• Tematické oblasti výchovy

    Činnosť ŠKD realizujeme prostredníctvom Výchovného programu " Sme otvorení k spolupráci". Názov aj motto programu vystihuje význam, ktorý  prisudzujeme k hodnote spolupráce medzi ľuďmi. Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania realizujeme v týchto výchovných oblastiach:

    - vzdelávacia
    - spoločensko - vedná
    - pracovno - technická
    - prírodovedno - environmentálna
    - esteticko - výchovná (výtvarná, hudobná, literárno - dramatická)
    - telovýchovná (športová, turistická, zdravotná)

    Úhrada nákladov

    Obec ako zriaďovateľ určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí na
    7,00 € na mesiac a žiaka.

    Prevádzka ŠKD

    - denná činnosť   od 11,25 hod.   do 16,00 hod.
    - vychovávateľka: Mgr. Kornélia Krištofová

    Rozvrh  týždennej  činnosti  ŠKD

    Deň

    11,25 - 12.00

      12,00/20 – 12,50

     Odpočinková, relaxačná

    12,50 – 14,00 

    Rekreačná

    14,00 – 14,50 

    Záujmová

    14,50 – 16,00 

    Vzdelávacia

    Po

    Osobná hygiena 

     - obed

     Rozhovory s deťmi, 

    voľné kreslenie, 

    obkresľovanie

    Tematická vychádzka, 

    hry na šk. ihrisku

    Prírodovedno -

    environmentálna

    Príprava na vyučovanie

    DH

    Ut

    Hlavolamy, hádanky,

    riekanky, tajničky, 

    doplňovačky

    Pohybové hry,

     vychádzka 

    Pracovno - technická

    Príprava na vyučovanie

    DH

    St

    Prezeranie detských

    časopisov, kníh,

     spoločenské hry   

    Besedy, súťaže,

      hry na školskom dvore

    Telovýchovná

    DH

    Št

    Čítanie rozprávok na pokračovanie, 

    hry s hračkami a hrami

    Kolektívne a spontán. 

    hry na šk. ihrisku

    Esteticko - výchovná

    Príprava na vyučovanie 

    DH

    Pi

    Stolové hry, karty, 

    skladačky, hry s kockami

    Vychádzky, hry, súťaže

    Spoločensko - vedná

    Týždenné hodnotenie

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje