• Slávnostné otvorenie školského roka

     • Brány našej školy sa otvorili 4. septembra 2023 a privítali všetkých žiakov, rodičov a priaznivcov našej školy. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky PaedDr. Martiny Ezechiášovej nasledoval krátky kultúrny program, ktorý so žiakmi  pripravila pani učiteľka Mgr. Kornélia Krištofová. Noví prváčikovia sa predstavili starším kamarátom a nedočkavo sa rozbehli do  triedy, kde ich čakala pani učiteľka Mgr. Iveta Haláčová s novučkými šlabikármi. Všetkým žiakom, učiteľom a nepedagogickým pracovníkom prajeme úspešný školský rok 2023/2024!

       

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné otvorenie školského roka.

     • Oznam slávnostné otvorenie školského roka

     • Škola volá.

      Vážení rodičia, milí žiaci, 

      Brány školy sa otvoria  v pondelok 4. septembra 2023,kedy bude   slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024  o 9,00 hod. v budove školy. V tento deň školská jedáleň nevarí a nebude v prevádzke ani školský klub detí.

     • Žiadosť rodiča dieťaťa o poskytnutie dotácie na stravu

     • Žiadosť rodiča o poskytnutie dotácie na stravu dieťaťa od 01.09.2023

      Informácia o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.09.2023 na deti, ktoré navštevujú  základnú školu[1]

       

      V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje   základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

      Dotácia na  stravu sa poskytuje v sume:

      • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
      • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

      • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
      • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, si vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto diétne jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate  a dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do  ZŠ).

      Ak dieťa navštevuje a máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu na  dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania alebo schránky pri hlavnom vchode školy, a to najneskôr v termíne do 07.08.2023. V prípade, že dieťa sa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (zariadenie školského stravovania, ako prílohu tejto informácie, môže rodičovi zaslať aj zápisný lístok stravníka alebo uviesť iný obvyklý spôsob zápisu na stravovanie).

      V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

      [1] Je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie na stravu na dieťa použije (v zápisnom lístku na stravovanie alebo na samostatnom tlačive, pričom môže ísť o písomnú alebo elektronickú formu, napr. prostredníctvom Edupage), avšak zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal o poskytnutie dotácie na stravu.

      Príhlášku vypĺňajú aj rodičia prvákov nastupujúcich od 1.9.2023.

      Prihlášku si môžete stiahnúť a vyplniť tu: 

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • A už je to tu, toľko sme sa jej báli, záverečná.... takto spievali naši deviataci, keď sa lúčili so školou. Veru, je to tak, školský rok ubehol ako voda v kamenčianskom potoku. Rozdané vysvedčenia, kvietok vďaky a prázdninový úsmev na tvári . Vo fotoalbume  slávnostné ukončenie školského roka.si môžete pozrieť fotografie z kultúrneho programu na konci školského roka a deviatacku rozlúčku so školou.

     • Matematický klokan- vyhodnotenie

     • Do obľúbenej matematickej súťaže Matematický klokan sa v tomto školskom roku zapojilo 42 žiakov 1.-9. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Matej Minich 1. trieda, Stanislav Pohliad a Eliška Nechalová 2. trieda, Dominika Bartová 3. trieda, Damien Guzma 4. trieda, Damián Borecký, Juliana Nechalová a Lea Kulichová 6. trieda. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme! Matematický klokan- vyhodnotenie.

     • Milujeme pohyb !

     • Vo fotogalérii Milujeme pohyb !.si môžete pozrieť fotografie z našich koncoročných pohybových a športových aktivít: bicyklového výletu štvrtákov, siedmakov a deviatakov, navštívili tiež Chalmovú a jej termálne kúpalisko.  

     • Vyhodnotenie súťaže English star

     • Speak you english? Obľúbenej súťaže v znalosti anglického jazyka sa tento rok zúčastnilo 41 žiakov 3.-9. ročníka. Všetci boli úspešní riešitelia! Získali diplom a vecnú cenu. COOL riešiteľov, čiže tých, ktorí mali 100% správnych odpovedí, bolo 9 , Získali pekné športové vrecko s logom súťaže. Pozrite si  Vyhodnotenie súťaže English star ! 

     • Návšteva Handrárskej izby

     • V utorok 20. júna navštívili mladší žiaci a piataci Handrársku izbu. Pán starosta Ing. D. Ďuriš im porozprával o histórii našej obce, o živote našich predkov a o tradičných kamenčianskych  remeselníkoch-  o handrároch. Viete, že zo starých handier vyrábali papier? Zajtra sa pôjdeme pozrieť na Papiereň, ktorá ktorej ruiny ešte stoja na našou obcou. Vo fotogalérii si pozrite  album Návšteva Handrárskej izby.

     • Škola v prírode- Lazy pod Makytou

     • Od 19. júna do 23. júna 2023 sa žiaci 1.-4. ročníka zúčastnili školy v prírode v rekreačnom zariadení František v krásnom prostredí Javorníkov. Celá škola v prírode sa niesla v duchu budovania mestečka dobrých vzťahov:  priateľstva, spolupráce, spolupatričnosti a zdieľania pod vedením pani učiteliek a animátorov CK VIDA. Deti s radosťou plnili rôzne úlohy:kreslili, tvorili, športovali a  prekonávali "prekážky". Horúčavu dňa schladili v osviežujúcim pobytom v bazéne, hlad zahnali chutnými raňajkami, obedom a večerou( všetko  jedlo zjedli!). Podarilo sa im prekonať lenivosť, pohodlnosť, nudu a únavu pri výstupe na 913m vysokú Kohútku. Dopoludnia sa učili vonku v tieni stromov, popoludní rozvíjali svoje schopnosti spoločenskými hrami a športovými súťažami. Večer patril tancu,  noc rozprávke a odpočinku. Čo sme sa naučili v škole v prírode?  Samostatnosti, poriadku, disciplíne, kamarátstvu, empatii, vytrvalosti a ....vydržali sme 5 dní bez mamy. 

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode- Lazy pod Makytou.

     • Deň otcov

     • Všetkým otcom oteckom a tatinom prajeme ku Dňu otcov, ktorý slávia tretiu júnovú nedeľu,  aby prežívali v rodine šťastie, lásku, uznanie a radosť z ich detí! Naši žiaci pre nich pripravili malé darčeky a rozhlasovú reláciu v miestnom rozhlase, ktorú si môžete vypočuť v nedeľu o 15:00 hod

     • Vyhodnotenie Baltie

     • Vo fotogalérii  Vyhodnotenie Baltie  si môžete pozrieť fotografie z odovzdania diplomov najúspešnejším riešiteľom Baltíka: K oceneným patrili:D. Borecký, P.Komžík, S. Iliáš, A. Nechalová, S. Pohliad, M. Ezechiáš, A. Oršula, E. Šimová, L. Čiljaková, M. Bartolen, E. Nechalová a A. Komžík 

     • Tanec zdravia v Prievidzi

     • Vo štvrtok 15. júna sa žiačky 5. a 6. ročníka zúčastnili akcie Tanec zdravia v rámci Dňa zdravia v Prievidzi. Tanečníci vytvorili slovenský rekord v počte  572 tanečníkov. Vo fotoalbume Tanec zdravia v Prievidzi si pozrite fotografie z  neopakovateľnej tanečnej atmosféry. 

     • Návšteva v materskej škole

     • Naši prváci s druhákmi navštívili kamenčiansku materskú školu. Aké veľké bolo potešenie ich malých kamarátov! Spolu si pozreli výcvik psov a  ich psovodov, vyskúšali si vestu psovoda a  výcvikové povely. Viac  zo stretnutia nájdete vo fotoalbume  Návšteva v materskej škole.

     • Pasovanie za prvákov

     • Už vieme čítať, písať a počítať, veru, už sme zrelí na pasovanie za prvákov ! Takto sa predstavili naši prváci svojím najstarším kamarátom, deviatakom. Pred pasovaním za prváka sa však prváci museli " popasovať" s rozprávkovými hádankami, poskladať rozprávkové puzzle, vyriešiť doplňovačky a rébusy. Pozrite si fotoalbum Pasovanie za prvákov.

     • Baltie- finále

     • 2. júna 2023 sa uskutočnilo finále medzinárodnej  programátorskej súťaže Baltie. Celkovo sa jej zúčastnilo viac ako 500 žiakov z 3 štátov: Slovenska, Česka a Poľska, ktorí súťažili v 3 kategŕiách. Naši žiaci Stanislav Pohliad, Patrik Komžík a Damián Borecký súťažili  v Základnej škole s MŠ v Čereňanoch spolu s ďalšími 11 žiakmi z 3 základných škôl. Vo fotoalbume si môžete pozrieť fotografie z náročného programátorského zápolenia Baltie- finále.

     • oslava MDD

     • Už tradične  Deň detí oslavujú naši žiaci rôznymi športovými aktivitami a súťažami, ktoré pre nich pripravili rodičia a deviataci. Za statočné športové zápolenie si všetci zaslúžili občerstvenie v podobe nanuku a iných maškŕt. Ďakujeme ZRŠ za zorganizovanie tejto milej oslavy. Pozrite si fotografie vo fotoalbume oslava MDD.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje