  Žiaci a rodičia

      Riaditeľ školy odporúča zúčastniť sa testovania všetkým žiakom od veku 10 rokov, aj keď je žiakom I. stupňa.

      a) žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú negatívny – žiadny problém, pokračuje v prezenčnej forme vyučovania – žiak sa preukáže negatívnym testom, obaja rodičia predkladajú vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď. príloha pdf formáte hore : čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti dieťaťa)

      b) žiak sa zúčastní testovania – je negatívny – rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny – žiak ostáva v karanténe

      c) žiak sa zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva v karanténe – ospravedlňuje lekár

      d) žiak, alebo aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania nezúčastnia – žiak ostáva v karanténe, neúčasť ospravedlňuje rodič, najviac 5 dní po sebe idúcich s možnosťou opakovať ospravedlnenie (príklad: 3., 4., 5.11. – ospravedlní rodič, potom je víkend a opäť 10. – 13.11. – ospravedlní rodič)

      e) rodič sa testovania nezúčastní – ostáva v karanténe – aj žiak ostáva v karanténe – neúčasť ospravedlní rodič, viď vyššie

      f) v utorok 3.11. sa žiak I. st. pri vstupe do školy preukáže vyhlásením rodičov o bezinfekčnosti, formulár žiaci dostanú vo štvrtok 29.10., zároveň bude zverejnený na webe školy.

      Legislatívna opora na vyžiadanie predmetného vyhlásenia, citácia z usmernenia MŠ SR:

      „Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.“

      Rodič svojim vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.

     • krajské kolo Baltie

     • Dňa 26. októbra 2020 sa uskutočnilo krajské kolo programátorskej súťaže Baltie 2020, ktoré bolo preložené z jari šk. roka 2019/2020. Zúčastnilo sa ho 5 žiakov našej školy, ktorí súťažili v kategóriách A, C.  krajské kolo Baltie 

     • OZNAM RODIČOM A ŽIAKOM

     •  

       

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

      2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v

      a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,

      b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,

      c) stredných školách,

      d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

      e) jazykových školách,

      f) základných umeleckých školách, riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.

      3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania

      a) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou formou,

       b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),

      c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),

       d) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.

      4. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

      a) výlety a exkurzie,

      b) športové výcviky a školské športové súťaže,

      c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

      d) kurzy na ochranu života a zdravia,

       e) kurzy pohybových aktivít v prírode,

      f) saunovanie,

      g) dni otvorených dverí.

      Prosíme rodičov o pravidelnú kontrolu svojho účtu v aplikácií  EduPage.

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje