• Otvorené laboratórium

     • V stredu 6.12 2023 navštívili žiaci 7.,8. a 9.triedy  Strednú odbornú školu v Novákoch, kde sa zúčastnili obľúbeného  projektu Otvorené laboratórium. Najprv naše zvedavé kroky viedli do laboratória, kde sme bádali záhady rozprávky Elementy.  Výsledky nášho chemického bádania boli úspešné. Navštívili sme strojársku dieľňu, kde sme sa učili strihať plech, vŕtať do kovu.  Zavítali sme aj do odborných tried, kde nám študenti predviedli činnosť robota, prácu CNC strojov a robotickú ruku. A to všetko sme si mohli vyskúšať! Ďakujeme vedeniu i pedagógom SOŠ za pozvanie a čas, ktorí nám venovali.   Pozrite si fotoalbum Otvorené laboratórium.

     • Hodina kódu

     • Hodina kódu je celosvetový projekt zameraný na popularizáciu programovania u detí a mládeže.V tomto školskom roku sa projekt uskutočnil v týždni od 5.12 do 8. 12. 2023. Zúčastnili sa ho takmer všetci žiaci 1.-8. ročníka. Pozrite si fotoalbum Hodina kódu.

     • Mikulášska návšteva

     • Pod Oknom, za oknom stojí Mikuláš, povedz nám Mikuláš, čo v tom vreci máš? A ja mám v tom vreci, samé dobré veci: cukríky, oriešky ,len pre dobré deti... Takýto spev sa ozýval v utorok ráno z prváckej triedy. Deti vítali svojho dlhoočakávaného hosťa  svätého Mikuláša. Ani ostatní sa nedali zahanbiť: Druháci mu prečítali básničky, siedmaci zaspievali po anglicky. Na rad prišlo rozdávanie  balíčkov  plných  sladkostí a spoločné fotografovanie. Bolože to radosti!  V dnešný deň všetci poslúchali . :) Svätý Mikuláš, neobíď nás o rok zas! Milú mikulášsku návštevu si môžete pozrieť vo fotogalérii Mikulášska návšteva.

     • Vianočné trhy

     • Vianočné trhy s vôňou medovníkov a  punču, návšteva Mikuláša, trošku zimy, trošku snehu, to je tá pravá adventná atmosféra u nás v Kamenci. Tento rok sa vianočné trhy konali v prvú adventnú nedeľu 3.12. 2023. Rodičia pripravili tie najkrajšie výrobky pre stánok našej školy. Malé darčeky, svietniky či  vianočné ozdoby lahodili očiam, vianočné pečivo ulahodilo chuťovým pohárikom. Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom a priaznivcom našej školy za pomoc pri realizácii nášho školského vianočného stánku, za materiálnu a finančnú podporu štedrým darcom.  Vo fotogalérii Vianočné trhy si môžete pozrieť pravú predvianočnú atmosféru. 

     • Radosť z nových pomôcok v školskej kuchynke

     • Každý z nás sa rád nachádza v kuchyni, kde sa šíri vôňa všelijakých dobrôt od mäsa, koláčikov, či ovocia a zeleniny, každému podľa chuti. V našej školskej kuchynke sa neraz takéto dobroty varia a pečú. Školská kuchynka sa využíva na rôznych vyučovacích hodinách, prevažne na pracovnom vyučovaní, na technike, ale aj na slovenskom, či anglickom jazyku. Každoročne v škole prebiehajú záujmové krúžky, na ktorých sa naši šikovní žiaci učia praktickej činnosti, ktorá je nenahraditeľnou skúsenosťou pre život. Školskú kuchynku využívame na prípravu jedla, či nápojov pri realizácii rôznych školských aktivít akými sú karneval, deň mlieka, týždeň zdravej výživy a pod. Mnohé pomôcky sú dosť zastaralé alebo chýbajú, čo je náročné na prípravu pomôcok z domáceho prostredia. Veľmi pekne ďakujeme rodičom za nákup nových pomôcok do školskej kuchynky, Rodičovská rada schválila nákup pomôcok v hodnote 302,04 €, ktoré sme dokonale využili. Tešíme sa na ich využívanie a na nové dobroty, ktoré vyčaríme v našej školskej kuchynke.

     • Záhrada cností

     • Každý z nás je záhradníkom svojho srdca, aby v sebe pestoval semienka dobrých vlastností a pozitívneho správania sa. Cnosť alebo čnosť  je vypestovaný a navyknutý sklon k dobrému konaniu.
      Najdôležitejšie pre nás život je žiť spokojne  v okolí s dobrými ľuďmi, aby ľudia spolu vedeli milo komunikovať, spolupracovať a navzájom si pomáhať. Z tohto dôvodu pokračujeme rozvíjaním cností na našej škole nielen na vyučovaní, ale aj aktivitami, ktoré deti naučia charakterizovať a pomenovať dobré vlastnosti. Poznávanie vlastnosti a pojmov pomáha aj jazykovej vybavenosti a hodnoteniu postáv v literárnych textoch. Tretiaci zahrali žiakom divadielko - povesť o Trenčianskej studni a spoločne s ostatnými deťmi posudzovali správanie sa postáv. Zaspievali si pesničku, ktorá bude symbolom pre rozvoj cností:
      Jsem zahradník, a semínka dobra do hliny vkládám, aby bolo kvetín a vúni dostí, v mojí záhrade cností. Voní jako rúže a každý z nás ji múže v sobě objevit. Jsem zahradník.
      Na tento mesiac sme vyhlásili rozvoj dvoch cností Odvaha a láskavosť. Veríme, že deti budú odvážne prejavovať láskavosť. Buďme im dobrým príkladom.

      Pozrite si 1. časť našich aktivít   vo fotoalbume Záhrada cností.

     • súťaž Náboj Junior

     • V piatok 24. novembra 2023 sa naši deviataci zúčastnili vedomostnej súťaže Náboj Junior, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Gymnázia Nedožerského v Prievidzi. V náročnej konkurencii súťažili so štvorčlennými družstvami  základných škôl prievidzkého okresu. Pozrite si fotoalbum súťaž Náboj Junior.

     • Vianočné trhy

     • A zasa sú tu Vianoce, ten krásny a tak dlho očakávaný čas, na ktoré sa tešia hlavne deti, keď žiarivými očami hľadia na vyzdobené stromčeky, radujú sa z darčekov, vône koláčov a vôbec celej atmosféry Vianoc. Aj my dospelí sa radi počas Vianoc vraciame v spomienkach do svojho detstva.

      Vianoce sú časom, keď sa človek pozastaví v tom zhone života, nájde si viac času na svoju rodinu, svojich blízkych. Vianoce sú o blízkosti človeka k človeku. Zároveň je to čas radosti a veselosti, hojnosti a pohody. Vianoce sú sviatkom všetkých ľudí dobrej vôle.

      Aj tento rok naša obec organizuje vianočné trhy. Na nich sa môžeme stretnúť s našimi známymi, ochutnať vianočné dobroty, ale aj podporiť miestnych remeselníkov v ich tvorivosti a odmeniť ich za náročnú prácu. Aj naša škola bude mať vianočný stánok, a preto by sme vás chceli poprosiť o spoluprácu a výrobu vianočných dekorácii, koláčikov, dobrôt, či malých darčekov ako po iné roky. Výrobky môžete nosiť do školy do piatku 1.12. 2023. Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za podporu a spoluprácu. Zastavme sa a prenesme pokoj Vianoc aj do všedných dní a snažme sa rozdávať úsmev a radosť vôkol seba

       

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Milí rodičia a deti, aj tento rok sa môžete zapojiť do krásneho projektu, ktorého cieľom je potešiť najzraniteľnejšiu a často osamelú skupinu obyvateľstva. Krabice môžete nosiť do miestnej drogérie na Bystrinčianskej ulici k p. Petre Machovej. My ako škola sa chceme zapojiť do projektu tým, že budeme písať pohľadnice, aby sme milým slovom potešili týchto krásnych a skúsených ľudí písaním pohľadníc na rôznych vyučovacích predmetoch v škole. Zároveň Vás však chceme porosiť, aby ste aj doma s deťmi napísali milé slovo na pohľadnice a tieto pozdravy doručili do školy do 4.12.2023. Práve milé slovo poteší najviac. Ďakujeme.

       

     • Príjemné posedenie so starými rodičmi

     • Dňa 26. 10. 2023 sa uskutočnilo v 3. triede posedenie so starými rodičmi.  Starých rodičov vnúčatká potešili hraním divadielka, básničkami, pesničkami, ale aj poďakovaním za ich láskavosť a dobrotu. Pripravili si pre nich pohostenie a darčeky. Čo môže byť krajšie a príjemnejšie ako čas strávený s pokojnými, usmiatymi, milujúcimi a skúsenými ľuďmi, ochotnými odovzdať nielen skúsenosti, ale hlavne svoj čas. Starí rodičia si deťmi zahrali spoločenské hry a trpezlivo svoje vnúčatá počúvali. Starí rodičia, ďakujeme za Vás. 

     • Týždeň vedy a techniky

     • V týždni od 6. novembra do 10. novembra 2023  si starší žiaci pripravili zaujímavé projekty: na hodinách fyziky  vytvorili siedmaci modely slnečných hodín a na hodine informatiky prezentovali o  osobnostiach informatiky. Žiaci 8. ročníka vytvorili  modely historických počítacích strojov a počítačov. Pozrite si naše  aktivity vo fotoalbume Týždeň vedy a techniky.

     • iBobor 2023

     • V týždni vedy a techniky od 6. 11. do 10. 11. 2023 sa uskutočnilo aj celoslovenské kolo obľúbenej  informatickej súťaže iBobor. Žiaci súťažili v 4 kategóriách: Drobci( 2.+3. ročník), Bobríci(4.+5.ročník), Benjamíni(6.+7.ročník) a Kadeti(8.+9.ročník). Úspešnými riešiteľmi sa stali:  kategória Bobríci: V.Žiaková, D.Bartová,M.Fábry. O.Šimo, M.Mokrá, Š.Macho, H.Prístupná zo 4. triedy, E. Šimová,D. Guzma, S.Iliáš a D.Pisár z 5. triedy, kategória Benjamín: P.Komžík z 5. triedy, D.Borecký a L.Kulichová z o 7. triedy. Úspešným riešiteľom blahoželáme! Pozrite si fotoalbum iBobor 2023.

     • Exkurzia Beckov, Podolie

     • Vo štvrtok 2.11. 2023 navštívili  žiaci 2.-4. ročníka hrad beckov a expozíciu makiet slovenských hradov a zámkov v Podolí. Koľko zaujímavostí sme sa dozvedeli! O hradnom pánovi Ctiborobi, o rytierskych súbojoch, o zničení hradu  požiarom,... Vo fotogalérii si môžete pozrieť krásne fotografie z našej exkurzie  Exkurzia Beckov, Podolie.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje