• Pozvánka na plenárnu schôdzu ZRŠ

     • Pozývame všetkých rodičov na plenárnu a tiež triednu  schôdzu ZRŠ, ktorá sa uskutoční 6. decembra 2022 o 16:00 hod. v budove školy. Vaša účasť, milí rodičia, je vítaná a potrebná!

     • Všetkovedko a Expert geniality show

     • 30. novembra 2022 sa uskutočnila obľúbená poznávacia súťaž Všetkovedko pre žiakov 2.- 4. ročníka a Expert geniality show pre žiakov 5.-9. ročníka. Žiaci riešili zaujímavé úlohy, lúštili hlavolamy a hádanky.  Využili svoje vedomosti zo všeobecného prehľadu, matematiky, prírodných vied, dejepisu, geografie, slovenského  či anglického jazyka. Pozrite si naše "vedomostné zápolenie" vo fotoalbume Všetkovedko a Expert geniality show.

     • Vianočné tvorenie

     • Všetci sa už tešíme na najkrajšie sviatky v roku na Vianoce. V škole sa pripravuje kultúrny program, mení sa výzdoba tried, chodieb i okolia školy. Žiaci na hodinách etickej výchovy,výtvarnej výchovy a krúžku Tvorilkovo  tvoria vianočné ozdoby a  svietniky  na vianočné obecné vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 4. 12.2022 v centre obce. Naše vianočné tvorenie a výzdobu si môžete pozrieť vo fotoalbume Vianočné tvorenie.

     • súťaž Náboj Junior 2022

     • V piatok 25.-11.2022 sa na Gymnáziu Nedožerského v Prievidzi uskutočnila vedomostná súťaž Náboj Junior, ktorá má medzinárodný charakter.   Štvorčlenné súťažné družstvá riešili náročné úlohy z matematiky a fyziky. Z našej základnej školy sa zúčastnili dve družstvá deviatakov. Momentky zo súťaže si môžete pozrieť vo fotoalbume súťaž Náboj Junior2022.

     • Školské kolo geografickej olympiády

     • 23.11.2022  sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 5.-9. ročníka, ktorí si vyskúšali svoje vedomosti z orientácie na mape, o našej Zemi, o Slovensku i ďalekých krajinách sveta. Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali: kategória E: Nina Nechalová 9. trieda, Nela Šnircová 8.trieda, kategória F: Samuel Kubasák a Patrik Iliáš 7. trieda, kategória G: Adela Nechalová a Tatiana Žiaková 5.trieda, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole.  Školské kolo geografickej olympiády.

     • Projekt: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Naša základná škola sa zapája do  dobrovoľníckeho projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Ide o celoštátnu akciu, ktorej poslaním je potešiť našich seniorov v Domovoch dôchodcov a pripraviť im o čosi štedrejšie Vianoce.  Pripravíme  pre nich balíčky - krabice od topánok, obsahujúce niečo sladké, slané, na zábavu, teplé, voňavé, mäkké a zo srdca. Pomôžte nám naplniť malé balíčky radosťou, pozornosťou a láskou.  Krabice doneste do školy do 5.12.2022. Viac informácii nájdete na web stránke https://www.kolkolasky.sk/

       

     • Projekt Hudobné nástroje našimi očami

     • Každý z vás určite pozná kamenčiansku KapeLLku. Veď Kamenčania majú hudbu v krvi:radi spievajú, tancujú a mnohí vedia hrať na hudobných nástrojoch. Kto z vás však vie, že naši žiaci dokážu vytvoriť alebo vyrobiť  hudobné nástroje?  Pani učiteľka Mgr. Kornélia Krištofová pripravila so žiakmi 5.-8. ročníka zaujímavý projekt z hudobnej výchovy Hudobné nástroje našimi očami. Žiaci vyrobili hudobné nástroje z recyklovaného odpadu: kartón, polystyrén, textil, konzervy, plasty, ... Pozrite si fotografie z prehliadky vo fotogalérii  Projekt Hudobné nástroje našimi očami .

     • Beseda s policajtkou

     • 16.11.2022  nás navštívila kapitánka štátnej polície Ing.D.Preťová.Mladším žiakom  porozprávala o bezpečnosti na cestách a ochrane účastníkov cestnej premávky. Žiaci ochotne odpovedali na jej kontrolné otázky : Ako sa máme správať, keď prechádzame na druhú stranu cesty? Aká je to dopravná značka? Čo máme nosiť na oblečení pre lepšiu viditeľnosť? Ako máme jazdiť na bicykli a kolobežke ? Naša hostka tiež ochotne odpovedala na detské všetečné otázky.  23.11. 2022 sa uskutočnili 2 besedy so staršími žiakmi. Piataci a šiestaci sa zúčastnili besedy Nebezpečný internet venovanej nástrahám číhajúcich na internete,zvlášť na sociálnych sieťach. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka besedovali na tému Zákerná droga o nebezpečenstvách omamných látok a závislosti. Pozrite si fotografie vo fotoalbume Beseda s policajtkou

     • Vianočné trhy 2022

     • Pozývame Vás na vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 4. decembra 2022 od 14:00 hod  v centre obce. V prípade nepriaznivého počasia sa vianočné trhy budú konať v spoločenskom dome.Vianočné trhy organizuje obec Kamenec pod Vtáčnikom. Deti, pozývame aj Vás, pretože nás navštívi aj svätý Mikuláš. 

     • Exkurzia v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi

     • Žiaci z krúžku Krátke fyzikálne príbehy navštívili zaujímavú výstavu Minerály majstri tvarov a farieb v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Výstavou nás sprevádzala jej kurátorka geologička Ing. Katarína Keratová. Po priehliadke hornín a nerastov zo slovenských i svetových lokalít sme skúšali tvrdosť  minerálnych kameňov,mincou a klincom, reakciu s kyselinou a skúmali sme ich kryštáliky pod lupou a mikroskopom. naše mineralogické bádanie si môžete pozrieť vo fotoalbume Exkurzia v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.

       

     • Navštívil nás "Martin na bielom koni "

     • Piatkové vyučovanie nám spestrila zaujímavá rozhlasová relácia o svätom Martinovi a návšteva sv. Martina so štedrými Vločkami. Prečo štedrými? Aj keď nás nenavštívil prvý novembrový sniežik, Vločky-naše siedmačky Natália a Sára, každého počastovali snehurkovými ľadovými cukríkmi. Svätomartinskú návštevu si môžete pozrieť vo fotoalbume Navštívil nás "Martin na bielom koni ".

     • iBobor 2022

     • V týždni vedy a techniky, tento rok  od 7.11. do 11.11. 2022,  sa každoročne zapájame do informatickej súťaže iBobor. Tento rok súťažilo 52 žiakov  2.-9. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali: kategória Kadet( 8.+9. ročník) :   Adriana Bialešová 9. triedakategória Drobec(2.+3. ročník):   Adriana Štorcelová, Šimon Rybár a Michaela Mokrá  3. trieda,  kategória Bobrík 4+5. ročník: Adela Nechalová a, Patrik Komžík 5.trieda. Všetkým úspešným súťažiacim blahoželáme!  Naše počítačové "zápolenie si môžete pozrieť vo fotoalbume iBobor 2022.

     • Olympiáda v slovenskom jazyku

     • Naši deviataci sa zúčastnili školského kola olympiády v slovenskom jazyku. Máme 4 úspešných riešiteľov Nina Nechalová, Adriana Bialešová, Juraj Píš, Ester Pisárová. Žiačka Nina Nechalová postupuje do okresného kola. Nine držíme palce  !

     • Vystúpenie pre dôchodcov

     • Mesiac október je venovaný úcte k starším. Naši starí rodičia a starí ľudia si túto úctu určite zaslúžia. Veď vychovali našich rodičov a pomáhajú im aj pri našej výchove. Spolu trávime veľa voľných krásnych  chvíľ. Rozhodli sme sa potešiť ich malým programom s pohostením. Naši mladší žiaci si pripravili pekné skladby, básničky hádanky a pesničky. Fotografie z tohto milého stretnutia si pozrite vo fotoalbume Vystúpenie pre dôchodcov.

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     •  Tento rok sa medzinárodný deň školských knižníc niesol v znamení lásky ku knihám" Ako máme radi našu školskú knižnicu." Veru, máme ju veľmi radi, lebo radi čítame. Máme novučičkú knižnicu plnú zaujímavých titulov, ktoré si môžeme čítať v pohodlí čitateľského kútika alebo domova. V pondelok 24. októbra 2022  pripravila pani učiteľka PhDr. Denisa Laurová. Spolu s deviatakmi pripravila  pre mladších žiakov Putovanie rozprávkovou ríšou. Našich prváčikov privítali Danka a Janka, Černokňažník, čertíci, Poľovník, Červená čiapočka či slávny detektív Poirot. Prváci a druháci plnili zaujímavé úlohy: riešili záhadu popletených rozprávok, skladali puzzle. Samozrejme  že si obľúbené rozprávkové postavičky aj nakreslili. Obľúbenou knihou našich druhákov je Bola raz jedna trieda, ktorú celú sami prečítali. Tretiaci zas čítali obľúbenú knihu Mach a Šebestová  a švrtáci si urobili hravé čítanie spojené v tvorbou jednoduchých hračiek. Nedali sa zahanbiť ani šiestaci, ktorí čítali o praveku na hodinách dejepisu a vytvorili pekné básničky o živote v praveku. Siedmaci a deviataci vyhľadávali citáty o knihách, frazeologizmy, príslovia a porekadlá. Naučili sa vyhľadávať nielen informácie, ale pochopiť význam symbolu, citátu či myšlienky básne. Ve´d Rúfusove modlitbičky  skrývajú toľko krásy! Pozrite si naše čitateľské aktivityvo fotoalbume Medzinárodný deň školských knižníc.

     • Pozvánka pre starých rodičov

     • Milí starí rodičia, pozývame Vás na malý program,

      ktorý sa uskutoční  vo štvrtok 27. októbra 2022 o 10:45 hod.

      Program je naším poďakovaním za Vašu lásku , starostlivosť a obetavosť.

      V prípade priaznivého počasia sa vystúpenie uskutoční pred školou, v prípade  nepriaznivého počasia v budove školy. 

      Tešíme sa na Vás!   

     • Október- Mesiac úcty k starším

     • V októbri si pripomíname úctu k starým ľuďom. Na hodinách slovenského jazyka, informatiky, výtvarnej výchovy a v školskom klube sme tvorili: Štvrtáci písali ďakovný list starým rodičom, piataci a šiestaci písali o svojich starých rodičoch na informatike, prváci zas kreslili svojich starkých. Starší žiaci na hodinách etickej výchovy vytvorili pre svojich starkých malé milé darčeky a siedmaci a deviataci zložili na hodinách slovenského jazyka milé básničky o starých rodičoch. Do fotogalérie bol pridaný nový album Október- Mesiac úcty k starším.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje