• Deň narcisov

     • Vo štvrtok 18. apríla 2024 sme sa zapojili do finančnej zbierky Deň narcisov venovanej onkologickým pacientom. Všetkým štedrým darcom ďakujeme ! Pozrite si fotoalbum Deň narcisov.

     • Radosť v zrekonštruovanej Lesanke

     • Škola je miesto, v ktorej deti a mladí ľudia trávia veľa času. Je to miesto, v ktorej sa žiaci nielen vzdelávajú, ale aj vychovávajú k správnym morálnym hodnotám, aby sa stali plnohodnotnými členmi spoločnosti a aby samostatne a tvorivo dokázali meniť našu spoločnosť. Práve učenie prepojené s reálnym životom prináša dosiahnutie spomínaných cieľov. Učenie sa v prírode poskytuje priestor pre praktické učenie sa, poskytuje dostatok zmyslových podnetov a je oveľa príjemnejšie a zážitkovejšie ako vo vnútri, predovšetkým počas horúcich jarných a letných dní.  Tieto kritéria spĺňa naša Lesanka, ktorá sa pravidelne dopĺňa novými druhmi stromov, poskytuje príjemný chládok a je miestom na pozorovanie prírody. Keďže lavičky, stoly a prístupový most do Lesanky boli už značne poškodené, Rada rodičov pri našej ZŠ zrekonštruovala tieto priestory, za čo jej patrí veľké poďakovanie a v tomto smere ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa podielľali na skrášlení našich školských priestorov. Veľmi si to vážime a tešíme sa na príjemné chvíle v našej malej škole v prírode.

     • Roztrhlo sa vrece so súťažami

     • V marci a apríli sa už tradične konajú okresné kolá predmetových olympiád a iných súťaží. Naši žiaci sa do nich tiež zapojili: Tobias Berko súťažil 12.3. 2024 v okresnom kole geografickej olympiády, Adela Nechalová zo 6.triedy sa 3.4.2024 zúčastnila okresného kola matematickej olympiády, žiaci Žaneta Kocáková a Dominika Bartová zo 4.triedy, Ema Pekarová a Stanislav Pohliad z 3. triedy boli  zas 9.4.2024 súťažiť v okresnej Pytagoriáde. Čaká nás ešte okresné kolo biologickej olympiády. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v súťažiach ! Do fotogalérie bol pridaný nový album Roztrhlo sa vrece so súťažami .

     • Deň narcisov

     • Milí rodičia, 

      aj tento rok sa naša základná škola zapojí do finančnej  zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov. Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 28.krát.  Zbierka sa uskutoční vo štvrtok 18. apríla a aj vy môžete prispieť dobrovoľným finančným príspevkom. Po uliciach našej obce budú chodiť žiaci základnej školy s prenosnými pokladničkami, aby vám pripli na odev malý žltý narcis symbol nádeje a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. Každý z nás pozná niekoho, kto trpí rakovinou.
      Pripnite si malý kvietok za všetkých, ktorí bojujú so zákernou chorobou.

      Ďakujeme.

     • Beseda s hygienikom

     • Čistota- pol života! Aj takto môžeme nazvať besedu, ktorá sa uskutočnila v  piatok 12. apríla 2024. Zavítal  k nám  ďalší zaujímavý hosť, hygienik Ing. Michal Mokrý PhD. z Nestlé Prievidza. Pán Mokrý nám porozprával o svojej zodpovednej a zaujímavej práci. vysvetlil, prečo je veľmi dôležité pre naše zdravie aj pre zdravie druhých ľudí si umývať ruky a ako dodržiavať zásady správnej hygieny, aby sme boli zdraví. Pre mladších žiakov  si pripravil rôzne zábavné ukážky, úlohy a aktivity, Viete koľko bacilov sa nachádza na neumytých rukách? Ako si máme správne umývať ruky? Ktoré nebezpečné choroby sú chorobami špinavých rúk? Naši žiaci vám na tieto otázky  vedia odpovedať. Pozrite si fotografie z besedy vo fotoalbume Beseda s hygienikom.

     • Beseda s poľovníkom

     • 11. apríla 2024 sa uskutočnila zaujímavá beseda s poľovníkom  Ing. Tomášom Minichom.  Veľmi pútavo a odorne nám vysvetlil ako rastie les, ako sa udržiava, ako sa máme správať v lese, aby sme boli v bezpečí a neohrozili  seba ani jeho obyvateľov. Ukázal nám vzácnu skamenelinu z pohoria Vtáčnik jelení paroh i diviačie kly. Viete ako trúbi jeleň, keď si nahovára laň? Ako vyzýva svojho soka na súboj? Viete ako píska malé srnčiatko  a aké zvuky vydáva líška? To všetko nám predviedol vábičkami. Odpovedal aj na naše všetečké otázky: či už videl vlka, ako sa správať keď stretneme medveďa,, či sa v noci nebojí ísť do lesa. Našej škole daroval krásnu obrazovú publikáciu Vtáčnik . Sme veľmi vďační za nové poznatky a zdieľané zaujímavé zážitky.   Pozrite si fotoalbum  Beseda s poľovníkom.

     • Školské kolo Baltie

     • Každú rok sa naši žiaci zapájajú do riešenia úloh programátorskej súťaže Baltie . Tento rok sa školského kola zúčastnilo 8 žiakov 1.- 7. triedy. Veľmi nás potešilo, že tento rok sa súťaže zúčastnili aj traja prváci. Žiaci súťažili v 3 kategoriach.

      Výsledky: kategoria  A:  1. Kamil Švanda, 2. Sofia Milová   3. Alex Kováč.všetci z 1. triedy.

      Kategória B: 1. Patrik Komžik - 6. trieda, 2. Sebastán Žiško 4. trieda, 3. Lukáš Fábry 4. tr.

      kategória C: 1. Damiián Borecký 7.tr., 2. Martin Bartolen 7.tr., Pozrite si foto album Školské kolo Baltie.

     • Lovec hradov

     • Počuli ste už o Lovcovi hradov? Že ešte nie? 3. apríla návštívil našu školu, aby nám ukázal, že návševy hradov zámkov, kaštieľov, ba aj zrúcanín, sú veľmi zaujímavé a zábavné. A viete koľko tých hradov už  navštívil a jeho fotoaparát "ulovil" ? Vyše 500 ! A to nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Poľsku, Rakúsku, Slovinsku, Chorvátsku a Taliansku. Jeho zaujímavé rozprávanie bolo doplnené krásnymi fotografiami z jeho bádateľských výprav. Pozrite si náš fotoalbum  Lovec hradov a inšpirujte sa webstránkou https://www.lovechradov.sk/

       

     • Chceme Vás poprosiť o 2% z dane

     • Milí rodičia, starí rodičia a priatelia našej základnej školy. 

      V prvom rade Vám chceme poďakovať za Vašu pomoc v minulom roku. 

      Touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich už zaplatených daní za rok 2023 v prospech rodičovského združenia pri Základnej škole v Kamenci pod Vtáčnikom. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali  vo vyhovujúcom a peknom prostredí, škola mala kvalitné učebné pomôcky, prípadne zabezpečenie exkurzií pre deti. Toto je náš cieľ a snažíme sa ho postupne napĺňať. Žiadneho darcu to nestojí ani euro naviac, pretože sa jedná o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Ako Rodičovské združenie Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2% z vašich daní v prospech našej základnej školy a našich detí. 

      Ďakujeme

      • Údaje o prijímateľovi:

      • Obchodné meno: Rodičovské združenie pri  ZŠ a MŠ v Kamenci pod Vtáčnikom

      • IČO: 37913328 

      • Právna forma: Občianske združenie

      • Sídlo: Školská 192/8,  Kamenec pod Vtáčnikom, 97244 

      • Potrebné tlačivá môžete stiahnuť tu:   Vyhlasenie_o_poukazani_dane_-_2__za_rok_2023%285%29.pdf

     • Deň vody

     • Piatok 22. marca 2024 sme prežili v znamení  vody, pretože sme si pripomenuli Svetový deň vody. Šiestaci si pripravili zaujímavú rozhlasovú reláciu, žiaci zo školského parlamentu nalievali minerálku a bylinkové nápoje. Na hodinách fyziky sme pripravovali slané roztoky, počítali sme výkon vody, mladší žiaci plagátiky V prílohe si môžete pozrieť nový album Deň vody a animácie piatakov na tému voda

      den_vody.gif_samuel_ilias.gif   Den_vody.gif_K.P.gif    den_vody_JD.gif

       

     • Lovec hradov - beseda

     • Milí rodičia, v stredu 3.4.2024 sa uskutoční beseda s Lovcom hradov, ktorého milujú deti aj rodičia a za 4 roky navštívil 503 miest. Je to výchovno-vzdelávacia aktivita v rámci školy, ktorá zábavným a pútavým obsahom za 90 minút sprostredkuje žiakom históriu hradov a poznávanie prírody v ich okolí. Veríme, že po besede žiaci budú motivovaní spolu s Vami navštíviť nepoznané hrady a budú chcieť odhaliť ich ďalšie tajomstvá. Poplatok je 2 €.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje