• Školské aktivity 2017/2018

    • SEPTEMBER:

     • 4.9.2017 Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
     • 16.9.2017 vystúpenie žiakov 1. ročníka na Medovom dni v obci
     • 20.9.2017 Okresné kolo v cezpoľnom behu v Prievidzi: 1.miesto M.Klementová IX.trieda,                              2.miesto D.Hatalová VIII.trieda, 2.miesto D. Žigmund VIII.trieda,družstvo dievčat 1.miesto 
     • 22.9.2017 Cezpoľný beh SNP ZŠ Zemianske Kostoľany
     • 22.9.2017 finančná zbierka Biela pastelka 

      

     OKTÓBER:

     • Mesiac úctu k starším -triedne besiedky, aktivity 
     • Záložka do knihy spája školy -výtvarný projekt
     • 10.10.2017 Krajské kolo v cezpoľnom behu Dubnica nad Váhom  : družstvo dievčat V.Kasáková, M.Klementová,D.Hatalová 4.miesto
     • Návšteva prvákov v materskej škole
     • obvodné kolo Florbal chlapci- 3.miesto
     • exkurzia Oravský skanzen a Literárne múzeum P.O.Hviezdoslava 5.-9. ročník
     • Sadenie stromčeka 1. ročník 
     • Milión detí sa modlí ruženec - účasť na výzve
     • 19.10.2017 Exkurzia Banská Štiavnica 1.-4. ročník
     • 20.10.2017 návšteva expozícií v Hornonitrianskom múzeu 3.+4. ročník
     • 16.10.2017- 20.10.2017 Týždeň zdravej výživy- Hovorme o jedle
     • 23.10.-26.10.2017 týždeň Ligy proti rakovine
     • 23.10.2017 Medzinárodný deň školských knižníc
     • 26.10.2017 Beseda o zdravom stravovaní+ Biely deň

      

     NOVEMBER:

     • 7.11.-10.11.2017 iBobor-informatická súťaž 2.-9.ročník účasť 54 žiakov, 18 úspešných riešiteľov
     • 9.11.2017 etestovanie žiakov 5.ročníka 
     • 13.11.-16.11.2017 Týždeň vedy a techniky-týždeň venovaný propagácii prírodných vied a techniky
     • 22.11.2017 Testovanie 5
     • 30.11.2017 vedomostná súťaž Všetkovedko

      

     DECEMBER:

     • 1.12.2017 Mikulášska diskotéka
     • 5.12.2017 Mikuláš v škole
     • 7.12.2017 programátorská súťaž Hodina kódu- Hour of Code
     • 8.12.2017 Adventná kvapka krvi
     • 11.12.2017 Otvorené laboratórium
     • 11.12.2017 beseda o finančnej gramotnosti
     •                   Pošta Ježiškovi
     • 21.12.2017 recitačná súťaž Šaliansky Maťko
     • 22.12.2017 vianočný turnaj vo vybíjanej
     • 22.12.2017 triedne vianočné besiedky

      

     JANUÁR:

     • 18.1.2018 Učíme sa v pyžame- čitateľské aktivity v 4.triede
     • 24.1.2018 okresné kolo matematickej olympiády- V. Lukáčová 5.trieda- úspešná riešiteľka /8.-9.miesto/
     • 26.1.2018 okresné kolo Šaliansky Maťko-N.Nechalová, S.Píšová
     • 27.1-28.1.2018 Biela stopa- bežecké preteky :D.Hatalová 2.miesto, M. Klementová 3.miesto
     • 31.1.2018 vyhodnotenie 1.polroka šk. roka 2017/2018
     •  

     FEBRUÁR:

     1.2.2018 divadelné predstavenie Putujeme histórou Slovenska

     1.2.2018 školské kolo biblickej olympiády

     13.2.2018 školský karneval

     MAREC:

     APRÍL:

     MÁJ:

     JÚN:

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje