• Školské aktivity 2013/2014

    • fotografie z jednotlivých školských a triednych aktivít si pozrite vo fotoalbume

     september: 

     • 2.9.2013 slávnostné otvorenie školského roka,privítanie prvákov
     • 5.9.2013  Indiánsky deň -projekt
     • 6.9.2013  Medový deň-projekt
     • 21.9.2013 Beh SNP 1. ročník
     • 25.9.2013 Exkurzia Podolie-Beckov 1.-4. ročník
     • 25.9.2013 Exkurzia Orava 5.-9. ročník
     • 26.9.2013 Jesenné tvorivé dielne

      

     október:

     • 1.10.2013 Prehliadka výstavy ovocia a zeleniny:Poďakovanie za úrodu vo farskom kostole 
     • 1.10.2013 Zber papiera  1.-9. ročník
     • 2.10.2013 Brigáda na Papierni 7.-9. ročník
     • 3.10.2013 Cezpoľný beh 5.-9. ročník
     • 4.10.2013 Coca cola Cup turnaj vo futbale Oslany
     • 8.10.2013  Záložka do knihy spája školy-projekt 1.-9. ročník
     •                Sadenie stromčeka-projekt- 1. ročník
     • 11.10.2013 Divadlo:Profesor Indigo- lekcia slušného správania 1.-9. ročník
     • 14.10.2013 Šarkaniáda 1.-4. ročník
     • 15.10.2013 Turnaj v malom futbale 
     • 23.10.2013 Posedenie s dôchodcami
     • 24.10.2013 Deň športu-projekt 1.-9. ročník
     • 25.10.2013 Utužujeme si zdravie z vlastnej úrody-projekt  
     • 26.10.2013 Svetový deň výživy- rozhlasová relácia
     • 28.10.2013 Medzinárodný deň školských knižníc-/projekt
     • 28.10.2013 Slávnostná akadémia venovaná starším 1.-9. ročník

      

     november:

     •  Návšteva cintorína-Pamiatka zosnulých  
     •  Zabávame sa čitateľskými aktivitami
     • 6.11.2013 Komparo testovanie 8.ročník
     • 13.11.2013 Pilotné testovanie žiakov 5. ročníka
     • Burza stredných škôl
     • Zvuky farieb-projekt 4. ročník
     • predmetové projekty- biológia, dejepis, slovenský jazyk
     • 11.11.-15.11.201 3iBobor 2013-online súťaž v informatike 3.-9.ročník
     • 20.11.2013 Divadlo Cliperton: Čert a Káča 1.-9. ročník

      

     december: 

     • 6.12.2013 Mikuláš v škole 1.-9. ročník
     • 6.12.2013 Mikulášska diskotéka 1.-9. ročník
     • Vianočný svietnik, vianočná ikebana-projekt 5.-9. ročník   
     • Pošta Ježiškovi 2.-3. ročník
     • 13.12.2013 Lucia v škole 3. ročník
     • Vianočná pohľadnica pre dôchodcov 5.-9. ročník
     • 13.12.2013 Večer s Bibliou-/projekt 1.-9. ročník
     • 20.12.2013 Vianočný koncert ZUŠ Nováky
     • 21.12.2013 Vianočný turnaj vo vybíjanej
     • 21.12.2013 Vianočná burza a detský punč
     • 21.12.2013 Vianočné posedenie pri stromčeku
     • 21.12.2013 Vianočná  besiedka

      

     január:

     • 15.1.2014 Novoročné požehnanie
     • Filipove dobrodružstvá-beseda s políciou 2. ročník
     • 17.1.2014 Slovenský pohár- účasť na bežeckých pretekoch
     • školské kolo fyzikálnej olympiády kat G
     • medzinárodné kolo Creativ Baltie
     • Prikrmujeme vtáčiky-projekt 5. ročník
     • Otvorené laboratóium- laboratórne práce v SOŠ Nováky
     • ukončenie 1. polroka 

     február:

     • 5.2.2014 Zápis do 1. ročníka 
     • 5.2.2014 Školské kolo Biblickej olympiády 5.-9. ročník
     • 14.2.2014 Oci,mami, cvičte s nami! 1.-4. ročník
     • Európa v škole- školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín- triedne kolá
     • školské kolo chemickej olympiády
     • Hodina s knihou v školskej knižnici 1.-4.ročník
     • projekt Voda 6. ročník
     • 8.2., 16.2.2014 Slovenský pohár- súťaž v behu na lyžiach

     marec:

     • 3.3.2014 Fašiangy v škole
     • 3.3.2014 Pochovávanie basy 2.-3. ročník
     • Čítame si v Lesanke-projekt 1. ročník
     • 4.3.2014 Divadlo Cliperton Princezná Lada 1.-9. ročník
     • 4.3.2014 Návšteva škôlkarov u prvákov
     • 6.3.2014 Okresné kolo Baltie- súťaž v programovaní
     • brigáda v Lesanke -projekt 1. ročník
     • 10.3.2014 Hviezdoslavov Kubín -školské kolo
     • 12.3.2014 Stretnutie v obecnej knižnici 1.-4. ročník
     • 12.3.2014 Návšteva handrárskej izby 1.-4. ročník
     • 12.3.2014 Testovanie 9  žiakov 9. ročníka 
     • Čitateľské triedne aktivity 
     • 11.3.2014  Oliho príbeh - beseda so železničnou políciou 2.-3. ročník
     • 14.3.2014 V kráľovstve rozprávkových kníh- projekt 1. a 7. ročníka
     • 15.-16.3.2014 Majstrovstvá Slovenska v bežeckom lyžovaní
     • 17.3.2014 triedne kolá Slávik Slovenska
     • 18.3-19.3.2014 Pytagoriáda -okresné kolo 2.-9. ročník
     • Tehlička pre Angolu 2014- pôstny projekt
     • Otvorená hodina hudobnej výchovy a čítania v 2. triede
     • 24.3.2014 Matematický klokan
     • Krajské kolov programovaní  Baltie
     • Povesti o slovenských hradoch- literárny projekt 5. ročník
     • Ekoprojekt 5.ročník Zomierajú postojačky
     • Otvorená hodina čítania a hudobnej výchovy- 2. ročník
     • 24.3.2014 Matematický klokan celoslovenská súťaž
     • 26.3.2014 Biblická olympiáda -dekanátne kolo 5. miesto
     • Biblia očami detí - výtvarná súťaž
     • 27.3.2014 Chemická olympiáda -okresné kolo 2 úspešné riešiteľky
     • 28.3.2014 Deň učiteľov- rozhlasová relácia
     • 30.3.2014 Slovenský pohár v bežeckom lyžoavní Štrbské Pleso

      

     apríl:

     •   2.4.2014 Medzinárodný deň detskej knihy 2.,3.,4.ročník
     • 31.3.-4.4.2014-Týždeň slovenských knižníc- čitateľské aktivity
     • slávnostné ukončenie lyžiarskej sezóny
     • Kreslíme a modlíme sa krížovú cestu -projekt náboženská výchova 1.-9.ročník
     • školské kolo Slávik 2014
     • Beseda  o škodlivosti závislotí s klientami revitalizačného zariadenia v Koši 
     • 11.4.2014 Deň narcisov 
     • 15.4.2014 Exkurzia Bratislava- divadlo,návšteva Národného múzea /5.-9.ročník
     • 16.4.2014 Beseda  s políciou o bezpečnosti cestnej premávky/ 3. a7. ročník
     • 16.4.2014 Jarné tvorivé dielne
     • 16.4.2014 krížová cesta
     • 23.4.2014 Deň Zeme- kreslenie na školský chodník/1.-4.ročník
     • 24.4.2014 účasť Kláry Šrámekovej  na odovzdávaní cien Biblia očami detí
     • 24.4.2014 Beh oslobodenia obce Bystričany-regionálna súťaž v cezpoľnom behu
     • 25.4.2014 Národné kolo Baltie Prievidza- A-Lukáč, V.Lukáčová
     • účasť výtvarnými prácami na projektoch Ľudské práva očami detí a Zomierajú postojačky 
     • 30.apríl Stavanie mája, vystúpenie mladších žiakov s folklórnym pásmom v obci

      

      

     máj:

     • 2.máj 2014- 3.ročník Cezpoľného behu
     • 6. máj 2014 Digitálne Planetárium
     • 6.-7.máj 2014 Kurz poskytovania Prvej pomoci
     • 9.máj 2014 Oslava sviatku sv. Floriána
     • 9.máj 2014 brigáda starších žiakov na Papierni
     • 12.máj vyšlo  nové číslo školského časopisu Kamenáčik
     • 15.máj 2014 slávnostná akadémia ku Dňu matiek a ku Dňu rodiny

     jún:

     • 30.máj 2014 oslava Dňa detí,ktorú pripravili rodičia v lokalite Píly
     • 3. jún 2014 výlet 2.-4. ročník Donovaly-Habakuky 
     • 13.júna 2014 koncoročný výlet 5.-9. ročník Banská Štiavnica
     • 17. júna 2014 Tematický deň - Naši domáci miláčikovia
     • 20. júna 2014 Beseda s policajným psovodom
     • 21.6.2014 Koncert za dobré vysvedčenie -účinkovanie našich žiakov
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje