• Oznam -riaditeľské voľno

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že dňa 6. apríla 2022 v stredu, bude riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (testovanie 9 a zápis do 1. ročníka)

     • Majstrovstvá Slovenska v bežeckom lyžovaní

     • V dňoch 19. a 20. marca 2022 sa na Štrbskom Plese uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v bežeckom lyžovaní. Naša žiačka 6. triedy Sára Nechalová získala pekné  3. miesto v šprinte klasickou technikou. Sáre blahoželáme k významnému špotrovému úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Sárino športové zápolenie si môžete pozrieť vo fotogalérii Majstrovstvá Slovenska v bežeckom lyžovaní.

     • okresné kolo Pytagoriády

     • V dňoch 29. a 30.marca 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. tento rok sa súťažilo opäť on line. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov 3.-5. ročníka a 3 žiaci 6. a 7. ročníka. Matematické zápolenie si pozrite vo fotogalérii    okresné kolo Pytagoriády.

     • Vítanie jari

     •  Každý rok vítame jar starou slovanskou tradíciou- vynášaním Moreny. Žiaci 1. 3. a 4. triedy sa rozlúčili so zimou a privítali jar pesničkou. S úsmevom za nádherného jarného počasia sme si užili príjemné chvíle začínajúcej jari. Pozrite si fotoalbum Vítanie jari.

     • Tehlička pre Kakumu 2022

     • Aj v tomto školskom roku sa v čase pôstu zapájame do zbierky Tehlička. Tento rok budeme zbierať peniaze pre projekt v Keni, kde v utečeneckom tábore Kakuma v provincii Turkama sa stavia nová škola a ubytovanie pre učiteľov. Pômôžete aj vy Kakume? Do fotogalérie bol pridaný nový album Tehlička pre Kakumu 2022.

     • Zápis do 1.ročníka základnej školy

     • Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2022/2023

      Oznam o zápise žiakov do 1. ročníka

      Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom

       

      Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Riaditeľka školy oznamuje že:

      Zápis žiakov do 1. ročníka 

      Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom

       pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční

      dňa 6. apríla 2022 (t. j. streda) od 11,00 hod. do 15,00 hod. za  prítomnosti detí

      v budove základnej školy , učebni 1. triedy.

       K zápisu prídu rodičia a deti /zákonní zástupcovia/ .  Nie je možné zapísať dieťa na školu bez jeho prítomnosti pri zápise (pokiaľ  to dovolia epidemiologické opatrenia).

      Zákonní zástupcovia si so sebou prinesú:

      - občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu),

      - rodný list dieťaťa,

      - peňažnú hotovosť (podľa pokynov učiteľa 1. ročníka)

      Prihlášku  do prvého ročníka je možné vyplniť elektronicky na stránke školy https://zskamenec.edupage.org/ v sekcii

       ,,Elektronická prihláška“.

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch  28. 2. - 4. 3. 2022 sme sa my, žiaci 6.-9. ročníka,  zúčastnili lyžiarskeho výcviku v prostredí malebných Javorníkov. V lokalite Čertovo a Kohútka sa  viacerí z nás naučili základy lyžovania, iní sa zdokonalili v lyžovaní. Po výcviku nám dobre padol relax v hotelovom bazéne.  Počas spoločných večerov sme sa  slvele zabavili pri spoločenských hrách, aktivitách a súťažiach. Pozrite si naše lyžiarske úspechy vo fotoalbume Lyžiarsky výcvik.

     • Vedomostná súťaž Všetkovedko

     • Každý rok sa  žiaci 2.-4. ročníka zúčastňujú vedomostnej súťaže Všetkovedko. Tento rok súťažilo 15 žiakov. Úspešní Všetkovedkovia sú:   Žaneta Kocáková, obsadila krásne 2. miesto v rámci Slovenska,  Šimon Macho, Hana Benková, Dominika Bartová , Adam Barta a Hana Prístupná z 2. triedy, Damien Guzma z 3. triedy a Martin Ezechiáš zo 4. triedy.Všetkým šikovným všetkovedkom blahoželáme  !  Pozrite si našich súťažiacich v  albume Vedomostná súťaž Všetkovedko.

     • krúžok Mladý bádateľ

     • Čože bádame?  Často  pozorujeme pod mikroskopom napríklad pierka vtákov či rôzne rastlinné tkanivá . V zime sme chodili  prikrmovať vtáčiky. Teraz na jar  pozorujeme, ako sa prebúdza príroda. Keď je nepriaznivé počasie  robíme zaujímavé pokusy. Pozrite si fotografie vo fotogalérii krúžok Mladý bádateľ.

     • Beseda s hádzanárkou Lýdiou Jakubisovou

     • V stredu 2. marca 2022 sa uskutočnila beseda  s hádzanárkou Lýdiou Jakubisovou, dlhoročnou reprezentantkou Slovenska a  hráčkou HC Thüringen. Táto návšteva bola pre nás vzácna, pretože Lýdia je bývalou žiačkou našej školy. Z jej zaujímavého rozprávania sme sa dozvedeli napríklad , že hádzanú hrá od 13 rokov, že jej obľúbeným predmetom bol telocvik a tiež , že vo svojej 27-ročnej športovej kariére strelila 1000 gólov a obliekla 54 dresov.  Pozrite si  aj fotografie zo zaujímavej besedy Beseda s hádzanárkou Lýdiou Jakubisovou.

     • Marec- mesiac knihy

     • A je tu prvý jarný mesiac marec, ktorý patrí už tradične čítaniu kníh. V triedach máme pekné  nové knihovničky so zaujímavými knižkami. Naši druháci výtvarne stvárnili portréty známych slovenských detských autorov. Pozrite si fotografie  Marec- mesiac knihy.

     • Uvoľňovanie opatrení v školách platné od 28.2.2022

     • Stručný prehľad nových opatrení.

      Covid opatrenia - zmeny od  28.2.2022 -  stručne:

       

      Izolácia– platí len pre osobu pozitívne testovanú – po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára – zvyšok triedy pokračuje prezenčne vo vyučovacom procese.

      Karanténa – týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára. Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky pokračuje riadne vo vyučovaní. Trieda pokračuje v prezenčnom vyučovacom procese. Osoba označená ako úzky kontakt je po kontakte s pozitívnou osobou povinná používať 10 dní rúško.

      Hromadne už triedam nebude karanténa nariaďovaná.

      Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak chýba žiak viac ako tri dni (vrátane víkendu – napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Prehlásenie o bezpríznakovosti (Edupage, alebo vytlačené).

      Rúško:

      - v triedach nepovinné ,

      - na chodbách – áno

      - na vyučovaní, kde dochádza k zmiešaniu žiakov rôznych tried - áno

      V prípade pozitivity žiaka je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi.

     • Darujte nám 2% z dane

     •  Aj v tomto školskom roku sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich už zaplatených daní za rok 2021 v prospech Rodičovského združenia pri Základnej skole v Kamenci pod Vtáčnikom. Získané financie budú použité na nákup učených pomôcok, kníh do žiackej knižnice, zveľadenie učebného prostredia , financovanie exkurzií a pod. Darovaním 2% podporíme vzdelávanie našich detí. Ďakujeme! Vyhlasenie_o_poukazani_dane_-_2__za_rok_2021(1).pdf​​​​​​​


     • Školský karneval

     • "Fašiangy sa krátia,už sa nenavrátia....", spieva sa v známej slovenskej ľudovej piesni. A tak pani učiteľky pripravili vo štvrtok 24. februára 2022 pre žiakov 1.-4. ročníka  školský karneval. Tam boli krásne a zaujímavé masky! Niektoré veselé, iné smutné,  strašidelné, ba i záhadné. A všetky  sa úžasne bavili, tancovali a súťažili. Ďakujeme všetkým, ktorí zorganizovali a pripravili školský karneval. Vo fotogalérii Školský karneval si môžete pozrieť karnevalovú náladu i výzdobu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje