• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - balík služieb 30/mesačne s DPH 22.01.2019 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 22.01.2019
  Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 26.01.2018 Základná organizácia OZ PŠaV PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 29.01.2018
  Zmluva Kúpna zmluva s DPH 21.12.2018 T-613 s.r.o. Ingrid Petrisková vedúca ŠSZ 07.01.2019
  Zmluva Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 15/mesačne s DPH 02.09.2015 Waste for taste s.r.o. PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 30.09.2015
  Zmluva Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2016 s DPH 31.08.2016 ZO OZPŠaV PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 12.09.2016
  Zmluva Licenčná zmluva s DPH 03.02.2015 Vema s.r.o. 03.02.2015
  Zmluva Darovacia zmluva 122,30 s DPH 04.12.2015 Rodičovské združenie pri ZŠ a MŠ v Kamenci pod Vtáčnikom 16.12.2015
  Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu 25.99za1MWhplynu s DPH 12.06.2014 ZSE Energia a.s. 15.12.2014
  Zmluva Zmluva o výpožičke 0,00 s DPH 03.10.2014 MŠVVaŠ 15.12.2014
  Zmluva Darovacia zmluva RZ 116,60 s DPH 15.12.2014 RZ pri ZŠ a MŠ v Kamenci pod Vtáčnikom 15.12.2014
  Zmluva Kúpna zmluva 1,00 s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom a.s. PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 13.03.2019
  Zmluva Zmluva o dodávke plynu predruhtarifyM4fixnáSOPo0.01800/kWh;predruhtarifyM4fixnáSOPp0.0011/kWh;predruhtarifyM4fixnáFMSo2.00/mes bez DPH 29.11.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 29.11.2016
  Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 22253/26120130025 0,00 s DPH 30.10.2014 MPC 20.11.2014
  Zmluva Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 15/mesiac s DPH 10.10.2014 Waste for taste s.r.o. 13.10.2014
  Zmluva Zmluva o účasti na projekte č. 22253/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s DPH 03.09.2014 MPC 01.10.2014
  Zmluva Licenčná zmluva s DPH 15.02.2019 Vema s.r.o. PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 15.02.2019
  Zmluva Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 05.02.2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 05.02.2019
  Zmluva Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach s DPH 19.12.2018 GPM VOZ s.r.o. Ingrid Petrisková vedúca ŠSZ 07.01.2019
  Zmluva Kúpna zmluva s DPH 21.12.2018 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Ingrid Petrisková vedúca ŠSZ 07.01.2019
  Zmluva Zmluva o obstaraní pobytu 2 972.50 s DPH 03.05.2018 Ceres Slovakia s.r.o. PaedDr. Martina Ezechiašová riaditeľka školy 07.05.2018
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3905
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje