• Základné údaje

    • Základná škola Kamenec pod Vtáčnikom

     ŠKOLA PRE ŽIVOT:

     OTVORENÁ, VŠESTRANNÁ

     VYSVETĽUJE, USMERŇUJE, ZABÁVA

                                                       

     Názov:   ŠKOLA PRE ŽIVOT

     Stupeň vzdelania: ISCED 1  

     Dĺžka štúdia: 4-ročná

     Stupeň vzdelania: ISCED 2

     Dĺžka štúdia: 5-ročná

     Vyučovací jazyk: slovenský

     Študijná forma:  denná

     Druh školy: štátna 

      

     Predkladateľ:

     Názov školy: Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom

     Adresa: Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

     IČO: 36126721, DIČ 202 162 25 70

     Riaditeľka školy: PaedDr. Ing. Martina Ezechiašová

     zástupkyňa pre 1. a 2. stupeň: Mgr. Marcela Machová

      

     Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: PaedDr.Martina Ezechiašová

      

     kontakty:

      

     Vedenie školy

     Útvar ekonomicko-správny

     Útvar školského stravovania

     Tel. 046/5465350

     Mobil 0911876001


     0904032102

     0904194347

      

     e-mail:

     zskamenec@gmail.com

     webová stránka:

     www.zskamenec.edupage.org

      

     Zriaďovateľ:

     Názov: Obec Kamenec pod Vtáčnikom

     Adresa: Dolnokamenčianska 57/1, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

     Kontakt:

     Telefón:  046/5465156, 015, 016

     Fax:        046/5465156

     e-mail: info@kamenec.sk

     webová stránka: www.kamenec.sk

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje