• Školské aktivity 2014/2015

    • SEPTEMBER:

     • 2.9. Slávnostné otvorenie šk.roka,privítanie prvákov
     • 5.9. Deň s medom -projekt
     • Beh SNP žiaci 1.-4.ročníka
     • exkurzia Nitra Po stopách predkov / 5.-9.ročník/
     • exkurzia Valašská Belá- sklárske múzeum 1.-4. ročník

     OKTÓBER:

     • Výstavka jesenných plodov a výtvarných prác na tému Jeseň
     • Deň s Integráčikom - celoslovenská výtvarná súťaž organizovaná MV
     • regionálna súťaž Futbal
     • "Letecký deň" s papierovými lietadielkami
     • Posedenie s dôchodcami,bývalými pedagógmi našej ZŠ

     NOVEMBER:

     • návšteva cintorína,pamiatka zosnulých
     • Komparo -testovanie žiakov 8.a 9. ročníka
     • 11.11.-18.11. iBobor- informatická  on line súťaž /3.-9. ročník

     DECEMBER:

     • návšteva Mikuláša v škole
     • Ľudové zvyky na Luciu
     • Čarovný svet rozprávky
     • Otvorené laboratórium
     • Školský vianočný turnaj
     • vedomostná súťaž Všetkovedko 
     • vianočné posedenie pri jedličke
     • adventné tvorivé dielne

     JANUÁR:

     • posviacka školy
     • beseda o ceste do Santiaga de Compostella
     • Popoludnie s Bibliou
     • beseda o dospievaní
     • zápis do 1. ročníka

     FEBRUÁR:

     • Fašiangy v škole
     • divadlo Cisárove nové šaty
     • Oci,mami, cvičte s nami
     • detský karneval
     • školské kolo biblickej olympiády
     • školské kolo Hviezdoslavov Kubín 
     • školské kolo matematickej olympiády
     • školské kolo Pytagoriády
     • vedomostná súťaž Všetkovedko
     • výtvarná súťaž Vesmír očami detí
     •  

     MAREC:

     • Pytagoriáda-okresné kolo
     • geografická olympiáda-okresné kolo
     • chemická olympiáda-okresné kolo
     • matematická olympiáda-okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín-šlkolské a okresné kolo
     • školské kolo ekologickej olympiády
     • školské kolo Baltík
     • matematická súťaž Matematický klokan
     • interaktívna výstava Vedecká hračka
     • interaktívna výstava Dotkni sa chémie
     • účasť na výstave Anna Franková
     • dekanátne kolo biblickej olympiády
     • Topenie Moreny a vítanie jari
     • krížová cesta detí
     • výtvarné súťaže: Biblia očami detí, Maskot školy, Príroda- učebnica života
     • Jarné tvorivé dielne
     • Deň narcisov
     • relácia: Deň vody
     • relácia Deň učiteľov
     • beseda  o závislostiach

     APRÍL:

     • výtvarná súťaž :Moje mesto
     • Deň Zeme
     • cezpoľný beh- školské kolo
     • Staviame  máje
     • Výtvarná súťaž :ZOO Bojnice oslavuje
     • výtvarná súťaž :Ľudské práva očami detí

     MÁJ:

     • Cezpoľný beh v Bystričanoch
     • Beseda o bezpečnosti na cestách
     • okresné kolo v atletike
     • okresné, krajské a celoslovenské kolo Baltie
     • Oslava Dňa matiek
     • exkurzia Piešťany- Trenčín 5.-9. ročník
     • plavecký výcvik
     • beseda s mestskou políciou
     • výtvarná súťaž :Maľujeme s Primalexom
     • Oslava MDD na farme

      

     JÚN:

     • školský výlet 1.-4. ročník Harmanec
     • Koncert za dobré vysvedčenie
     • návšteva hvezdárne Partizánske - 9. ročník
     • didaktické hry 1.-4. ročník
     • návšteva materskej školy- 1. ročník
     • školský výlet 5.-9. ročník Viedeň ZOO
     • rozlúčka deviatakov so školou
     • vyhodnotenie školského roka spojené s odmeňovaním najúspešnejších žiakov
     • výchovný koncert Viktor
     • slávnostné ukončenie školského roka
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje