• História školy

    • Vznik školy v obci Horný Kamenec sa zhoduje  so vznikom miestnej fary asi okolo roku 1435.

     Školská budova, ktorá bola vybudovaná v 18. storočí, hoci bola veľmi malá a chatrná, napokon v roku 1803 zhorela a vyučovanie sa vykonávalo v organistovom byte, ktorý bol súčasne učiteľom. K bytu bola pristavená ešte jedna miestnosť, v nej sa vyučovalo až do roku 1883. V tomto roku bola farníkmi Horného a Dolného Kamenca postavená z milodarov zvlášť školská budova. Jej vlastníkom bola rímsko-katolícka obec a tak bola škola pomenovaná ako rímsko-katolícka ľudová škola.

      V roku 1910 vznikla nová školská budova v Dolnom Kamenci a 160 detí sa rozdelilo do dvoch budov.

     V týchto priestoroch žiaci vzdelávali na zmeny až do školského roku 1948/49. Vtedy pribudla tretia školská budova. V nej bola zriadená stredná škola, ktorú navštevovali aj žiaci zo susednej obce Zemianske Kostoľany.

     Od školského roku 1953/54 bola zriadená osemročná stredná škola. Budovy, v ktorých sa učilo, boli vo viacerých častiach obce. V nich sa vyučovalo až do roku 1971, kedy bola otvorená nová škola pre ročníky 1.-9., v ktorej sa vyučuje až dodnes. Od roku 1956 sa obce Horný Kamenec a Dolný Kamenec spojili a vytvorili obec pod spoločným názvom Kamenec pod Vtáčnikom.

      V súčasnom období je v každom ročníku jedna trieda, t.j. patrí medzi malé školy s úplnými ročníkmi.

     Napriek tomu poskytuje svojim žiakom rôznorodé aktivity a využíva ich prirodzený záujem o rozvíjanie technických, umeleckých alebo športových daností. Mimoškolská činnosť sa uskutočňuje prostredníctvom školského klubu detí, záujmoveho útvaru zdravotníckeho, ovocinárskeho a navštevovaním nepovinných predmetov - práca s počítačom, cvičenia z matematiky, pohybová príprava, náboženská výchova, etická výchova.

     Už štvrtý rok pracuje pri ZŠ Školské športové stredisko so zameraním na bežecké lyžovanie. Cudzí jazyk sa vyučuje od tretieho ročníka (anglický a nemecký ).

     Na základe predloženého projektu „Škola podporujúca zdravie“ a výsledkov prvej fázy jeho realizácie získala naša škola dňa 1. mája 2000 CERTIFIKÁT o prijatí do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.

     V školskom roku 2001/2002 sa zapojila do projektu INFOVEK.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje