• Záhrada cností

     • Každý z nás je záhradníkom svojho srdca, aby v sebe pestoval semienka dobrých vlastností a pozitívneho správania sa. Cnosť alebo čnosť  je vypestovaný a navyknutý sklon k dobrému konaniu.
      Najdôležitejšie pre nás život je žiť spokojne  v okolí s dobrými ľuďmi, aby ľudia spolu vedeli milo komunikovať, spolupracovať a navzájom si pomáhať. Z tohto dôvodu pokračujeme rozvíjaním cností na našej škole nielen na vyučovaní, ale aj aktivitami, ktoré deti naučia charakterizovať a pomenovať dobré vlastnosti. Poznávanie vlastnosti a pojmov pomáha aj jazykovej vybavenosti a hodnoteniu postáv v literárnych textoch. Tretiaci zahrali žiakom divadielko - povesť o Trenčianskej studni a spoločne s ostatnými deťmi posudzovali správanie sa postáv. Zaspievali si pesničku, ktorá bude symbolom pre rozvoj cností:
      Jsem zahradník, a semínka dobra do hliny vkládám, aby bolo kvetín a vúni dostí, v mojí záhrade cností. Voní jako rúže a každý z nás ji múže v sobě objevit. Jsem zahradník.
      Na tento mesiac sme vyhlásili rozvoj dvoch cností Odvaha a láskavosť. Veríme, že deti budú odvážne prejavovať láskavosť. Buďme im dobrým príkladom.

      Pozrite si 1. časť našich aktivít   vo fotoalbume Záhrada cností.

     • súťaž Náboj Junior

     • V piatok 24. novembra 2023 sa naši deviataci zúčastnili vedomostnej súťaže Náboj Junior, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Gymnázia Nedožerského v Prievidzi. V náročnej konkurencii súťažili so štvorčlennými družstvami  základných škôl prievidzkého okresu. Pozrite si fotoalbum súťaž Náboj Junior.

     • Vianočné trhy

     • A zasa sú tu Vianoce, ten krásny a tak dlho očakávaný čas, na ktoré sa tešia hlavne deti, keď žiarivými očami hľadia na vyzdobené stromčeky, radujú sa z darčekov, vône koláčov a vôbec celej atmosféry Vianoc. Aj my dospelí sa radi počas Vianoc vraciame v spomienkach do svojho detstva.

      Vianoce sú časom, keď sa človek pozastaví v tom zhone života, nájde si viac času na svoju rodinu, svojich blízkych. Vianoce sú o blízkosti človeka k človeku. Zároveň je to čas radosti a veselosti, hojnosti a pohody. Vianoce sú sviatkom všetkých ľudí dobrej vôle.

      Aj tento rok naša obec organizuje vianočné trhy. Na nich sa môžeme stretnúť s našimi známymi, ochutnať vianočné dobroty, ale aj podporiť miestnych remeselníkov v ich tvorivosti a odmeniť ich za náročnú prácu. Aj naša škola bude mať vianočný stánok, a preto by sme vás chceli poprosiť o spoluprácu a výrobu vianočných dekorácii, koláčikov, dobrôt, či malých darčekov ako po iné roky. Výrobky môžete nosiť do školy do piatku 1.12. 2023. Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za podporu a spoluprácu. Zastavme sa a prenesme pokoj Vianoc aj do všedných dní a snažme sa rozdávať úsmev a radosť vôkol seba

       

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Milí rodičia a deti, aj tento rok sa môžete zapojiť do krásneho projektu, ktorého cieľom je potešiť najzraniteľnejšiu a často osamelú skupinu obyvateľstva. Krabice môžete nosiť do miestnej drogérie na Bystrinčianskej ulici k p. Petre Machovej. My ako škola sa chceme zapojiť do projektu tým, že budeme písať pohľadnice, aby sme milým slovom potešili týchto krásnych a skúsených ľudí písaním pohľadníc na rôznych vyučovacích predmetoch v škole. Zároveň Vás však chceme porosiť, aby ste aj doma s deťmi napísali milé slovo na pohľadnice a tieto pozdravy doručili do školy do 4.12.2023. Práve milé slovo poteší najviac. Ďakujeme.

       

     • Príjemné posedenie so starými rodičmi

     • Dňa 26. 10. 2023 sa uskutočnilo v 3. triede posedenie so starými rodičmi.  Starých rodičov vnúčatká potešili hraním divadielka, básničkami, pesničkami, ale aj poďakovaním za ich láskavosť a dobrotu. Pripravili si pre nich pohostenie a darčeky. Čo môže byť krajšie a príjemnejšie ako čas strávený s pokojnými, usmiatymi, milujúcimi a skúsenými ľuďmi, ochotnými odovzdať nielen skúsenosti, ale hlavne svoj čas. Starí rodičia si deťmi zahrali spoločenské hry a trpezlivo svoje vnúčatá počúvali. Starí rodičia, ďakujeme za Vás. 

     • Týždeň vedy a techniky

     • V týždni od 6. novembra do 10. novembra 2023  si starší žiaci pripravili zaujímavé projekty: na hodinách fyziky  vytvorili siedmaci modely slnečných hodín a na hodine informatiky prezentovali o  osobnostiach informatiky. Žiaci 8. ročníka vytvorili  modely historických počítacích strojov a počítačov. Pozrite si naše  aktivity vo fotoalbume Týždeň vedy a techniky.

     • iBobor 2023

     • V týždni vedy a techniky od 6. 11. do 10. 11. 2023 sa uskutočnilo aj celoslovenské kolo obľúbenej  informatickej súťaže iBobor. Žiaci súťažili v 4 kategóriách: Drobci( 2.+3. ročník), Bobríci(4.+5.ročník), Benjamíni(6.+7.ročník) a Kadeti(8.+9.ročník). Úspešnými riešiteľmi sa stali:  kategória Bobríci: V.Žiaková, D.Bartová,M.Fábry. O.Šimo, M.Mokrá, Š.Macho, H.Prístupná zo 4. triedy, E. Šimová,D. Guzma, S.Iliáš a D.Pisár z 5. triedy, kategória Benjamín: P.Komžík z 5. triedy, D.Borecký a L.Kulichová z o 7. triedy. Úspešným riešiteľom blahoželáme! Pozrite si fotoalbum iBobor 2023.

     • Exkurzia Beckov, Podolie

     • Vo štvrtok 2.11. 2023 navštívili  žiaci 2.-4. ročníka hrad beckov a expozíciu makiet slovenských hradov a zámkov v Podolí. Koľko zaujímavostí sme sa dozvedeli! O hradnom pánovi Ctiborobi, o rytierskych súbojoch, o zničení hradu  požiarom,... Vo fotogalérii si môžete pozrieť krásne fotografie z našej exkurzie  Exkurzia Beckov, Podolie.

     • Otvorená hodina v prvej triede

     • 2. novembra 2023 mali naši prváčikovia vzácnu a milú návštevu. Pripravili si otvorenú hodinu pre svojich starých rodičov a rodičov. Pri príjemnom pohostení čajíkom a koláčom ukázali ako vedia čítať, písať, a počítať. Vo fotoalbume Otvorená hodina v prvej triede.si môžete pozrieť fotografie z posedenia so starými rodičmi. 

     • Jesenná súťaž: O najkrajšiu jesennú dekoráciu

     • Ktorá je najkrajšia? Zaznievali detské hlasy na školskej chodbe. Do hlasovacej schránky zašušťali papieriky s číslami a hlasovanie o najkrajšiu jesennú dekoráciu bolo ukončené. A kto vyhral? Žiacke hlasy rozhodli, že sa im najviac páčila ozdobená tekvica druháčky Romanky Radošovej, pletená tekvica deviatačky Mii Švandovej a jesenná dekorácia piataka Samuela Mihálika. Okrem víťazov boli odmenení všetci, ktorí sa zapojili do súťaže . Vo fotogalérii   Jesenná súťaž: O najkrajšiu jesennú dekoráciu si môžete pozrieť výstavku, lmomenty z hlasovania a vyhodnotenia. 

     • Šarkaniáda

     • Ranný dážď nás nevystrašil a vietor sa nedal zahanbiť. I slniečko sa ukázalo, aby sa pozrelo, aké šarkany lietajú nad kamenčianskou školou. V utorok 24.10.2023  sa po dlhom čase opäť uskutočnila šarkaniáda . Žiaci 1.-4. ročníka si pripravili šarkanov tých najrozličnejších tvarov, podôb a farieb. Našu radosť z lietania šarkanov si môžete pozrieť vo fotoalbume Šarkaniáda.

     • Posedenie s dôchodcami

     • 23. októbra 2023 sme pozvali naše bývalé kolegyne a kolegov - učiteľky a pracovníkov školy, ktorí sú na zaslúženom dôchodku na malý kultúrny program a posedenie. Vo fotogalérii  Posedenie s dôchodcami si môžete pozrieť fotografie z proagramu

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje